Εργασία των μαθητριών της Α΄τάξης

Report
(ΟΛΓΑ ΜΕΤΑΞΑΚΗ)
Ο ρατσισμός μπορεί να ασκηθεί με
βάση τα παρακάτω κριτήρια: 1. Το
φύλο 2. Τη φυλή(φυλετικός
ρατσισμός) ή το έθνος 3. Τη
θρησκεία (θρησκευτικός
ρατσισμός)4. Την κοινωνική τάξη
(κοινωνικός ρατσισμός) 5.
Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 6. Την
ηλικία 7. Την εξωτερική εμφάνιση
8. Τις σεξουαλικές προτιμήσεις του
ατόμου.
(ΧΑΡΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ)
Υπάρχουν πολλά αίτια που οδηγούν στο
φαινόμενο του ρατσισμού. Ένα από τα
σημαντικότερα αν όχι το σημαντικότερο
αίτιο, είναι το χαμηλό πνευματικό και
μορφωτικό επίπεδο πολλών ανθρώπων.
Η άγνοια όπως και η πνευματική
ρηχότητα τους, μπαίνουν 'ανάμεσα'
στον άνθρωπο και στις ανθρωπιστικές
του αρχές, με αποτέλεσμα την
ενίσχυση της ανισότητας. Επίσης οι
άνθρωποι επηρεάζονται από διάφορα
λανθασμένα πρότυπα και στερεότυπα
που περνούν σε αυτούς από μικρή
ηλικία (σχολείο), και αργότερα από τα
ΜΜΕ ή ακόμα και από την ίδια τους
την οικογένεια.
Επιπλέον ας μην ξεχνάμε πως στις μέρες μας, στις
σχέσεις των ανθρώπων κυριαρχεί ο ανταγωνισμός .
Αυτό συχνά οδηγεί σε συναισθήματα ζήλιας και μίσους,
συναισθήματα που σιγά-σιγά βοηθούν στην υιοθέτηση
ρατσιστικών αντιλήψεων. Τέλος σημαντικό αίτιο
αποτελεί, η έλλειψη σεβασμού και των ανθρωπιστικών
αξιών, όπως επίσης και η προσπάθεια αρκετών
ανθρώπων να καλύψουν τις προσωπικές τους ατέλειες
και ελαττώματα, υποβαθμίζοντας τους υπόλοιπους για
να νιώσουν οι ίδιοι καλύτερα.
(ΟΛΓΑ ΜΕΤΑΞΑΚΗ)
Αν κοιτάξουμε γύρω μας και παρατηρήσουμε τα μικρά παιδιά καθώς παίζουν, θα δούμε πως παίζουν όλα
μαζί μεταξύ τους. Δεν τους ενδιαφέρει από που κατάγεται το κάθε παιδί, ούτε το χρώμα του. Δεν τους
νοιάζει αν κάποιος έχει κάποια παραπάνω κιλά, ούτε αν πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Το ερώτημα όμως είναι
τι αλλάζει; Γιατί ξαφνικά σταματούν να έχουν αυτή τη σχέση; Μετά από μια ηλικία αρχίζουν και
καταλαβαίνουν κάποια πράγματα καλύτερα, παρατηρούν τους άλλους, βλέπουν τις διαφορές τους, οτιδήποτε
διαφορετικό ή καινούργιο, αρχικά τους προκαλεί φόβο. Προκαταλήψεις και στερεότυπα περνάνε από την
οικογένεια στο παιδί σε σχετικά μικρή ηλικία. Το παιδί δεν έχει αρχίσει -ακόμα- να αναπτύξει κριτική
σκέψη, έτσι επηρεάζεται εύκολα από τους άλλους. Στην ερώτηση λοιπόν αν κάποιος γεννιέται ή γίνεται
ρατσιστής η απάντηση είναι απλή. Αν και όλοι μας συχνά μπορεί να τρομοκρατηθούμε αν έρθουμε
αντιμέτωποι με κάτι ξένο για εμάς, κανείς δεν γεννιέται ρατσιστής. Εύκολα όμως μπορεί να γίνει.
(ΟΛΓΑ ΜΕΤΑΞΑΚΗ)
1. Παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες
που υποστήριξαν όλα τα φωτισμένα πνεύματα της ιστορίας. Με
αυτόν τον τρόπο προσβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα.
2. Περιθωριοποιούνται άτομα και ομάδες, με αποτέλεσμα να χάνει
η κοινωνία ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολλές φορές ικανό
δυναμικό, που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και
ευημερία.
3. Ξεσπούν συγκρούσεις, εκδηλώνονται ταραχές, κυριαρχεί η βία,
που «πληγώνει» την έννοια και την αξία του πολιτισμένου
ανθρώπου.
4. Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και φτωχών.
Δημιουργεί άθλιες συνθήκες διαβίωσης, και οδηγεί στην ανεργία
και το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ένα, μεγάλο τμήμα του
πληθυσμού. Έτσι πολλοί ωθούνται στην εγκληματικότητα και τα
ναρκωτικά. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε τάξεις «ισχυρών» και
«αδυνάτων», «ανωτέρων» και κατωτέρων ανθρώπων.
5. Επικρατεί αναξιοκρατία, κοινωνικές ανισότητες, διχόνοια,
φαινόμενα που δυναμιτίζουν την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας
(απώλεια κοινωνικής συνοχής, ομαλότητας).
(ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ)
Μπέρλοτ Μπρεχτ:’’Όταν ήρθαν να πάρουν…’’
(ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ)
‘’Μη με φωνάζεις ξένο’’ (από άγνωστο μετανάστη)
(ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ)
(ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ)
Η δράση των παραπάνω προσώπων πρέπει να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για τις νέες γενιές, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό
το φαινόμενο που αποκτά στις μέρες μας όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο περιορισμός του μπορεί αν επιτευχθεί μόνο με τη
συντονισμένη αντιρατσιστική δράση στα πλαίσια του κράτους, της οικογένειας, του σχολείου και των Μ.Μ.Ε..
Συγκεκριμένα, οι Διεθνείς Οργανισμοί μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις , οικονομικές ή διπλωματικές, σε όλους όσους
καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν σέβονται την ανθρώπινη υπόσταση του κάθε ατόμου. Σε κρατικό επίπεδο, είναι
αναγκαίο να υπάρχει μία υγιής, πραγματική δημοκρατία, όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν ίσες ευκαιρίες για τη συμμετοχή στα κοινά.
Επίσης, στην αντιμετώπιση του ρατσισμού θα συντελούσε και η ενίσχυση του κράτους- πρόνοιας, για να έχουν όλοι ανεξαιρέτως την
ίδια δυνατότητα πρόσβασης στη δημόσια δωρεάν παιδεία, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στο δημόσιο τομέα εργασίας….
Επιπλέον, είναι απαραίτητο η Πολιτική ηγεσία κάθε χώρας να μην ενθαρρύνει τις ρατσιστικές εκδηλώσεις, αλλά να ασκεί υπεύθυνη
πολιτική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις μειονότητες. Σε τοπικό επίπεδο, οι δήμοι μπορούν να διοργανώνουν ορισμένες
εκδηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά του ρατσισμού με ομιλίες από ανθρώπους του πνεύματος, ώστε να μεταδοθούν
σταδιακά στην ευρύτερη κοινωνική μερίδα οι αντιρατσιστικές ιδέες.
Έπειτα, στα πλαίσια της οικογένειας η καλλιέργεια του σεβασμού προς το ‘’διαφορετικό’’ αποτελεί πράξη κεφαλαιώδους σημασίας. Γι’
αυτό το λόγο, οι ίδιοι οι γονείς χρειάζεται να προσπαθήσουν να απαλλαγούν από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, ώστε να
προσαρμοστούν ευκολότερα στα νέα δεδομένα της εποχής και να δώσουν το σωστό παράδειγμα στα παιδιά τους, μιλώντας τους από
μικρή ηλικία για την ισότητα των ανθρώπων, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την πολυπολιτισμικότητα.
Επιπρόσθετα, ο ρόλος της παιδείας είναι καθοριστικός για την
αντιμετώπιση του ρατσισμού. Πρέπει να είναι ανθρωπιστική
και να συντελεί στην απόκτηση πολύπλευρης μόρφωσης. Στο
σχολείο τα παιδιά είναι απαραίτητο να μαθαίνουν τα υψηλά
ανθρωπιστικά ιδεώδη της ισοτιμίας, της συναδέλφωσης και
της ουσιαστικής δημοκρατίας. Παράλληλα, θα ήταν καλό να
διοργανώνονται στη σχολική κοινότητα περισσότερες
αντιρατσιστικές εκδηλώσεις.
Τέλος, τα Μ.Μ.Ε. πρέπει να μην καλλιεργούν ρατσιστικές
αντιλήψεις, αλλά οφείλουν να δίνουν την ευκαιρία σε όσο το
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να εκφράσουν την άποψή
τους σχετικά με τα διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα.
Επίσης, είναι σημαντικό να προβάλλουν τα μηνύματα και των
πνευματικών ανθρώπων. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι και ο
κάθε άνθρωπος ξεχωριστά μπορεί να δράσει ενάντια του
ρατσισμού στην καθημερινότητα, βοηθώντας κάποιο θύμα
ρατσιστικής επίθεσης, συμμετέχοντας στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις για τον περιορισμό του ή μιλώντας για την ισότητα
και το σεβασμό στη διαφορετικότητα στον περίγυρό του.
(ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ)
(ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ)
(ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ)
Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα
Ο Περικλής καθορίζει προς το τέλος του περίφημου επιταφίου του, την
θέση και την συμπεριφορά των γυναικών της εποχής του. Ούτε λίγο ούτε
πολύ, λέει σε αυτές να φροντίζουν να μην ακουσθεί το όνομά τους, ούτε
για καλό ούτε για κακό μεταξύ των ανδρών. Τις περιορίζει δηλαδή, με
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο στην ανωνυμία του γυναικωνίτη.
Προσωπικότητα περιορισμένη πνευματικά, όπως πίστευαν οι αρχαίοι, η
γυναίκα έχει σε όλη την περίοδο της αρχαιότητας, εκτός ελαχίστων
περιπτώσεων, έναν ασφυκτικά στενό κύκλο δραστηριότητας, ένα
λιλιπούτειο βασίλειο, το σπίτι της και την φροντίδα του. Αντίληψη που
ξεκάθαρα διατυπώνει ο Ξενοφώντας στον «Οικονομικό» του. Παρουσιάζει
εκεί το πορτραίτο της τέλειας Αθηναίας δέσποινας, που παραμένει
αναλλοίωτο μέχρι την έλευση του Χριστιανισμού.Παλιότερα, οι γυναίκες
και οι άντρες δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα. Οι γυναίκες είχαν ελάχιστες
ατομικές ελευθερίες, καθώς υποτιμούνταν νοητικά και ψυχικά απ’ το
κράτος και το αντρικό φύλο. Στην ουσία, η γυναίκα το μόνο που έκανε
ήταν να ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού και να αναθρέφει τα
παιδιά της. Δεν εργαζόταν και δεν έβγαινε απ’ το σπίτι και συνεπώς ο
λόγος της δεν έχει καμιά ισχύ μπρός στο λόγο του άντρα της. Αντιθέτως,
ο άντρας ήταν συνεχώς έξω, εργαζόταν και έλεγχε το σπίτι.
Στις μέρες μας ,ο ρατσισμός μεταξύ των δύο φύλων δεν είναι τόσο
αισθητός, αλλά αυτό δε σημαίνει πως δεν υπάρχει κιόλας. Μέσα στην
οικογένεια, τα αγόρια είναι πιο ελεύθερα από ότι τα κορίτσια, καθώς
βγαίνουν περισσότερο έξω και αργούν να γυρίσουν στο σπίτι. Τα
περισσότερα κορίτσια πρέπει συνεχώς να δίνουν αναφορά στους γονείς
τους για την κάθε τους κίνηση. Ακόμη και τα παιχνίδια που παίζουν τα
παιδιά, τα προγυμνάζουν για το τι θα ακολουθήσει αργότερα. Τα αγόρια
παίζουν συνήθως πολεμικά παιχνίδια στον υπολογιστή, ενώ τα κορίτσια
παίζουν με κούκλες και κουζινικά. Αυτό με λίγα λόγια μας δείχνει πως τα
κορίτσια προορίζονται για να κάνουν οικογένεια και να ασχολούνται μ
αυτήν, υποταγμένα στους άντρες τους, ενώ τα αγόρια πρέπει να είναι
σκληραγωγημένα για να υπερασπίζονται την οικογένειά τους, ως
«αρχηγοί» της.
ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Σε όλη την ζωή της βρισκόταν υπό την εξουσία του πατέρα της ή του αδελφού της ή του συζύγου της. Κλεισμένη διαρκώς
στο γυναικωνίτη, δεν μετείχε καθόλου στην κοινωνική ζωή της πόλεως ούτε μπορούσε να έχει γνώμη για βασικά
θέματα του οίκου. Το νομικό αυτό καθεστώς διατηρήθηκε επί αιώνες.
ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Από νομική άποψη η γυναίκα θεωρείται ανήλικη και από την γέννησή της ως το θάνατό της. Σε όλη της την ζωή
βρίσκονταν υπό κηδεμονία ή καλύτερα υπό επιτροπεία, την οποία ονόμαζε «κυριεία», ενώ τον επίτροπό της «κύριο». Με
τον γάμο της η γυναίκα απλώς αλλάζει κηδεμόνα. Από την επιτροπεία του πατέρα της ή του μεγαλύτερου αδελφού της
περιέρχεται στην επιτροπεία του συζύγου της. Ακόμη και μετά το θάνατό του δεν υπάρχει περίπτωση να βρει την
αυτεξουσιότητάς της. Ο μεγαλύτερός της υιός γίνεται κηδεμόνας της. Και αν δεν υπήρχε υιός τότε αναλάμβανε ένας από
τους πλησιέστερους άρρενες συγγενείς της. Το άδικο αυτό νομικό πλαίσιο για τις σημερινές αντιλήψεις δικαιολογούσαν οι
αρχαίοι κατά τον απλούστερο τρόπο. Επικαλούνταν την φυσική, πνευματική, και ηθική γυναικεία αδυναμία, η οποία
εξασθενίζει την θέληση των γυναικών και τις καθιστά εύκολη λεία των επιτήδειων.
ΓΑΜΟΣ
Με τον γάμο της η Αθηναία αφήνει τον γυναικωνίτη του πατρικού σπιτιού και εγκαθίσταται για την υπόλοιπη ζωή της
στον γυναικωνίτη του συζυγικού της σπιτιού. Παντρεύεται πολύ νέα από τα 15 ή 14 και δεν προλαβαίνει να εγκαταλείψει
τις «κούκλες της» και πρέπει να μάθει να ανατρέφει παιδιά. Για τον Αριστοτέλη ιδανική ηλικία γάμου είναι: για τους
άνδρες το 37ο έτος και για τις γυναίκες το 18ο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στην αρχαιότητα σκοπός του γάμου είναι η τεκνοποιία. Αποτέλεσμα αυτής της λογικής είναι η κόρη ενός ανδρός που δεν
έχει άρρενες υιούς να νυμφευθεί τον πλησιέστερο συγγενή του πατέρα της για να δώσει τον πολυπόθητο υιό στον νεκρό.
Μετά τον γάμο της η Αθηναία αφιερώνεται στο σπίτι της για όλη της την ζωή. Τρία είναι τα καθήκοντά της 1) να δώσει
παιδιά στην οικογένειά του συζύγου της και να τα αναθρέψει 2) να εκτελεί τις οικιακές εργασίες 3) να παρακολουθεί το
υπηρετικό προσωπικό.
(ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ)
Τα αποτελέσματα μίας σεξιστικής συμπεριφοράς δεν αφορούν μόνο το θύμα
αλλά αφορούν και το θύτη. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να αναφέρουμε,
σχετικά με τα αποτελέσματα στη ζωή του θύματος, την κακή ψυχολογική
κατάσταση του .Παρατηρείται, επίσης, η μειωμένη απόδοση στην εργασία
(αν η συμπεριφορά αυτή έχει σημειωθεί στον εργασιακό χώρο) ή ακόμα και
μειωμένη αυτοπεποίθηση, αφού το άτομο υποτιμάται.
Παρόλα αυτά, μερικές φορές παρατηρείται μία διαφορετική
συμπεριφορά των θυμάτων (συνήθως του γυναικείου
φύλου),τα οποία προσπαθούν να καταπολεμήσουν με κάθε
δυνατό τρόπο την άδικη και εις βάρους τους συμπεριφορά
αυτή. Έτσι, και με κύριο σκοπό τους τον περιορισμό των
στερεοτύπων και των προκαταλήψεων έναντι του
γυναικείου φύλου ξεκίνησε η δημιουργία διαφόρων
φεμινιστικών κινημάτων. Οι απαρχές του κινήματος του
φεμινισμού, τοποθετούνται γύρω στην περίοδο της
Γαλλικής Επανάστασης. Αρχικά, είχε την μορφή ενός
τετραδίου παραπόνων (1789), το οποίο αργότερα
εξελίχθηκε στην λεγόμενη Διακήρυξη Δικαιωμάτων των
Γυναικών (1791). Έτσι, σιγά σιγά ο αγώνας
οργανώνεται... Από εκεί το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην
Αγγλία, 70 χρόνια αργότερα, με τον αγώνα για την
διεκδίκηση ψήφου. Βασική αρχή δεν ήταν άλλη από την
ισότητα των 2 φύλων. Κάπου στον εικοστό αιώνα
εμφανίζονται και οι σουφραζέτες, οι οποίες ξεκίνησαν την
δράση τους με εισβολές σε βουλευτικές συνεδριάσεις και
συνέχισαν με εμπρησμούς δημοσίων κτηρίων.Την ίδια
περίπου περίοδο στις Η.Π.Α. (1848) έχουμε την πρώτη
Διακήρυξη Συναισθημάτων με αιτήματα που αφορούσαν το
δικαίωμα ψήφου και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων γενικότερα
σε σχέση με προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες
της εποχής είτε στο σπίτι είτε στον χώρο εργασίας τους.
40 χρόνια μετά έχουμε το πρώτο Φεμινιστικό Συνέδριο.
(ΧΑΡΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ)
Η μεγαλύτερη ομάδα των ομοφυλοφίλων, όμως, διστάζει
να αποκαλύψει τις διαφορετικές ερωτικές της προτιμήσεις.
Γι ‘ αυτά τα άτομα, η ομοφυλοφιλία τους παραμένει
μυστικό, με αποτέλεσμα να ζουν καταπιεσμένοι δύο
παράλληλες ζωές. Από τη μία πλευρά, προσποιούνται ότι
διατηρούν ετεροφυλικές σχέσεις για να αποφύγουν τον
κοινωνικό στιγματισμό. Από την άλλη πλευρά, συχνάζουν
σε γκέι μαγαζιά, επικοινωνούν με άλλους ομοφυλόφιλους
και έχουν σταθερές ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Αυτή τους η
στάση ζωής ερμηνεύεται από το φόβο τους να μην
απομακρυνθούν από την οικογένειά τους ή χάσουν τη
δουλειά τους, λόγω της διαφορετικότητάς τους. Γι ‘αυτό
είναι φανερό ότι χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη από
ειδικούς, ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να
μιλήσουν στην οικογένειά τους. Οι γονείς συχνά νιώθουν
ένοχοι, θυμωμένοι, εγκλωβισμένοι σε αδιέξοδο όταν
αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους επιλέγει ερωτικά το ίδιο
φύλο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Συνήθη ερωτήματα
που τους είναι: «Γιατί; Φταίμε εμείς; Γεννήθηκε ή έγινε;
Μήπως δεν το μεγαλώσαμε σωστά; Θα είναι παροδική ή
σταθερή η σεξουαλική ταυτότητα; Πώς θα
αντιμετωπίσουμε τον περίγυρό μας;» Ερωτήματα δίχως
σαφείς απαντήσεις, που όμως αντανακλούν την αγωνία,
την απελπισία και την απόγνωση βιώνουν. Με το πέρασμα
όμως, του χρόνου οι γονείς πρέπει να ξεπεράσουν τις
προκαταλήψεις και τους φόβους τους ,να αποδεχθούν τα
παιδιά τους και να τα βοηθήσουν να διεκδικήσουν τη θέση
τους στην κοινωνία.
(ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ)
(ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ)
«Ουσιαστικά ζω δυο ζωές. Όταν γυρίζω στο χωριό συζητάω με τη μάνα και τις
αδερφές μου για το μέλλον μου σαν να πρόκειται να παντρευτώ και να φτιάξω
οικογένεια. Συχνά προσποιούμαι ότι ενδιαφέρομαι για διάφορες κοπέλες από το χωριό
ή λέω ψέματα για τις σχέσεις μου με κάποιες φίλες που έχουν γνωρίσει. Στην Αθήνα
που ζω τα τελευταία έξι χρόνια όλοι σχεδόν οι φίλοι μου είναι γκέι, συχνάζω σε γκέι
μαγαζιά κι έχω σταθερή σχέση μ’ έναν αρκετά μεγαλύτερο άντρα εδώ και δύο χρόνια.
Έχω πολύ άγχος για την επίσκεψη της μάνας μου στην Αθήνα. Νιώθω συνέχεια
στενοχωρημένος, πιεσμένος, δεν έχω διάθεση για τίποτα. Ο γιατρός μού έγραψε
αντικαταθλιπτικά.»
Άρης, 28 ετών
Σε μια κοινωνία όπου το κάθε τι διαφορετικό σοκάρει
και προκαλεί κύματα σχολιασμού, μερικοί άνθρωποι
τόλμησαν να κάνουν τη διαφορά. Να έρθουν αντιμέτωποι
με οποιαδήποτε κριτική τους ασκηθεί και να μιλήσουν με
ειλικρίνεια για το ποιοι είναι και για το τι αισθάνονται.
Μεταξύ αυτών των διασήμων στο χώρο της Ελλάδας -που
δεν ντράπηκαν να παραδεχτούν πως, ναι, είναι
ομοφυλόφιλοι- είναι ο Γιώργος Μαρίνος ο οποίος μάλιστα
ήταν και ο πρώτος Έλληνας που παραδέχτηκε τις
προτιμήσεις του το 1964. Ο Άρης Δαβαράκης στιχουργός
και δημοσιογράφος, ο Χρήστος Σιμαρδάνης -δημοφιλής
ηθοποιός- ο Φώτης Σεργουλόπουλος, ο οποίος μάλιστα το
αποκάλυψε σχετικά πρόσφατα και ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος
– πρώην Πρόεδρος των Ελλήνων Ομοφυλόφιλων.
OSCAR WILDE
ELLEN DEGENERES
ELTON JOHN
Στο εξωτερικό Billy Haines, ηθοποιός βουβού κινηματογράφου του 1920,
ήταν ο πρώτος που παραδέχτηκε την σεξουαλικότητά του, το 1933. Μετά από
αυτό δεν κατάφερε να ξαναδουλέψει σαν ηθοποιός και έληξε το συμβόλαιό του.
Επιπλέον σημαντική προσωπικότητα είναι και ο Alan Turing – πατέρας της
πληροφορικής- επίσης ομοφυλόφιλος, ο οποίος καταδικάστηκε το 1952, και
δέχτηκε θεραπεία με γυναικείες ορμόνες ως εναλλακτική για τη φυλακή,
πέθανε το 1952… 16 μέρες πριν τα 42 γενέθλιά του. Άλλοι διάσημοι είναι ο
Oscar Wilde Ιρλανδός συγγραφέας και ποιητής –επίσης τιμωρήθηκε- η Ellen
DeGeneres, ο τραγουδιστής Frank Ocean, ο Jim Parson, o Elton John και
πολλοί άλλοι…
(OΛΓΑ ΜΕΤΑΞΑΚΗ)
Η Ελλάδα είναι σχετικά ανεκτική με τους ομοφυλόφιλους, αμφισεξουαλικούς και τρανσέξουαλ, ωστόσο λείπουν
νόμοι, διατάξεις και βασικά δικαιώματα που οι ομοφυλόφιλοι απολαμβάνουν στις υπόλοιπες χώρες της δυτικής
Ευρώπης και βόρειας Αμερικής και τα θέματα ΛΟΑΤ δεν γίνονται συχνά θέμα ανοικτής συζήτησης.
Τα αρχικά ΛΟΑΤ (αγγλικά LGBT, Lesbian-Gay- Bisexual- Transgender) αναφέρονται συνολικά στα Λεσβιακά,
Ομοφυλόφιλα, Αμφισεξουαλικά και Τρανσεξουαλικά άτομα. Ο όρος μπορεί μερικές φορές να συναντάται και ως
ΛΟΑΔ, ερμηνεύοντας τα τρανσεξουαλικά άτομα στην ελληνική γλώσσα ως διαφυλικά. Παρόλα ταύτα, τα
τελευταία χρόνια, χάρη στην αυξανόμενη ορατότητα ΛΟΑΤ ατόμων στα ΜΜΕ αλλά και σε άλλους τομείς της
καθημερινής ζωής, παρατηρείται σημαντική πρόοδος και απελευθέρωση των ηθών, με αποτέλεσμα η
ομοφυλοφιλία να γίνεται σταδιακά λιγότερο ταμπού και οι ομοφυλόφιλοι, αμφισεξουαλικοί και διαφυλετικοί να
αποκτούν περισσότερα δικαιώματα. Σημαντική παραμένει ωστόσο η βροντερά αντίθετη άποψη της ελληνικής
Εκκλησίας ενόψει των εξελίξεων αυτών. (ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ)

Γάμος μεταξύ ομοφυλόφιλων
Στο ελληνικό σύνταγμα δεν παρέχεται κάποιος ορισμός του γάμου, οπότε τυπικά, αφήνεται
νομικό περιθώριο για τον ομοφυλοφιλικό γάμο. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, όπως η μητρότητα
και η παιδική ηλικία, τελεί υπό την προστασία του Κράτους.

Αναγνώριση των ομοφυλόφιλων ζευγαριών
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημη αναγνώριση των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Αν και οι
διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί πολιτικού γάμου δεν αναφέρουν ότι οι μελλόνυμφοι πρέπει να
είναι αποκλειστικά διαφορετικού φύλου, επιτρέποντας έτσι θεωρητικά το γάμο μεταξύ
ομοφυλοφίλων, εντούτοις οι ερμηνείες του νόμου αφορούν στην πράξη την ένωση ενός άνδρα με
μια γυναίκα. Συνάμα, κάποιοι πανεπιστημιακοί νομικοί επιμένουν ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του
ίδιου φύλου είναι ανυπόστατος, ενώ άλλοι νομικοί και συνταγματολόγοι επιμένουν πως μια τέτοια
ερμηνεία του νόμου είναι αντισυνταγματική.Τον Απρίλιο του 2006, το ΠΑΣΟΚ με τον Γεώργιο
Παπανδρέου έκανε μια πρόταση στην Βουλή για την αναγνώριση των ανύπαντρων ζευγαριών,
ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων. Ωστόσο, με βάση ορισμένες οργανώσεις ΛΟΑΤ αυτό δεν
είχε κανένα όφελος στα δικαιώματα των ΛΟΑΤ, αφού απαγόρευε την υιοθέτηση παιδιού από
ομοφυλόφιλους.Στις 3 Ιουνίου του 2008, ο δήμαρχος Τήλου κ. Αλιφέρης προχώρησε στην
σύναψη πολιτικού γάμου μεταξύ δύο ομοφυλόφιλων ζευγαριών, πράγμα που χαρακτηρίστηκε ως
"ανυπόστατο" από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Σωτήρη Χατζηγάκη. Επίσης, ως αντίδραση, ο
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Σανιδάς απαγόρευσε τους γάμους ατόμων του ίδιου φύλου και
διέταξε δίωξη κάθε δημάρχου που θα τελούσε γάμο ομοφυλόφιλων, με εγκύκλιό του την 30η
Μαΐου 2008. Έκτοτε δεν έχουν επιχειρηθεί παρόμοιες προσπάθειες. Οι ομοφυλοφιλικές
οργανώσεις ανακοίνωσαν πως θα εξαντλήσουν όλα τα νομικά μέσα για την αναγνώριση του
δικαιώματος γάμου, αλλά δεν ανακοινώθηκε ακόμα καμιά σχετική ενέργειά τους.
Ομοφυλόφιλοι
και υιοθεσία
Στην εκπομπή μίλησε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Τατσόπουλος για τη ζωή του στο
ίδρυμα και είπε τη γνώμη όσον αναφορά την υιοθεσία σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια.«Συμφωνώ
στο να γίνονται υιοθεσίες από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Λένε πως δεν έχει το παιδί
οικογενειακό πρότυπο...Δεν βλέπει τίποτα το παιδί, το παιδί δέχεται αγάπη. Εάν δέχεται
αγάπη από ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι το προτιμώ χίλιες φορές από το να δέχεται αδιαφορία.
Σαφώς και μια γυναίκα μονή της να υιοθετήσει ένα παιδί και ένας άντρας μόνος του»,
ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τατσόπουλος. Το NEWS 247 ανοίγει το θέμα των υιοθεσιών
εξετάζοντάς το σφαιρικά σε μία προσπάθεια να διαφανούν όλες οι πλευρές του. Ένα ζήτημα
πάντα επίκαιρο, συνδεδεμένο με την αγάπη, την προσφορά, τη στοργή αλλά και τη
γραφειοκρατία ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στην ελληνική πραγματικότητα.Φανταστείτε πόσο
πιο σύνθετο γίνεται το ζήτημα, όταν σε αυτή την περίπλοκη διαδικασία εμπλέκεται και ο
παράγοντας των ομοφυλόφιλων γονέων. Τότε η υιοθεσία γίνεται διακύβευμα και ξεσπά
πολεμική για το κατά πόσο αυτό είναι αποδεκτό ή και υγιές σε πολλές των περιπτώσεων.Για
να κατανοηθεί το θέμα σε μεγαλύτερο βαθμό θα πρέπει να εξεταστεί εντός συγκεκριμένου
πλαισίου. Έτσι μία μικρή αναδρομή στον όρο της ομοφυλοφιλίας ίσως καταδείξει τους λόγους
διαμόρφωσης του σημερινού κλίματος.Ο όρος ''ομοφυλόφιλος'' εισήχθη στη δεκαετία του
1860 και μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες η σεξουαλική προτίμηση παρέμενε εγκληματική
δραστηριότητα και τιμωρούνταν με θανατική ποινή. Σε αυτή τη βάση εξηγείται εν μέρει η
εχθρότητα που χαρακτηρίζει τις συναισθηματικές στάσεις πολλών ανθρώπων. Η
ομοφυλοφιλία, αν και στις μέρες μας αποτελεί ένα φαινόμενο με το οποίο η συντριπτική
πλειοψηφία των πολιτισμένων κοινωνιών είναι ιδιαιτέρως εξοικειωμένη, καθώς
αντιμετωπίζεται πλέον εκλογικευμένα και χωρίς την μεσαιωνική προκατάληψη των
περασμένων δεκαετιών, δεν τυγχάνει εξίσου δικαιικής αναγνώρισης και προστασίας. Το
γεγονός αυτό που αποδεικνύει την τύποις και όχι την κατ' ουσία αποδοχή της από το
κοινωνικό σύνολο και την πολιτεία, καθιστά πρόδηλη την αμηχανία και την διστακτικότητα
του νομοθέτη στο να την συμπεριλάβει στις προβλέψεις του. Η δύσκολη διαχείριση του
ζητήματος προσκρούει σε αναχρονιστικές αντιδράσεις με αποτέλεσμα σε νομικό επίπεδο να
δημιουργεί νομοθετικό κενό. Το τελευταίο, δεν είναι τίποτα άλλο πάρα από την ωμή άρνηση
του να ικανοποιήσει την ανάγκη ρύθμισης των ομοφυλοφιλικών σχέσεων εξίσου με τις
ετεροφυλοφιλικές. Η πρακτική αυτή, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό , παραγνωρίζοντας την
ανάγκη τους για συμβίωση αλλά και υιοθέτηση τέκνων προκαλεί άκρως ρατσιστικά
αποτελέσματα και καταστρατηγεί τα διεθνώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα.
(ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ)
Συμμετείχαν:
• Μαθητές Β’ γυμνασίου( ηλικίας13-15 ετών)
• Μαθητές Γ’ Λυκείου(ηλικίας 18 ετών)
• Καθηγητές Λυκείου(ηλικίας 18 + ετών)
• Υπάλληλοι Super Market (ηλικίας 18+ετών)
1η ΕΡΩΤΗΣΗ :Θεωρείτε ντροπή τη σύναψη φιλικού δεσμού με ένα ομοφυλόφιλο;
α. Ναι. β.Όχι.
EΡΩΤΗΣΗ 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
EΡΩΤΗΣΗ 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α)100%
Α)45%
Β)0%
Β)55%
ΕΡΩΤΗΣΗ 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΥ
Α) 33%
Β) 67%
Α)71%
Β)29%
ΕΡΩΤΗΣΗ 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
EΡΩΤΗΣΗ 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΩΝ
Α)20%
Α)0%
Β)80%
Β)100%
Γ)0%
Γ)0%
EΡΩΤΗΣΗ 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ S.M.
Α)25%
Β)75%
Γ)0%
2η ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αντιμετωπίζετε τους αλλοδαπούς συμμαθητές , συναδέλφους ή
υπαλλήλους σας; α. Με συμπάθεια.β. Υποτιμητικάγ. Δε συναναστρέφομαι μ’αυτούς.
EΡΩΤΗΣΗ 2) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΝΣΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ 2) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α)82%
Α)90%
Β)0%
Β)0%
Γ)18%
Γ)10%
EΡΩΤΗΣΗ 2) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΥ
EΡΩΤΗΣΗ 2) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΥ
Α)67%
Α)57%
Β)7%
Β)14%
Γ)26%
Γ)29%
EΡΩΤΗΣΗ 2) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΩΝ
EΡΩΤΗΣΗ 2) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ S.M.
Α)100%
Α)75%
Β)0%
Β)25%
Γ)0%
Γ)0%
3η ΕΡΩΤΗΣΗ: Η εξωτερική εμφάνιση μιας γυναίκας θεωρείται ότι επηρεάζει την
πρόσληψή της σε μία θέση εργασίας;
α. Ναι. β. Όχι. γ. Μόνο σε επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα με την εικόνα.
EΡΩΤΗΣΗ 3) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ 3) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α)10%
Α)55%
Β)36%
Β)27%
Γ)54%
Γ)18%
ΕΡΩΤΗΣΗ 3) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ 3) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΥ
Α)73%
Α)71%
Β)7%
Β)29%
Γ)20%
Β)0%
EΡΩΤΗΣΗ 3) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΩΝ
EΡΩΤΗΣΗ 3) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Α)100%
Α)0%
Β)0%
Β)50%
Γ)0%
Γ)50%
ΕΡΩΤΗΣΗ 3)AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ S. M.
Α)75%
Β)25%
Γ)0%
4η ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύετε ότι οι ομοφυλόφιλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με
τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας; α. Ναι. β. Όχι.
EΡΩΤΗΣΗ4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
EΡΩΤΗΣΗ 4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α)73%
Α)55%
Β)27%
Β)45%
EΡΩΤΗΣΗ 4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΥ
EΡΩΤΗΣΗ 4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΥ
Α)20%
Α)0%
Β)80%
Β)100%
EΡΩΤΗΣΗ 4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
EΡΩΤΗΣΗ 4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΩΝ
Α)20%
Α)0%
Β)80%
Β)50%
EΡΩΤΗΣΗ 4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ S.M.
Α)100%
Β)0%
5η ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύετε ότι οι γυναίκες είναι πιο κατάλληλες από τους άντρες
σε διοικητικές θέσεις; α. Ναι. β. Όχι.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
EΡΩΤΗΣΗ 5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α)18%
Α)64%
Β)82%
Β)36%
EΡΩΤΗΣΗ 5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
EΡΩΤΗΣΗ 5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α)73%
Α)0%
Β)27%
Β)100%
EΡΩΤΗΣΗ 5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΩΝ
EΡΩΤΗΣΗ 5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Α)50%
Α)80%
Β)50%
Β)20%
EΡΩΤΗΣΗ 5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ S.M.
Α)50%
Β)50%
6η ΕΡΩΤΗΣΗ: Η γυναίκα που θέλει να κάνει οικογένεια δε χρειάζεται σπουδέςεργασία. α. Ναι. β. Όχι.
EΡΩΤΗΣΗ 6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
EΡΩΤΗΣΗ 6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α)82%
Α)27%
Β)18%
Β)43%
EΡΩΤΗΣΗ 6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
EΡΩΤΗΣΗ 6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α)0%
Α)43%
Β)100%
Β)57%
EΡΩΤΗΣΗ 6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΩΝ
EΡΩΤΗΣΗ 6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Α)0%
Α)50%
Β)100%
Β)50%
EΡΩΤΗΣΗ 6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ S.M.
Α)75%
Β)25%
7η ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποια από τις παρακάτω απόψεις σχετικά με τους ομοφυλόφιλους
συμφωνείτε; α. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ. β. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να κατακρίνει τις
προσωπικές επιλογές των άλλων. γ. Είναι κάτι φυσικό. δ. Πρέπει να τιμωρείται.
EΡΩΤΗΣΗ 7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
EΡΩΤΗΣΗ 7)ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α)0%
Α)18%
Β)82%
Β)55%
Γ)18%
Γ)18%
Δ)0%
EΡΩΤΗΣΗ 7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
Δ)0%
EΡΩΤΗΣΗ 7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α)0%
Β)87%
Γ)13%
Α)29%
Β)57%
Γ)0%
Δ)14%
ΕΡΩΤΗΣΗ 7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΩΝ
EΡΩΤΗΣΗ 7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Α)20%
Α)0%
Β)80%
Β)100%
Γ)0%
Γ)0%
Δ)0%
Δ)0%
EΡΩΤΗΣΗ 7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ S.M.
Α)25%
Β)75%
Γ)0%
8η ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα συμφωνούσατε με το γάμο ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους
στην Ελλάδα; α. Ναι. β. Όχι.
EΡΩΤΗΣΗ 8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
EΡΩΤΗΣΗ 8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α)73%
Α)18%
Β)27%
Β)82%
EΡΩΤΗΣΗ 8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
EΡΩΤΗΣΗ 8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α)60%
Α) 0%
Β)40%
Β)100%
EΡΩΤΗΣΗ 8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ KAΘΗΓΗΤΡΙΩΝ
EΡΩΤΗΣΗ 8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Α)20%
Α)50%
Β)80%
Β)50%
ΕΡΩΤΗΣΗ 8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ S.M.
Α)100%
Β)0%
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ)
Παρατηρώντας τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτήθεντες,
θα διαπιστώσουμε πως αρκετές φορές οι απόψεις μεταξύ αγοριών και
κοριτσιών δεν συμπίπτουν. Όσον αφορά τις ερωτήσεις με θέμα την
οφυλοφιλία, τα κορίτσια δείχνουν εμφανώς περισσότερη κατανόηση.
Με τις -περισσότερες- απαντήσεις τους να φανερώνουν πως το
στηρίζουν. Αντίθετα τα αγόρια είναι πιο επιφυλακτικά, το
κρίνουν.Φαίνεται πως δεν το αποδέχονται. Σημαντικό είναι πως στην
ερώτηση 'Θα συμφωνούσατε με το γάμο ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους
στην Ελλάδα' 73% των κοριτσίων απάντησαν ναι, ενώ μόλις το 18%
συμφώνησε μαζί τους. Στις ερωτήσεις με θέμα το σεξισμό, τα
περισσότερα αγόρια φαίνεται να πιστεύουν πως τα κορίτσια δεν είναι
ιδιαίτερα ικανά σε διοικητικές θέσεις, όπως επίσης και το ότι η
εμφάνιση μιας γυναίκας είναι ένα σημαντικό κριτήριο όταν πρόκεται για
πρόσληψη σε οποιαδίποτε θέση εργασίας. Γενικότερα αν και μιλάμε για
παιδιά γυμνασίου, καταλαβαίνουμε πως τα παιδία της συγκεκριμένης
τάξης, ήδη έχουν αρχίσει να επηρεάζονται από τον κοινωνικό τους
κύκλο και να γίνονται 'θύματα' λανθασμένων εντυπώσεων και
προκαταλήψεων. (ΟΛΓΑ ΜΕΤΑΞΑΚΗ)
Η έρευνά μας στο Λύκειο πραγματοποιήθηκε σε μία τάξη της 3ης Λυκείου του
σχολείου μας.Σε γενικές γραμμές μπορούμε να αναφέρουμε ότι στο Λύκειο οι
απαντήσεις είτε δεν ήταν οι αναμενόμενες είτε ήταν οι αναμενόμενες και οι
συνήθεις. Όσον αφορά την στάση τους προς τους ομοφυλόφιλους ,βλέπουμε τα
περισσότερα κορίτσια να προτιμούν να μη συνάπτουν φιλικό δεσμό με
ομοφυλόφιλους.Παρόλα αυτά τα βλέπουμε επίσης να πιστεύουν ότι οι
ομοφυλόφιλοι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας
και θεωρούν τα περισσότερα από αυτά την ομοφυλλοφιλία ως μία επιλογή
προσωπική χωρίς το δικαίωμα να είναι κατακριτέα η επιλογή του καθένα και έτσι
η πλειοψηφία αυτών συμφωνεί με το γάμο. Σχετικά με τα αγόρια βλέπουμε να
κρατάνε μία όχι τόσο αναμενόμενη αφού το μεγαλύτερο ποσοστό απ’αυτά δεν
έχουν κάποιο πρόβλημα με τη φιλία με ομοφυλόφιλους ωστόσο παραμένουν
αρνητικοί στο θέμα του γάμο τους.Κατά τα άλλα και τα δύο φύλα κινήθηκαν
παρόμοια στις υπόλοιπες ερωτήσεις σχετικά με το γεγονός ότι η εξωτερική
εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο στη θέση εργασίας μίας γυναίκας.Η μόνη
ανατροπή που μπορούμε να πούμε ότι παρατηρήσαμε ήταν ότι το μεγαλύτερο
ποστοστό των γυναικών απάντησαν ότι μία γυναίκα που προορίζεται για
οικογένεια δε χρειάζεται να έχει φοιτήσει σε όλες τις τάξεις του σχολείου ενώ
τα αγόρια κάνοντας την ανατροπή είπαν ότι μία γυναίκα ακόμα και με αυτό τον
σκοπό ζωής πρέπει να έχει λάβει μία βασική μόρφωση. (ΧΑΡΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ)
Οι περισσότερες καθηγήτριες, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο είναι φιλικές προς τους
αλλοδαπούς. Δεν θεωρούν ντροπή τη φιλία με έναν ομοφυλόφιλο, αλλά δεν επιθυμούν τον γάμο
μεταξύ ομοφυλοφίλων στην Ελλάδα. Όμως δεν τους κατακρίνουν για τις επιλογές τους. Ακόμη
θεωρούν πως οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας.
Όλες οι καθηγήτριες απάντησαν πως η εξωτερική εμφάνιση μιας γυναίκας επηρεάζει την πρόσληψή
της σε μια θέση εργασίας. Ακόμα, οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν οικογένεια σύμφωνα με τις
καθηγήτριες, χρειάζονται μόρφωση και εργασία. Θα μπορούσαμε να πούμε πάνω στο θέμα των
ομοφυλοφίλων πως διατηρούν μια μετριοπαθή στάση. Οι άντρες καθηγητές υποστηρίζουν ότι η
φιλία με έναν ομοφυλόφιλο δεν είναι ντροπή. Στην ερώτηση που αναφέρεται στις ευκαιρίες που
έχουν οι ομοφυλόφιλοι σε σχέση με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες ο ένας υποστηρίζει ότι δεν
έχουν, ενώ ο άλλος πως έχουν. Και οι δύο όμως δεν κατακρίνουν τους ομοφυλόφιλους για την
επιλογή τους. Όσον αφορά τον γάμο μεταξύ των ομοφυλοφίλων οι απόψεις είναι διχασμένες καθώς
ο ένας απάντησε πως δεν επιθυμεί να επιτραπεί κάτι τέτοιο ,ενώ ο άλλος φυμφωνεί. Στην ερώτηση
που λέει αν οι γυναίκες είναι καταλληλότερες σε διοικητικές θέσεις απ τους άντρες, ο ένας
απάντησε ναι, και ο άλλος όχι. Η εξωτερική εμφάνιση μιας γυναίκας για τον έναν δεν είναι
σημαντική, ενώ για τον άλλον μόνο σε επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα με την εικόνα. Ακόμα,
σύμφωνα με τον έναν, οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν οικογένεια δε χρειάζονται σπουδές και
εργασία, ενώ για τον άλλον χρειάζονται. Αντιμετωπίζουν και οι δυο τους αλλοδαπούς συνεργάτες
κλπ με συμπάθεια. Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι απόψεις είναι διαφορετικές, και σαφώς
ο ρατσισμός κατά των ομοφυλοφίλων και των γυναικών είναι αισθητός.
(ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ)
Ο μοναδικός άντρας υπάλληλος του super market θα μπορούσαμε να πούμε πως αντιμετωπίζει
τους ομοφυλόφιλους με συμπάθεια και δεν κατακρίνει τις επιλογές τους. Θεωρεί τις γυναίκες πιο
ικανές για διοικητικές θέσεις, που σημαίνει πως παραδέχεται την γυναικεία φύση και δεν την
υποτιμάει. Παρ’ όλα αυτά θεωρεί πως η εξωτερική εμφάνιση παίζει ρόλο στην πρόσληψη μιας
γυναίκας στη δουλειά. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, τους αντιμετωπίζει με συμπάθεια, οπότε δεν
είναι καθόλου ρατσιστής με τους ξένους. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι εξοικειωμένος με
τους γύρω του και έχει μάθει να σέβεται το διαφορετικό.Οι περισσότερες γυναίκες υπάλληλοι του
super market δεν θεωρούν ντροπή την φιλία με έναν ομοφυλόφιλο. Αντιμετωπίζουν με συμπάθεια
τους αλλοδαπούς που τις περιστοιχίζουν. Θεωρούν πως η εξωτερική εμφάνιση μιας γυναίκας
επηρεάζει την πρόσληψή της στη δουλειά. Ακόμα, πιστεύουν πως οι ομοφυλόφιλοι έχουν τις ίδιες
ευκαιρίες με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Οι μισές πιστεύουν πως οι γυναίκες είναι πιο
ιδανικές για διοικητικές θέσεις, ενώ κάποιες άλλες θεωρούν τους άντρες. Εδώ θα μπορούσαμε να
πούμε πως αυτές οι γυναίκες ακολουθούν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις των περασμένων
παλιών χρόνων. Σύμφωνα με τις υπαλλήλους, οι γυναίκες που θέλουν οικογένεια δεν είναι αναγκαίο
να εργάζονται και να είναι μορφωμένες. Και εδώ διακρίνουμε μια προκατάληψη και κατωτερότητα
ενάντια στις γυναίκες απ τις ίδιες τις γυναίκες. Επιπλέον, υποστηρίζουν πως δεν έχει κανένας
δικαίωμα να κατακρίνει τις προσωπικές επιλογές του καθενός, οπότε, αποδέχονται το διαφορετικό.
Όλες τους συμφωνούν με τον γάμο ανάμεσα στους ομοφυλόφιλους στην Ελλάδα. Γενικότερα, επειδή
το διαφορετικό έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας, καλό θα ήταν να αρχίζουμε να το
αποδεχόμαστε.
(ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ)
Βιβλία
Εγκυκλοπαίδεια ‘’Νέα Δομή’’
Ιστοσελίδες
•womeninads.weebly.gr
•βικιπαίδεια
•www.oneman.gr
•tassos-filologos.blogspot.gr
•filologoupoli.blogspot.gr
•www.vlioras.gr
•Womency.blogspot.gr
•www.prevention-violence.com
•http://gym-istiaias.eyv.sch.gr/
•http://el.wikipedia.org/wiki/
•www.unhcr.gr/1againstracism/
•http://tvxs.gr
•http://www.protagon.gr/
•http://8gymnasioperisteriou.blogs
pot.com/2012/04/blogpost_1448.html#ixzz2pq5d4uoc
•http://everydaysexism.com
•http://www.osezlefeminisme.fr/

similar documents