VY_32_INOVACE_FYZ_028

Report
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona:
III/2
č. materiálu:
VY_32_INOVACE_FYZ_28
Jméno autora:
Mgr. Alena Krejčíková
Třída/ročník:
1. ročník
Datum vytvoření:
4. 11. 2013
Vzdělávací oblast:
Přírodovědné vzdělávání
Tematická oblast:
Dynamika
Předmět:
Fyzika
Anotace:
Prezentace je určena k výkladu základních
pojmů dynamiky. Žáci se seznámí s pojmem síla,
jejími účinky a projevy. Uvádějí projevy síly
v běžném životě. Součástí prezentace je výklad
sčítání sil různého směru a příklady na
procvičení.
Klíčová slova:
Rozdělení chemie, významní chemici své doby.
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Dynamika
síla a její účinky
Dynamika





obor mechaniky
zabývá se příčinami pohybu těles a jejich
změnami
z řeckého slova dynamis= síla
zakladateli klasické dynamiky jsou Galileo
Galilei a Christian Huygens
klasická dynamika- zákony platí pro tělesa,
která se pohybují malými rychlostmi ve
srovnání s rychlostí světla (3·108 m·s-1)
Galileo Galilei








1564-1642
italský fyzik, astronom a matematik
původním povoláním lékař
v r. 1609 zkonstruoval dalekohled
objevil skvrny na Slunci, čtyři Jupiterovi
měsíce a krátery na Měsíci
zastáncem heliocentrické teorie
již před Newtonem formuloval zákon
setrvačnosti
objevil zákony volného pádu, pohybu po
nakloněné rovině
Christian Huygens




1629-1695
holandský fyzik, astronom a matematik
vynalezl kyvadlové hodiny, vysvětlil zákony
šíření vlnění
sestrojil dalekohled, kterým objevil Saturnův
měsíc Titan
Síla a její účinky


projevuje se vzájemným působením těles
deformační účinek
◦ např. stlačování gumového míčku, napínání pružiny
◦ dochází-li k deformaci tělesa- stlačení, rozpínáníhovoříme o deformační síle
◦ statický účinek síly

pohybový účinek
◦ např. zastavení jedoucího autíčka, chycení letícího míče
◦ dochází-li ke změně pohybového stavu tělesa –
zastavení, zrychlení- hovoříme o pohybovém účinku síly
◦ dynamický účinek síly
Vzájemné působení těles

tělesa na sebe mohou působit přímým
dotykem
◦ např. srážka dvou vozíků, stačení gumového
míčku, posouváním autíčka

nebo na sebe působí prostřednictvím
silových polí
◦ např. dva magnety se přitahují nebo odpuzují,
Země přitahuje Měsíc

účinky síly při vzájemném působení závisí na
velikosti a také směru

síla je vektorová veličina

označení F

jednotka N (Newton)

znázorňuje se orientovanou úsečkou

působiště - místo, ve kterém síla působí
Sčítání různoběžných sil se stejným
působištěm
F1
F2
F1
Fv
F2
Fv
Procvičování sčítání sil
F4
F1
F3
F2
F5
F6
Zdroje a literatura

G. Galilei
◦ BIOGRAFIA SY VIDAS . Galileo Galilei [online]. [cit. 21.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/galileo/

Ch. Huygens
◦ WIKIPEDIA. Christiaan Huygens [online]. [cit. 21.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://en.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Huygens

BEDNAŘÍK, Milan; ŠIROKÁ, Miroslava, BUJOK; Petr: Fyzika pro
gymnázia- Mechanika. Praha: Prometheus, 1994, ISBN 80-901619-3-6.

LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika
I pro střední školy. Praha: Prometheus, 2012, ISBN 978-80-7196-428-5.

KOŽEŠNÍK, Jaroslav; kol. autorů. Ilustrovaný encyklopedický slovník.
Praha: ACADEMIA, 1980, ISBN 505-21-856.

similar documents