H1 - De Handelsroute

Report
Detailhandelsmarketing
H1 Marketing
Eerste verkoper
Marketing
De klant
Detailhandelsmarketing
Concurrentieanalyse
Point
2
Detailhandelsmarketing | Eerste verkoper
Piramide van Maslow
3
Detailhandelsmarketing | Eerste verkoper
Soorten marketing
4
Detailhandelsmarketing | Eerste verkoper
Doelgroepen
Homogene groepen
Groep heeft dezelfde kenmerken
Heterogene groepen
Groep heeft verschillende kenmerken
5
Detailhandelsmarketing | Eerste verkoper
Marktsegmentatie
6
Detailhandelsmarketing | Eerste verkoper
Criteria markt segmentatie
geografisch
demografisch
sociaal economisch
cultureel
psychologisch
7
Detailhandelsmarketing | Eerste verkoper
Marktfragmentatie
8
Detailhandelsmarketing | Eerste verkoper
Marketingstrategieën
9
Detailhandelsmarketing | Eerste verkoper
Concurrentie analyse
10
Detailhandelsmarketing | Eerste verkoper
SWOT-analyse
Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats
11
Detailhandelsmarketing | Eerste verkoper
Point
Persoonlijk met Passie en Plezier
betrokken
Oplossingsgericht
Initiatiefrijk en informerend
Nut en waarde leveren
Toegankelijk en Transparant
12
Detailhandelsmarketing | Eerste verkoper

similar documents