mustafa kemal`in hayatındaki dört şehir

Report
Mustafa Kemal’in hayatının ve düşüncelerinin şekillenmesinde dört şehir etkili
olmuştur. Bu şehirler
Günümüzde YUNANİSTAN sınırları içerisinde yer alan Selanik, Osmanlı’nın
önemli bir Balkan kentiydi ve Ege Denizi kıyısındaydı. Deniz kıyısında olması deniz
ticaretinin gelişmesine sebep olmuştu. Ayrıca demiryollarının varlığı Osmanlı
Devleti’nin dünyaya açılan penceresi haline getirmişti. Nüfusu da, ticarete bağlı olarak
gelişmişti.
Başta Türkler, Rumlar, Bulgarlar, ermeni ve Sırplar olmak üzere bir çok milletin
yaşadığı Selanik’te Türkçe, Rumca, Bulgarca, İbranice, Ermenice, Sırpça yayınlar
bulunmaktaydı. Ayrıca Avrupa’daki yayınlardan ilk yararlanan şehirdir. Bu durum
Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasını sağlamıştır.
Mustafa Kemal, Selanik’e geldiğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılsa da bir
süre sonra bu cemiyetten ayrılmıştır. Çünkü ordu ile siyasetin ayrı olması gerektiğini
düşünüyordu.
Mustafa Kemal günümüzde MAKEDONYA sınırları içerisinde yer alan
Manastır’da Askeri İdadisi okumak için bulundu. Manastır’da, birçok konsolosluk ve
Avrupalılara ait birçok yayın vardı. Bu nedenle gelişmiş bir kentti.
Mustafa Kemal, idadideyken Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul gibi vatan
ve hürriyeti savunan, Türkçülüğü ön plana çıkartan yazarların fikirlerinden etkilendi.
Ayrıca Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik etkilendiği için tarihle ilgilenmeye başladı.
Mustafa Kemal’in Manastır günlerinde başlayan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
kazanılmasına rağmen masa başında istenen sonucun alınamaması onu derinden
etkilemiştir.
İstanbul Osmanlı’nın başkentiydi ve buna bağlı olarak Osmanlı’nın en gelişmiş
şehriydi. Mustafa Kemal, İstanbul da hem asker hem öğrenci olarak bulunmuştur.
İstanbul her ne kadar Türk başkenti olsa da, Osmanlı’nın son dönemlerinde
Gayrimüslimler daha etkin olmuştur. Gayrimüslimler İstanbul’da bir çok tiyatro ve
eğlenceler düzenliyorlardı.
Yanda Mustafa Kemal’in Beyoğlu'nda kaldığı evi
görmektesiniz. Bu evde Mustafa Kemal arkadaşları
eşliğinde birçok toplantı düzenler konuşmalar yapardı.
Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, 1913’te günümüzde BULGARİSTAN’ın başkenti
olan Sofya’ya askeri ateşe olarak atandı. Burada sosyete tarafından tanınan, halk
tarafından sevilen bir yüzbaşı idi.
Sofya’da bir yıldan uzun süren görevinde Mustafa
Kemal Balkanları bütünüyle tanımış, dinin nasıl
milliyetçiliğe alet olduğunu görmüştür. Bunlar Mustafa
Kemal’in kendini eğitmesine sebep olmuştur.
Sofya Ataşemiliteri iken, verilen kostümlü baloya
yeniçeri kıyafeti ile gitmiş ve etrafında derin bir
hayranlık uyandırmıştır. Ayrıca bu kostümü giymesi
Mustafa Kemal’in geçmişine ve kültürüne bağlı
kaldığını da gösterir.

similar documents