a matematik sembolleri

Report
Seher Beste Egrilmez
• Artı İşareti
• 2+7=9
• Eksi İşareti
• 8−3=5
• −(−5) = 5
• Çarpı İşareti
• 7 × 8 = 56
• Bölü İşareti
• 2 ÷ 4 = 0.5
• 12 ⁄ 4 = 3
• Nokta İşareti
• 0.5
• Küme elemanları
•
•
•
•
Eşit İşareti
2=2
1+1=2
A ve B gibi iki kümenin
elemanları tamamen
birbiri ile aynı ise bu iki
kümeye eşittir denir ve
A=B şeklinde gösterilir.
• Eşit Değildir İşareti
• 2+2≠5
• Denklik İşareti
• A ve B gibi iki kümenin
eleman sayıları eşit ise
bu iki kümeye denktir
denir ve A≡B şeklinde
gösterilir.
• Denk Değildir İşareti
• Paralellik İşareti
• Matematikte paralellik
// sembolü ile ifade
edilir. Örneğin AB // CD
ifadesi "AB doğrusu ile
CD doğrusu paraleldir,"
anlamına gelir.
• Diklik İşareti
• Büyüktür İşareti
• a>b a, b’den büyüktür
• 5>4
• Küçüktür İşareti
• a<b a, b’den küçüktür
• 3<4
• Parantez İşareti
• (3 + 2) × (6 - 4)
• Köşeli Parantez İşareti
• [(3 + 2) × (6 - 4)] + 4
• Tırnaklı Parantez
• {3+6x[2+3x(1+5)]}
• Küme İşareti
• A = {1, 2, 3, 4}
• Boş Küme İşareti
• Elemanı olmayan
kümeye, boş küme denir.
• Elemanıdır İşareti
• A = {1, 2, 3, 4}
• 2∈A
• Elemanı Değildir
• A = {1, 2, 3, 4}
• 5∉A
• Küme Eleman Sayısı
• A = {5, 6, 8, 12} ise
s(A) = 4
• Kapsama İşareti
• A⊃B
• A kümesi, B kümesini
kapsar
• Kapsamaz İşareti
• A⊅B
• A kümesi, B kümesini
kapsamaz
• Alt Küme İşareti
• A⊂B
• A kümesi, B kümesinin bir
alt kümesidir.
• Alt Küme Değildir
• A⊄B
• A kümesi, B kümesinin bir
alt kümesi değildir.
• Birleşim İşareti
• (A ∪ B) ⊇ B
• Kesişim İşareti
• (A ∩ B) ⊆ A
• Bire Bir Eşleme
• Bir kümenin elemanlarının
başka bir kümenin
elemanlarına karşılık
getirilmesi
• İki Kümenin Farkı
• AB Doğrusu
• [AB] Doğru Parçası
• [AB Işını
• Açı İşareti
• ABC Açısı
• ABC Açısının Ölçüsü
• S(ABC)=60
• ABC Üçgeni
• Yarı Çap
• Çap
• Derece
Dar açı
0°'den 90°'ye kadar
Dik açı
90°
Geniş açı
90°'den 180°'ye
kadar
Doğru açı
180°
Tam açı
360°
• Pi Sayısı
• π=3.1416
• Yüzde
• Sayının yüz'e
bölündüğünü gösteren bir
noktalama işaretidir.
• ½ =%50
• Alan
• A=πR2=314.16→R=10
• Çevre
• Hacim
• V=axbxc
• Yükseklik

similar documents