Овде - ww.osmiroslavantic.edu.rs

Report
ČUVANJE
ENERGIJE
Energetska efikasnost
Januar 2014. godine
Ogled br. 2
Olivera Tegeltija
VI-3
Pitanja:
 Koji
materijali su dobri izolatori?
Moguće pretpostavke:
 Stiropor
je dobar/loš izolator
 Tkanina je dobar/loš izolator
 Papir je dobar/loš izolator
Korišćen materijal:
2
kutije za cipele
 Makaze
 Dva termometra
 Parče stiropora debljine
2-3 cm
 Novine
 Peškir
 Crni građevinski papir ili
neki drugi papir crne
boje
 Lepljiva traka
POSTUPAK:
1. Zalepite crni
građevinski papir (ili
bilo koji crni papir) na
dno sa spoljne strane
na obe kutije.
2. Postavite obe kutije na
osunčano mesto, dnom
okrenutim nadole i
postavite termometar u
svaku od kutija. Zabeležite
temperature. U
nedostatku sunčanih
dana kutiju možete
postaviti na 15 cm ispod
sijalice snage 150-200 W.
POSTUPAK:
3.
4.
Potom jednu od kutija okrenite dnom nagore,
tako da je crna površina okrenuta ka suncu
(sijalici). To je kontrolna kutija.
Na drugoj kutiji zalepite parče stiropora na dno
kutije sa unutrašnje strane. Donju stranu kutije
okrenite prema suncu (sijalici). Posle 15 minuta
očitajte temperature u obe kutije.
POSTUPAK:
5.
Uklonite stiropor i zalepite deblji sloj novinskog
papira na dno kutije sa unutrašnje strane.
Ponovite postupak i očitajte temperature u
kutijama.
6.
Uklonite novinski
papir i zalepite
peškir na dno
kutije. Ponovite
postupak i izmerite
temperature u
kutijama.
ANALIZA
POČETNA
ZAVRŠNA
Kontrolna kutija
19,5º C
31º C
Kutija sa stiroporom
19,5º C
22º C
POČETNA
TEMPERATURA
ZAVRŠNA
TEMPERATURA
POČETNA
ZAVRŠNA
Kontrolna kutija
19,5º C
31,5º C
Kutija sa tkaninom
19,5º C
29º C
POČETNA
TEMPERATURA
ZAVRŠNA
TEMPERATURA
POČETNA
ZAVRŠNA
Kontrolna kutija
19,5º C
31º C
Kutija sa novinama
19,5º C
30º C
ZAKLJUČAK
 Koji
od materijala je najbolji izolator?
Od svih korištenih materijala kao najbolji izolator
pokazao se stiropor, jer je u kutiji sa stiroporom došlo
do najmenjeg rasta temeparuture.
 Koji
drugi materijali mogu biti dobri izolatori?
Vatrostalni materijali – najznačajniji toplotni izolatori.
Koriste se u termo uređajima, metalurgiji i kućnim
termo uređajima (šamotne opeke, šamotno brašno).
Staklena vuna – otporna na visoke temperature.
Koristi se za izolaciju toplovoda i hladnjača.
Mlevana pluta – primenjuje se u toplanama,
termoelektranama i naftnoj industriji.
Penaste plastične mase (sunđeri, stiropor) – koriste se
kod hladnjaka i bojlera, kao i za zvučnu izolaciju.

similar documents