,, BALLADYNA* DRAMAT NIE TYLKO ROMANTYCZNY

Report
,, BALLADYNA”
DRAMAT ROMANTYCZNY
1.AUTOREM ,, BALLADYNY” JEST:
A) ADAM MICKIEWICZ
B) LECH WAŁĘSA
C) JULIUSZ SŁOWACKI
D) CZESŁAW MIŁOSZ
2.Z KTÓRYM POETĄ PORÓWNYWANO
SŁOWACKIEGO?
A) Z MICKIEWICZEM
B) Z MIŁOSZEM
C) Z NORWIDEM
D) Z KOCHANOWSKIM
3. GDZIE POCHOWANO
SŁOWACKIEGO?
A) W WARSZAWIE
B) NA WOŁYNIU
C) W KRAKOWIE NA WAWELU
D) W WATYKANIE
4.GDZIE ROZGRYWA SIĘ AKCJA
,,BALLADYNY”?
A) W WARSZAWIE
B) W PIASECZNIE
C) NAD MORZEM
D) NAD GOPŁEM
5.PODAJ CZAS AKCJI
A) XXI WIEK
B) CZASY PREHISTORYCZNE
C) CZASY KRÓLA BOLESŁAWA
D) X WIEK
6. JAKIM RODZAJEM LITERACKIM
JEST ,, BALLADYNA”?
A) KOMEDIĄ
B) DRAMATEM
C) POWIEŚCIĄ
D) NOWELĄ
7.JAKO DRAMAT UTWÓR JEST
PODZIELONY NA:
A)
B)
C)
D)
ROZDZIAŁY
AKTY, SCENY, ROLE
KSIĘGI
NIE JEST PODZIELONY
8. UTWÓR JEST NAPISANY:
A)
B)
C)
D)
WIERSZEM
PROZĄ
PROZĄ I WIERSZEM
MA FORMĘ WYKŁADU
SKIERKA
O nie... to na włosach wróżki
Uśpione leżą jaskółki.
Tak powiązane za nóżki
Kiedyś, w jesienny poranek,
Upadły na dno rzeczułki:
Rzeczułka rzuciła wianek,
Wianek czarny jak hebany
Na złote włosy Goplany.
9. WYMIEŃ BOHATERÓW
FANTASTYCZNYCH
A) Goplana, Skierka, Chochlik
B) Wiedźma, Iskierka, Chochoł
C) 3 czarownice
D) Smerfy
10.BOHATERAMI REALISTYCZNYMI
SĄ:
A) GOPLANA I SKIERKA
B) ALINA, BALLADYNA, KIRKOR, WDOWA
C) ZŁOTOPOLSCY
D) TADEUSZ I ZOSIA
11.TEKST POBOCZNY TO:
A) DIDASKALIA
B) JUWENALIA
C) POBOCZE
D) WIERSZE
12. W JAKI SPOSÓB KIRKOR MIAŁ
WYBRAĆ ŻONĘ?
A) RZUCAŁ KOSTKĄ
B) DZIEWCZYNY MIAŁY ZEBRAĆ DZBAN
OWOCÓW
C) MATKA MIAŁA ZDECYDOWAĆ
D) PUSTELNIK MIAŁ WYBRAĆ
13.JAKIE OWOCE MIAŁY ZBIERAĆ
SIOSTRY?
A) JAGODY
B) MALINY
C) JABŁKA
D) TRUSKAWKI
14.JAK ZAKOŃCZYŁ SIĘ
,, MALINOWY KONKURS”?
A) ŻONĄ KIRKORA ZOSTAŁA ALINA
B) BALLADYNA ZABIŁA SIOSTRĘ
C) ALINA NIE POSZŁA SZUKAĆ MALIN
D) DZIEWCZYNY NIE POSZŁY DO LASU
15. BALLADYNA PO ZABICIU ALINY
POWIEDZIAŁA MAMIE, ŻE:
A) ZABIŁA SIOSTRĘ
B) ALINA UCIEKŁA I ZOSTAWIŁA MAMĘ
C) NIE WYJDZIE ZA KIRKORA
D) ZOSTANIE Z MAMĄ W CHACIE
16.JAKI ZNAK MIAŁA BALLADYNA PO
ZABÓJSTWIE SIOSTRY?
A) ZNAMIĘ NA STOPIE
B) CZERWONE RĘCE
C) PLAMĘ NA CZOLE
D) CZERWONE OCZY
17.Z KIM OŻENIŁ SIĘ KSIĄŻĘ
KIRKOR ?
A) NIE OŻENIŁ SIĘ NIGDY
B) Z BALLADYNĄ
C) Z ALINĄ
D) Z OBIEMA
18. JAK BALLADYNA TRAKTOWAŁA
MATKĘ?
A) DBAŁA O NIĄ
B) CHODZIŁY WSPÓLNIE NA ZAKUPY
C) CZĘSTO ROZMAWIAŁY
D) KAZAŁA JĄ ZAMKNĄĆ W WIEŻY
ZAMKOWEJ
19. KIM NAPRAWDĘ BYŁ PUSTELNIK?
A) OJCEM BALLADYNY
B) BRATEM WDOWY
C) WYGNANYM KRÓLEM
POPIELEM III
A) ZAKONNIKIEM
20. KIM BYŁ VON KOSTRYN?
A) KRÓLEM
B) DOWÓDCĄ STRAŻY W ZAMKU KIRKORA
C) MĘŻEM ALINY
D) OJCEM ALINY
21.KSIĄŻĘ KIRKOR WALCZYŁ , ABY:
A) ZOSTAĆ KRÓLEM
B) ODZYSKAĆ KORONĘ I OSADZIĆ NA
TRONIE PRAWOWITEGO KRÓLA POPIELA
C) BALLADYNA ZOSTAŁA KRÓLOWĄ
D) ODNALEŹĆ ALINĘ
22. W JAKI SPOSÓB BALLADYNA
ZOSTAŁA KRÓLOWĄ?
A) ZDOBYŁA WŁADZĘ W WALCE
B) BYŁA CÓRKĄ KRÓLA
C) WYBRAŁ JĄ NARÓD
D) WYSZŁA ZA MĄŻ ZA KRÓLA
23.CO SIĘ STAŁO Z
VON KOSTRYNEM?
A) WRÓCIŁ DO NIEMIEC
B) BYŁ WIERNY KIRKOROWI
C) ZDRADZIŁ KIRKORA, POMAGAŁ
BALLADYNIE I ZOSTAŁ PRZEZ NIĄ OTRUTY
D) ZOSTAŁ KRÓLEM
24.CO SIĘ STAŁO Z WDOWĄ?
A) ŻYŁA SPOKOJNIE W ZAMKU
B) ZMAŁA PODCZAS TORTUR, NIE
CHCIAŁAPODAĆ IMIENIA ZŁEJ CÓRKI
C) WYJECHAŁA ZA GRANICĘ
D) ZOSTAŁA KSIĘŻNĄ
25.JAKIE BYŁO PIERWSZE
BALLADYNY –KRÓLOWEJ?
A) MIANOWANIE MINISTRÓW
B) OSĄDZANIE ZBRODNI
C) UDZIAŁ W BALU
D) MIERZENIE KORONY
ZADANIE
26.WYMIEŃ 1 SPRAWĘ, KTORĄ MIAŁA
OSĄDZIĆ BALLADYNA
1) ZABICIE ALINY
2) NIEWDZIĘCZNOŚĆ WOBEC MATKI
3) OTRUCIE VON KOSTRYNA
27.KTO BYŁ WINNY W TYCH 3
SPRAWACH
A) KIRKOR
B)WDOWA
C) PUSTELNIK
D) BALLADYNA
28.JAKI WYROK WYDAŁA KRÓLOWA?
A) UNIEWINNIŁA SIĘ
B) 3 RAZY WYROK ŚMIERCI
C) 2 LATA WIĘZIENIA
D) PRACĘ NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA
29.CO SIĘ STAŁO Z BALLADYNĄ ?
A) ZGINĘŁA RAŻONA PIORUNEM
B) MIAŁA ZAWAŁ SERCA
C) UCIEKŁA Z KRAJU
D) ODWOŁAŁA SIĘ OD WYROKU
SPRAWDŹ LICZBĘ PUNKTÓW
 CZY ZDOBYŁEŚ 29 PUNKTÓW?

similar documents