Rymden - Bloggen

Report
Annie dahlberg
gekerna kalade vår galax galaktos. Dom trode gudarna hade spillt
mjölk.. Galaktos betyder mjölk på svenska. Galaxer är är gort av massa
stjärnor. Som vår galax Vintergatan. Dom gamla gr
Först trode man att det bara fanns en galax. Men Edwin Hubbe astronom .
Han udersökte noga om det fanns en annan galax. Tillslut hittade han en
annan galax den kan du se me blota ögat. Galaxen heter Andromedea.
han kunde även se dom andra galaxer som flyttade på sig hela tiden.
Vintergatan bästår av ungefär 200- 500 miljader stjänor i vå galax.
våran galax ser ut som en diskus men är formad som en spiral.
Runt våran galax finns det 35 Andra galaxer men dom flesta är
ganska små. Fast vintergatan är den näst största. Men det finns
100 miljader galaxer i hela universom. Vår galax kalas för
vintergatan bara för den ser ut som en snö väg. Fadst i vissa andra
länder kalar det för mjölk vägen. På danska heter det maelkevejen,
påp tyska milchstrass, på engelska The milky wey.
stjärnor är en himlakrop som är gord av gass och stoft. En stjärna bildas i en
nebulåsa . Nebulåsa är när en stjärna bildas. Det finns flera stjänor i en nebulåsa.
Stjörnorna glider ifrån varandra. anars blir det en dubbel stjärna. dubbel stjärna är
när stjärnorna är när två stjärnor snurar med varandra. Det finns olika stjärnor. Den
minsta heter röd dvärg är den minnsta stjärnan den kan leva i ungäfär 100
miljader år. våran sol är en gul stjärna som kan leva i ungefär 10 miljader år. Röd
superjätte kan leva i ungefär 10 miljjjoner år . det är inte så konstigt för det är den
största stjärnan . en Stjärna är ungefär som oss dom föds lever och dör. jordens
närmaste stjärna är solen . Dem andra stjärnor är också rät så nära men man tycker
dom ser små utt för det är flera mils avstånd.
stjärnbilder har funnits i tussen år.Den lättaste stjärnbilden
att hitta för oss är karlavangnen. karla vangnen är en del av
stora björnen. Alla länder tycker inte karla vangnen ser ut
som en björn. tillexempel England tycer Karlavangnen ser utt
som en plog, Kina kisarens vangn. USA skopa, Frankrike en
kastrul. man hittade på Historier för att komma ihåg
Stjärnbilderna. Det hanlade om gudar,gudinor,hjältar,
monster och djur. om du hittar karlavangnen kan du hitta
polstjärnan. polstjärnan är ett rakt strek från karlavgnen.
polstjärnan använde sig sjömän förr innan kompasen var
upp funnen. Mam visste att polstjärnan fanns på norra
stjärnhimlen. Polstjärnan lysser mest på stjärnhimlen.
Polstjärnan flyttar sig alldrid den svävar kvar på samma plats
hela tiden. Fast igenkligen så är det jorden som snurar runt
det ser bara ut som om stjärnorna rör sig.
Solen är ett jättelikt gasklott som är ca 5000-8000 grader på utan. I kärnan kan det
vara ungefär 15miljoner grader varmt. Det finns solfläkar på solens yta. Solfläkar
är fläkar på solens yta som är svalare en solen. solfläkarna kan vara ca 4000 grader
varmt.
Isacc Newton var nyfiken på hur solsystemet fungerade så när han såg ett äpple
fala från ett träd så kom han på att äpplet och planeterna, solen, Månen fungerade
på samma sätt. Det var dragningskraften som gorde så solen ,planeterna, månarna
hålls samans i olika omlopsbanor.
Gadeleo uptäkte att det fanns sol fläkar på solen. Han uptäkte det med sitt teleskop.
Och att solen snurar runt sin egen axel på 28 dagar.
I vårt solsystem finns det åtta planeter. Ientligen finns det tre till planeter . Pluto,
sednaoch Eris. Men nu räknas det bara som dvärg planeter. Sedna hittades
november 2003. För trode man att jorden låg i mitten och att den var plat . Men
astronomerna utforskade dem jordenoch solen. dem kom fram till att det var
solen som var mitten och att jorden snurade runt solen. Jorden och alla andra
planeter snurar runt solen på grund av den inorma dragnignskraften. Solen har
en sån dragnings karft så planeterna liger i omlops banor. Planeterna kan inte få
upp något ljus själva . Så sol ljuset Reflexerar sig mot planeterna som fångar up
allt sol ljus.
Merkurius är den planet som är närmast solen. Den är också den minsta
planeten i vårt solsystem. Merkurius är lik vår måne. Merkurius är störe
än vår måne. Merkurius har en väldigt stenig yta.
Merkurius har mängder med kratrar. Merkurius har så många kratrar för
när det klotet bildades krokade en massa stenar med merkurius.
Det tar merkurius 88 dyngn att snura runt solen som betyder att den har en
hastighet på 48 Km per sekund. Men den snurar väldigt långsamt runt sin
egen axel 59 dyngn är en dag på merkurius.
På dagen är det +430 grader på merkurius men på kvällen kan det bli -180
grader på merkurius.
Merkurius saknar atmosvär därför kan merkurius inte reflektera något
soljus. Så himlen är lika svart som på månen.
Man kan se merkurius från jorden under skymning och gryning men mdet
är bara som en liten fläk på himlen .
Venus är den varmaste planeten på vårt solsystem den är 460 grader varm. Venus har
ett tjokt atmosvär som är fylld av koldioxid. Venus har orange fyllda måln med
svavelsyra.
Venus yta är jord av sten med många vulkaner och berg. Venus kan ibland kallas för
jordens tviling. Fast jag tycker inte jorden och venus är lika varandra. Venus snurar
motsols jorden snurar åt andra hålet. Det tar venus 225 Dagar att snura runt Solen.
Venus snurar väldigt långsamt runt sin egen axel. Det tar den 243 jord dygn för den
att snörra runt sin egen axel.
Jorden även kalat Tellus är den 3:e planeten Närmast solen. Jorden har en Måne som
kretsar runt Jorden. Jorden är den ända planeten det finns liv på.Det är bara för att vi
har Ljus, värme, luft och flyttande vatten som Djur växter behöver för att överleva.
Vår luft även kalat syre som Vår atmosfär Stänger in så luften inte åker ut. Jorden
har en skorpa som Har berg. Under den Tjoka skorpan finns det en trögflytade
Vätska som heter magma. Magma är lava fast man säger Lava när en vulkan får
utbrott.
Tellus är på latin tellus är en romerskgudinna. Dag är när den sidan som är riktad
mot solen. Natt är när den sidan om jord klotet inte är riktat mot solen. jordens
axelsnurrar runt sin egen axel på 24 timmar som är ett dygn. Det tar jorden att 365
dagar att snörra runt solen. jordens axel lutar och det gör att vi har olicka årstider
Saturnus är den sjätte planeten från solen. Det är den näst största planeten efter Jupiter. Saturnus är
Jupiters pappa. Saturnus är en stor gas planet. Det tar Saturnus 10 timmar och 39 min för den att
snurra ett varv runt sin egen axel och 30 Jod år tar det för Saturnus att snurra runt et varv runt solen.
Saturnus har det vackraste ringar som är gjorda av iskristaller, dammkorn, sandkorn och småsten.
Jupiter, Uranus och Neptunus har små tunna ringar. Saturnus har fler än 60 månar den största månen
heter titan och är större än Merkurius. dom flesta månarna på Saturnus är gjorda av is.
Saturnus atmosfär är gjord av gas helium och väte. Atmosfären är -100 grader kalt. Polerna plattas
till därför att Saturnus rör sig så fort. Så Saturnus är bredare på mitten.
Saturnus har en yta där det kommer stora stormar och orkaner det kan även passera vitta moln runt
planeten. Det kan bli – 190 grader kalt på ytan.
Det har passerat många rymdsonder en av rymdsonderna har landat på titan. Saturnus har fått sitt
namn efter en romersk gud som man bad till när man ville ha bra skörd.
Saturnus kan man se från jorden när den är på ett bra läge men det ser ut som en stor stjärna.
Stora läs och lär om rymden-tengnäs
Rymdboken- beta pedagog

similar documents