UYUMSUZLUKLAR

Report
UYUMSUZLUKLAR
YATAY DURUŞLU TABAKALAR

Tabakalar herhangi bir tortulanma ortamında
ufuk düzlemine paralel olarak tortulanırsa,
bunlara yatay duruşlu tabakalar denilir.
UYUMLU TABAKALAR
(KONKORDANT TABAKALAR)

Tortulanma ortamlarında yeni tabakalar üstte,
eski tabakalar altta paralel olarak uzanıyorlarsa
bu tip tabakalara uyumlu tabakalar (konkordant
tabakalar) denilir. Bu olaya ise KONKORDANS
denilir.
UYUMLU TABAKALAR
(KONKORDANT TABAKALAR)
Uyumlu tabakalarda iki temel özellik;
 Yerkabuğu hareketlerinin olmayışı,
 Kesintinin olmaması
UYUMSUZ TABAKALAR
(DİSKONKORDANT TABAKALAR)

Tortulanma sırasında yerkabuğu hareketleri ya
da başka bir nedenle tabaka oluşumu kesintiye
uğrayıp duruşları bozulursa ve tortulanma üst
kısımda devam ederse bu tip tabakalara
uyumsuz tabakalar (diskordant tabakalar)
denilir. Bu olaya ise DİSKORDANS denilir.
UYUMSUZ TABAKALAR
(DİSKORDANT TABAKALAR)
Hiyatus: Tortulanma kesintisi, zaman boşluğu
 Diskordans Yüzeyi: Katmanlar arasındaki
kesinti yüzeyi
 Lakün: Aşınmış tabaka veya tabaka grupları

UYUMSUZ TABAKALAR
(DİSKORDANT TABAKALAR)
Açısız Uyumsuzluk
(Açısız Diskordans)

Açılı Uyumsuzluk
(Açılı Diskordans)

AÇISIZ UYUMSUZLUK
(AÇISIZ DİSKORDANS)

Alt katmanlarla üst katmanlar arasında duruş
farkı olmayıp sadece tortulanma kesintisi varsa
açısız uyumsuzluk (açısız diskordans) denilir.
AÇILI UYUMSUZLUK
(AÇILI DİSKORDANS)

Alttaki katmanlar eğimlenmiş ve üstteki katmanlar
onları yatay olarak örtmüş iseler bunlara açılı
uyumsuzluk (açılı diskordans) denilir.
UYUMSUZLUKLAR (DİSKORDANSLAR)
UYUMSUZLUKLAR (DİSKORDANSLAR)
UYUMSUZLUKLAR (DİSKORDANSLAR)
UYUMSUZLUKLAR (DİSKORDANSLAR)
MAGMATİK KAYAÇLAR VE YAPILARI

İç kuvvetlerin etkisiyle , yerin derinliklerindeki
magmanın astenosferden yukarılara doğru
sokularak birikmesi sonucu oluşur. Yeryüzüne
yakın yerlerde soğuyanlara iç püskürük, yer
yüzüne çıkanlara dış püskürük, ince damarlar
halinde soğuyanlara ise damar taşları denilir.
MAGMATİK YAPILAR

Magma kayaçlar arasından sokulurken kısmen
onları eriterek içine alır, yeniden kristalleşerek
başkalaşmasına ve basınç altında duruş
değiştirmelerine neden olarak yeni yapılar
oluşturur. Böyle yapılara magmatik yapılar denilir.
MAGMATİK YAPILAR

Batolit: İç püskürük kayaçlar yer kabuğunun
derinliklerinde büyük magma kütleleri halinde
sokulmuşlardır. Bu kütleler bazen yüzlerce km
boyutunda olabilir. Bu kütlelerin en büyüklerine
batolit denilir.
MAGMATİK YAPILAR

Bismalit: Büyük batolit kütlelerinin bazı
bölümleri daha küçük uzantılar halinde
yerkabuğunun içine daha fazla sokulurlarsa
bismalit denilir.
MAGMATİK YAPILAR

Lakolit: Sokulumlar katmanlar arasına olduğunda,
magmatik kayaçlar o katmanları kaldırarak altı düz,
üstü kabarık kubbe (dom) biçimli yapılar oluşturur.
Bunlara lakolit denilir.
MAGMATİK YAPILAR

Lapolit: Sokulumlar katmanlar arasına
olduğunda, magmatik kayaçlar o katmanlarda
üstü çanak şekilli yapılar oluşturur. Bunlara
lapolit denilir.
MAGMATİK YAPILAR

Fakolit: Katman yapılarına daha uyumlu lakolitlere
göre daha küçük ölçülü yapıdaki sokulum kütlelerine
fakolit denilir.
MAGMATİK YAPILAR

Sill: Magma yer altındaki tabakaların arasına
yatay olarak yayılmış bir şekilde sokulursa sill
adı verilir.
MAGMATİK YAPILAR

Dayk: Delip geçen yapı özelliğine sahip damarlar
tortul katmanları dik açılarla keserlerse bunlara
dayk denilir.
MAGMATİK YAPILAR

Krater: Yanardağın püskürdüğü bacanın ağız kısmıdır.
MAGMATİK YAPILAR

Kaldera: Yanardağ bacası, çevresinde büyük
patlamaların olması sonucu, derinlere doğru dev
kraterler halinde çöker. Böyle çöküntü kraterlerine
kaldera denilir.
MAGMATİK YAPILAR

Maar: Birkaç yüz metreden birkaç kilometreye kadar
çapta olabilen dairemsi patlama çukurluklarıdır.
MAGMATİK YAPILAR
METAMORFİK KAYAÇ VE YAPILAR

Yüksek sıcaklık ve basınç altında kütlelerin
eriyip sonra tekrar soğuması sonucu oluşan
kayaçlara metamorfik (başkalaşmış) kayaçlar, bu
olaya ise metamorfizma (başkalaşım) denilir.
METAMORFİK YAPILAR

Metamorfizmaya uğramış büyük kütlelerin
bulundukları alanlara masif denilir.

similar documents