Oceánské dno (formát pptx, velikost 4628KB)

Report
VIDEO OCEÁNSKÉ DNO
OCEÁNSKÉ DNO
INTERAKTIVNÍ MAPA OCEÁNSKÉHO DNA
VIDEO
MARIÁNSKÝ PŘÍKOP
OCEÁNSKÉ DNO
JAKÉ ROZEZNÁTE TVARY?
VZNIK TVARŮ OCEÁNSKÉHO DNA
MORFOLOGIE OCEÁNSKÉHO DNA
MĚŘENÍ OCEÁNSKÉHO DNA - BATYMETRIE
Batyskaf Trieste bylo speciální podmořské
plavidlo, určené pro ponor do velkých
hloubek. Byl postaven v roce 1953 podle
návrhu Auguste Piccarda. 23. ledna 1960
Jacques Piccard (syn Auguste Piccarda) a
Don Walsh, dosáhli hloubky asi 10 994 m při
potopení v Mariánském příkopu.
INTERAKTIVNÍ MAPA OCEÁNSKÉHO DNA
TVARY OCEÁNSKÉHO DNA
ZJEDNODUŠENÝ MODEL OCEÁNSKÉHO DNA
DOPLŇ NÁZVY TVARŮ OCEÁNSKÉHO DNA
STŘEDOOCEÁNSKÝ HŘBET
ŠELF
OCEÁNSKÝ PŘÍKOP
OCEÁNSKÁ PÁNEV
PODMOŘSKÁ HORA
SOPEČNÝ OSTROV
PEVNINSKÝ SVAH
VYŠRAFUJ OCEÁNKSOU A PEVNINSKO KŮRU

similar documents