dobroslav_chrobak-od.s.chrobakova

Report
 Narodil sa: 16. 2. 1907, Hybe (L. Mikuláš)
 Zomrel : 16. 5. 1951, Bratislava




Rodina
Otec: Ondrej Chrobák, krajčír a literárny samouk
Ovplyvnil jeho vzdelávanie a literárnu orientáciu
Matka: Mária rod. Čániová




Druhé dieťa zo 4 súrodencov (Ondrej, Vladimír, Tatiana)
1934 : oženil sa s Hertou Zálišovou
Syn: Ondrej
Dve zamerania - technika a literatúra
 ľudová škola v Hybiach
 maďarské gymnázium v Rožňave
 štátne gymnázium v Liptovskom Mikuláši
 priemyselná škola v Bratislave
 České vysoké učenie technické (ČVUT) v Prahe
 slovenský spisovateľ, prozaik ( predstaviteľ naturizmu)
 publicista, literárny kritik, historik
 technik, inžinier, docent na SVŠT
 vedúci techniky Slovenského rozhlasu v Bratislave
 ako docent na SVŠT prednášal vysokofrekvenčnú
elektrotechniku a elektroakustiku
 riaditeľ Česko-slovenského rozhlasu na Slovensku v
Bratislave
 Próza
 zbierka noviel - Kamarát Jašek
 novela - Drak sa vracia





Prvotiny a iné prózy
Les
Ábel Jariabek
Katarína
Dom pri ceste




Fejtóny
Spev domova
Vianočný list
September
 Medzivojnové obdobie
 Jeden z predstaviteľov naturizovanej prózy
 Naturizmus - Lyrizovaná próza
- (vnášanie básnických prvkov do prózy)
- hlása návrat k prírode
 Ovplyvnený: prostredím (Liptov - Hybe), prírodou




európskou modernou
nemeckým expresionizmom
francúzskym regionalizmom
severskou modernou
 Literárnej tvorbe sa venoval už v čase stredoškolských štúdií
 Prvé prózy Zase doma a Les uverejnil v časopisoch Nový rod a
Študentský časopis
 Spolu so Š. Letzom zostavil Slovenský literárny almanach
 Vydal Rukoväť dejín slovenskej literatúry
 Kladné prijatie diela Kamarát Jašek na chvíľu prekryla polemika
a kritika Jozefa Felixa (literárny kritik), ktorý spochybňuje
originalitu a pôvod tejto prózy. Obvinil ho zo závislosti na
dielach francúzskych regionalistov a severskej moderny. Chrobák
sa proti tomuto obvineniu publicisticky bránil.
 http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID





=58760
http://roger.czweb.org/drak.htm
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznic
a/2007/februar_marec/87.pdf
Knihy:
Michal Beňadik: Dobroslav Chrobák po strmých
cestách, Osveta, 1988
A. Bagin, E. Puliny, V. Petrík, M. Pišút, L. Richter, J.
Števček, M. Šútovec: Poézia Chrobákovej prózy, Tatran
Bratislava, 1977

similar documents