PowerPoint Sunusu - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Report
GÜNDEM
1. Açılış,
:
2. EYK’nın tanıtılması,
3. Kurula seçilen üyelerin tanıtılması,
4. Vizyon Belgesinin değerlendirmesi,
i.Akademik Başarı,
ii.Projeler,
iii.Kitap Okuma Çalışmaları,
iv.Sportif, Kültür ve Sanat Başarısı,
v.Değerler Eğitimi,
vi.Rehberlik Hizmetleri
5. İlçe/Okul Performas Değerlendirme Sistemi
6. PISA 2012 raporunun değerlendirmesi.
7.
Dilek ve Temenniler,
8. Kapanış.
GÜNDE
M…
İlimizin eğitim açısından genel durumunun tespit
edilmesi, iller arasında başarısını belirgin hale
getirerek model bir il olmasını sağlamaktır.
1. Amaç ve hedeflerimizi saptamakta yardımcı olmak,
2. Kurum kültürünü değiştirmek veya güçlendirmek,
3. Hedef ve amaçlara ulaşmak için en iyi uygulamaları
saptamak,
4. Kurumların stratejik olarak yönetilmesini sağlamak,
5. Kurum içindeki iyi uygulamaları açığa çıkartmak,
6. İdareci, öğretmen, öğrenci, hizmetli ve memurların
motivasyonunu sağlamak.
HEDEFİ
MİZ…
1. EYK:
Kütahya Milli
Yürütme Kuruludur.
2. EYK:
oluşur.
Kurul,
Eğitim
Komisyon
Müdürlüğü
ve Uygulama
Eğitim
alanından
3. Kurul; İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında 21
kişiden oluşur.
4. Kurulun
sekretaryasını
Birimi yapar.
İl
Strateji
5. EYK Her ayın ilk Salı günü toplanır.
Geliştirme
6. Her
ay farklı bir sendikadan temsilci davet
edilir.
7. Ayın
gündemine bağlı olarak üniversiteden bir
temsilci, resmi kurumlardan doktor, avukat,
müftü vb. davet edilir.
8. İl
EYK, her ay farklı bir ilçede toplanarak
merkez ve ilçeler arasındaki iletişimi artırır.
9. İl Arge birimi görevli öğretmenleri her ayın son
haftası farklı ilçelere ve ilçelerdeki okullara
sistemin işleyişi ile ilgili ziyaretlerde bulunur.
10. İl
EYK, 11 komisyondan oluşur ve
komisyonda 1 şube müdürü bulunur.
her
11.İlk Alt kurul toplantısında Komisyon üyeleri
(Okul müdürleri) 1 temsilciyi Kurula seçer.
12.Komisyon; her ayın 3. haftası toplanır.
13.Uygulama Alanı; Okul müdürü başkanlığında,,
öğretmenler, öğrenci
temsilcisinden oluşur.
temsilcisi
ve
veli
14.İlçe EYK; ilçe ismini baş harfi ve EYK ismi ile
ifade edilir. Örneğin Tavşanlı ilçesi için T-EYK
gibi.
15.Her Arge birimi görevli öğretmenlere
EYK’lar eşit şekilde dağıtılır.
İlçe
16.İlçe EYK’lar il EYK gibi yapılandırılır. Alt
kurullar ilçenin büyüklüğüne göre yapılandırılır.
17.İlçe EYK sekreteri, aylık raporlarını,
Arge’deki sorumlu öğretmene gönderir.
18.Yapılan çalışmalar
yayınlanır.
3
ayda
bir
il
bültende
19.Çelebi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayını, e-bülteni
olarak yayınlanır.
17.Bülteni İl Strateji Geliştirme Birimi yayınlar.
 Okul müdürü başkanlığında,
öğretmenler, öğrenci temsilcisi ve
veli temsilcisinden oluşur.

vizyon belgesiyle belirlenen
faaliyetlerin gerçekleştirildiği
yerdir.
 karar ve önerilerini komisyona
ve kurula sunabilir.
 İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Başkanlığında 21
kişiden oluşur
 11 Gruptan
oluşur.
&
EYK
 Vali Başkanlığında
13 kişiden oluşur


Okul müdürü başkanlığında,
öğretmenlerden oluşur.
Vali beyin talimatlarının
gerçekleştirildiği yerdir.
 Karar ve önerilerini komisyona
Sunamaz. Sadece uygulayıcı roldedir.
 10 Gruptan
oluşur.
 Okul müdürü başkanlığında,
öğretmenler, öğrenci temsilcisi ve
veli temsilcisinden oluşur.

vizyon belgesiyle belirlenen
faaliyetlerin gerçekleştirildiği
yerdir.
 karar ve önerilerini komisyona
ve kurula sunabilir.
 İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Başkanlığında 21
kişiden oluşur
 11 Gruptan
oluşur.
1- Benchmarking Uygulamalarında Ana Grup
üyelerini Vali Bey veya Milli Eğitim Müdürü seçer.
EYK’de Kurul üyesi, Komisyon
arasından oy çokluğu esasına göre seçilir.
üyeleri
2- Benchmarking Uygulamalarında Ana Grup
tarafından alınan kararlar oylansa da Vali Beyin
etkisinin
olması
nedeniyle
tarafsız
yapılamamaktadır.
EYK’de Kurul tarafından karar alınabildiği
gibi,
Uygulama
alanı
ve
komisyon
üyeleri
tarafından da kararlar alınıp, uygulanabilir.
3Benchmarking
Uygulamalarında
yapılan
faaliyetler
kısa
süreli,
yorucu
ve
etkisiz
olmaktadır.
EYK’de yapılan faaliyetler uzun soluklu ve
etkili olmaktadır.
4Benchmarking
Uygulamalarında
yapılan
faaliyetler okullar tarafından benimsenmemekte,
göstermelik
uygulamalar/projeler
olarak
gerçekleştirilmektedir.
EYK’de yapılacak faaliyetleri okullarda,
uygulama alanı belirlediği için uygulamalar/projeler
okulların sorunlarını ortadan kaldıracak şekilde
olmaktadır.
5- Benchmarking Uygulamalarında Ana Grup
üyelerinde sadece grup başkanları bulunur. 13
kişiden oluşur.
EYK’de Kurul 21 kişiden oluşur. Bechmarking
uygulamalarından farklı olarak Eğitim Denetmenleri
Başkanı, Şube Müdürleri ve ayın gündemine bağlı
olarak
üniversiteden
bir
temsilci,
resmi
kurumlardan doktor, avukat, müftü vb. davet
edilebilir.
Vizyon Belgesinin
Hazırlanması ve
İl/İlçe
Müdürlüklerine
sunulması
Okul Kurum
Müdürlüklerince
hazırlanan
Belgelerin
incelenmesi ve
imzalanması
İlçe/Okul
Performas
Değerlendir
me Sistemi
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
LALA HÜSEYİN PAŞA İLKOKULU
MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
ORGENERAL ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
ŞEKER İLKOKULU
YENİDOĞAN İLKOKULU
YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU
100. YIL İLKOKULU
50. YIL İLKOKULU
ERGUN ÇELEBİ İMAM HATİP ORTAOKULU
ADNAN MENDERES ORTAOKULU
ATATÜRK ORTAOKULU
DERVİŞ PAŞA KURTULUŞ ORTAOKULU
FATİH ORTAOKULU
FUAT PAŞA ORTAOKULU
HÜSNÜ KİŞİOĞLU ORTAOKULU
İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU
KÜTAHYA YATILI BÖLGE ORTAOKULU
MİLLİ EGEMENLİK ORTAOKULU
ŞULE METE TETİK İMAM HATİP ORTAOKULU
ZAFER ORTAOKULU
30 AĞUSTOS ORTAOKULU
ADİLE ZEYYAT ŞORA İLKOKULU
CUMHURİYET İLKOKULU
ADİLE ZEYYAT ŞORA ORTAOKUL
CUMHURİYET ORTAOKULU
AĞAÇKÖY İLKOKULU
ERTUĞRUL GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU
AĞAÇKÖY ORTAOKULU
ÜMRAN AYGEN İLKOKULU
ALAYUNT İLKOKULU
ÜMRAN AYGEN ORTAOKULU
ALAYUNT ORTAOKULU
VAKIFBANK İLKOKULU
ATAKENT İLKOKULU
VAKIFBANK ORTAOKULU
ATAKENT ORTAOKULU
80. YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
ATATÜRK İLKOKULU
80. YIL ÖZEL İDARE ORTAOKULU
BAHATTİN ÇİNİ İLKOKULU
KÜTAHYA ÖZEL DOSTLAR İLKOKULU
BAHATTİN ÇİNİ ORTAOKULU
KÜTAHYA ÖZEL DOSTLAR ORTAOKULU
BAHÇELİEVLER KADİR ADLIM İLKOKULU
ÖZEL GERMİYAN İLKOKULU
BAHÇELİEVLER KADİR ADLIM ORTAOKULU
ÖZEL GERMİYAN ORTAOKULU
ÇAMLICA İLKOKULU
İNKÖY ORTAOKULU
ÇAMLICA ORTAOKULU
KIRANŞEYH İLKOKULU
DUMLUPINAR İLKOKULU
KIRANŞEYH ORTAOKULU
DUMLUPINAR ORTAOKULU
TİCARET BORSASI BÖLCEK İLKOKULU
EMİNE ARIOĞUL İLKOKULU
TİCARET BORSASI BÖLCEK ORTAOKULU
EMİNE ARIOĞUL ORTAOKULU
YUNUS EMRE İLKOKULU
EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU
YUNUS EMRE ORTAOKULU
EVLİYA ÇELEBİ ORTAOKULU
19 MAYIS İLKOKULU
FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
19 MAYIS ORTAOKULU
FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ İLKOKULU
İHSANİYE İLKOKULU
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ ORTAOKULU
İHSANİYE ORTAOKULU
ÖZEL KADİR ÖZKANAT İLKOKULU
İNKÖY İLKOKULU
ÖZEL KADİR ÖZKANAT ORTAOKULU
KIZILCAÖREN İLKOKULU
SEYİTÖMER İLKOKULU
KIZILCAÖREN ORTAOKULU
SEYİTÖMER ORTAOKULU
KÖPRÜÖREN TEK TERMİK İLKOKULU
SIRÖREN İLKOKULU
KÖPRÜÖREN TEK TERMİK ORTAOKULU
SIRÖREN ORTAOKULU
LİNYİT İLKOKULU
ŞEHİT TEĞMEN AHMET TARIM İLKOKULU
LİNYİT ORTAOKULU
ŞEHİT TEĞMEN AHMET TARIM ORTAOKULU
PARMAKÖREN İLKOKULU
ŞEHİTLER İLKOKULU
PARMAKÖREN ORTAOKULU
ŞEHİTLER ORTAOKULU
SABUNCUPINAR İLKOKULU
ÖZEL DOSTLAR İLKOKULU
SABUNCUPINAR ORTAOKULU
ÖZEL DOSTLAR ORTAOKULU
SAKA İLKOKULU
ÖZEL KONURALP İLKOKULU
SAKA ORTAOKULU
ÖZEL KONURALP ORTAOKULU
ALİ GÜRAL LİSESİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
FATİH ANADOLU LİSESİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
KÜTAHYA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
KÜTAHYA LİSESİ
KÜTAHYA NAFİ GÜRAL FEN LİSESİ
KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
ÖZEL KONURALP ANADOLU LİSESİ
ÖZEL KONURALP ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ÖZEL KONURALP FEN LİSESİ
AYSEL-SELAHATTİN ERKASAP GÜZEL SANATLAR VE
SPOR LİSESİ
HÜSNÜ KİŞİOĞLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR
LİSESİ
KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR
VE SPOR LİSESİ
KÜTAHYA ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
KÜTAHYA AYSEL-SELAHATTİN ERKASAP SPOR
LİSESİ
MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ
SEYİTÖMER ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
EVLİYA ÇELEBİ İMAM HATİP LİSESİ
HAYME ANA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
KIRKLAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA BEYLERBEYİ TİCARET MESLEK LİSESİ
KÜTAHYA AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ
KÜTAHYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TEKNİK VE
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
ÇİNİGAR ANAOKULU
HEDİYE GÜRAL ANAOKULU
NENE HATUN ANAOKULU
TİCARET VE SANAYİ ODASI ANAOKULU
TOPLU KONUT İDARESİ ANAOKULU
YILDIZ ENTEGRE ANAOKULU
ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU
ÖZEL AMERİKAN KÜLTÜR ANAOKULU
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ ANAOKULU
ÖZEL BİLGİÖREN ANAOKULU
ÖZEL HASBİ ERDOĞMUŞ ANAOKULU
ÖZEL PİRAMİT ANAOKULU
ÇİNİKENT ÖZEL EĞİTİM İLKOKULU
ÇİNİKENT ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
(OKULU)
ÇİNİKENT ÖZEL EĞİTİM ORTAOKULU
HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU
KÜTAHYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
KÜTAHYA İŞİTME ENGELLİLER İLKOKULU
KÜTAHYA İŞİTME ENGELLİLER ORTAOKULU
KÜTAHYA ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ
(OKULU)
KÜTAHYA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ
KÜTAHYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU
YAVUZ SULTAN SELİM ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA
MERKEZİ (OKULU)
1. Aile, öğrenciye oda tahsis etmekte ve onun çalışma saatlerinde
evde televizyonu kapatmak suretiyle verimli çalışmasını sağlamaktadır.
2. Her okul sınavlara yönelik plan oluşturmuş, uygulamaya koymuş ve
çıkan sorunlara lokal çözümler geliştirmiştir. Okula devam oranı
yüksek, disiplin olaylarını önleyici rehberlik faaliyetleri yapılmakta…
3. Okul müdürleri her ay bir araya gelerek fikir alışverişinde
bulunmakta…
4. Online olarak, her yıl şubat ayında 10.000 kişi üzerinde okul
memnuniyet anketi yapılmakta sonuçlarına göre çözüm yolları üretilerek
bir yol haritası çizilmekte…
5. Öğrenci başarısı sadece öğrencinin değil aynı zamanda Milli Eğitim
Müdürlüğünün, öğretmenin, okul idaresinin ve velinin başarısı olarak
kabul edilmekte böylece kurumsal birliktelik sağlanmakta…
6. Her okul stratejik eylem planı hazırlanmakta…
7. Her öğrenciye 100 temel eser okutulmakta…
8. Yapılan projelerde özel eğitime ve okul öncesine yoğun bir şekilde
yer verilmekte…
9. Öğretmen, öğrenci
düzenlenmekte…
10. Okul öncesi
artırılmakta…
ve
velilere
konularına
göre
seminerler
eğitimde
başarılı
projelerle
okullaşma
oranı
11. Milli Eğitim Müdürlüğünde son 10 yılın okulların sayısal başarı
verileri mevcuttur. Buna dayanılarak eğitim hafızası kullanılmakta…
12. Eğitimde başarının, doğru rehberlik ve denetimden geçtiği anlayışı
hakim. Eğitim denetmenleri ve idareciler olumlu rehberlik anlayışı ile
sorunları çözüyorlar. Sistem ceza ve ödül üzerine değil rehberlik
üzerine kurulmakta…
1. Öne çıkan en önemli özellik veli desteğinin tam olması.
2. Okullar başarı durumlarına göre kırmızı, sarı ve yeşil olarak
renklendirilerek değerlendiriliyor.
3. Okulları diğer illerdeki aynı tür okullar ile kıyaslıyorlar. (Örneğin;
Ankara Kız Meslek Lisesi ile Karabük Kız Meslek Lisesi)
4. Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik biriminde son 10 yıla ait eğitim
istatistikleri mevcut. Okul ve ders bazında yıllık analizler yapılıyor.
Eksiklikler tespit edilerek ilgili okul yöneticileri ile toplantılar
yapılarak çözüm yolları aranıyor.
5. Başarı seviyesi düşük okul ve dersler için tedbirler alınıyor,
cezalandırma kullanılmıyor.
6. Veli toplantılarına katılım %90’ın üzerinde.
7. İl genelinde deneme sınavları yapılarak sonuçlar ayrıntılı şekilde
analiz ediliyor ve eksiklikler konusunda önlem alınıyor.
8. Cumartesi, Pazar günleri Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla
öğrencilere kurs imkânı sağlanıyor ve öğretmenlere ücret ödeniyor.
9. Okul müdürleriyle sık sık değerlendirme toplantıları düzenleniyor.
10. Öz eleştiriye açıklar, Milli Eğitimde ve okullarda ekip ruhu ve
anlayışı yüksek düzeyde.
1. Okul Müdürleri ayda bir toplanıp değerlendirme yapıyor.
2. İlde Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin başarısı yüksek.
Öğrenciler sınava girecekler ve girmeyecekler olarak iki gruba
ayrılmış. Sınava girecek olan öğrencilere, sınav konuları ile ilgili ek
takviyeler yapılmıştır.
3. Aylık değerlendirmeler önemlidir diyerek bunun yürütülmesini
önemsiyorlar.
4. Değerler eğitimi konusunda herhangi bir çalışma yok.
5. Öğrencilerin sosyal etkinliklerin içinde yer alması gerektiği
vurgulanıyor. İl de sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler çok az.
6. Tübitak proje çalışmaları yeterince önemsenmiyor.
Kaliteli eğitim;
Her ülkenin temel konusunu oluşturmaktadır.
Okullarda yönetici ve öğretmenlerin temel görevi
öğrencilere yaratıcı düşünme, problem çözme
yeteneğine sahip, bilgiye erişme yollarını bilen,
esnek
düşünebilen,
kişilikli
sosyal
bireyler
yetiştirmektedir.
Bu
hedeflerde başarılı olabilmek için okulların
bütünlük içinde ekip çalışması ile eğitim ögelerini
geliştirip düzenleyerek işbirliği içinde çalışmalara
başlaması kaçınılmazdır.
EYK çalışmalarında hedef:
Diğer
Komisyon
üyelerinin
uygulamalarına
yaklaşmak, onun gibi uygulamalara sahip olmak
ya da ondan daha iyi olmak şeklinde
belirlenecektir.
Hedefler açık, ulaşılabilir, ölçülebilir, motive
edici ve yönlendirici olmalıdır.
Uygulama aşamasından sonra alınan sonuçlar ile
hedefler karşılaştırılarak, iyileşme hedeflerine
ulaşılıp ulaşılmadığı tespit edilecektir.
Yapılan
çalışmalardan elde edilecek bilgi,
yöntem, uygulama ve tekniklerin diğer okullara
tanıtılması yapılacaktır.
Bu sayede okul ve kurumlar arasında yeni
işbirlikleri doğabilecektir.
 İdareci ve öğretmenlerimiz öğrencilerin
başarısını kendi çocuğunun başarısı gibi
görmelidir.
 Okul müdürleri her ay bir araya gelmeli ve fikir
alışverişinde bulunmalıdır.
 Öğrencinin başarısı sadece öğrencinin değil aynı
zamanda Milli Eğitim Müdürlüğünün, okul
idarecilerinin ve öğretmenlerin başarısı kabul
edilmeli ve kurumsal birliktelik sağlanmalıdır.
 Veli toplantılarına velilerin katılımı oranı
artırılmalıdır.
 Öğretmenlerin ev ziyaretleri yapmaları
sağlanmalıdır.
 Üniversite ile işbirliği yapılmalıdır.
 Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik seminerler
düzenlenmelidir
 Okullar ilimizdeki aynı tür okullarla
kıyaslanmalıdır.
 Eğitim-Öğretim yılı başında İlçe Milli Eğitim
Müdürlerine ve Okul Müdürlerine başarı
konusunda net hedefler konulmalı ve bu
hedefler her ay takip edilmelidir.
 Yapılan/yapılacak deneme sınavları sonuçları
ayrıntılı analiz edilmelidir. Sadece sınav
yaptım oldu anlayışından vazgeçilmelidir.
 Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile öğrencilere
kurs imkanı sağlanmalıdır.
 Başarı okul öncesinden başlayarak
planlanmalıdır.
 Okullarda ekip ruhu anlayışı artırılmalıdır.
 Değerler eğitimine gerekli önem verilmeli,
akademik başarı kadar değerlerimizin de
önemli olduğu unutulmamalıdır.
 Öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel
faaliyetlerin içinde yer alması için gerekli
önlemler alınmalıdır.
 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye
edilen kitaplar öğrencilere okutulmalıdır.
Türkiye
OECD’nin
PISA 2012
eğitim
raporunda notunu yükseltse de, ortalamanın
yine çok altında kalarak sınıfı geçemeyip 64
ülke arasında 42'nci sırada yer aldı.
Türkiye, özellikle 10 yıl önce 423 olan
matematik ortalamasını 448’e çıkarmasına
rağmen
Hırvatistan
(471),
Sırbistan
(449), Yunanistan (453) ve İsrail (466) gibi
ülkelere yaklaşmasına rağmen geçemedi.
2012 PISA raporunda OECD üyesi ve
PISA’ya iştirakçi toplam 64 ülkede 15 yaş
grubu öğrenciler üzerinde yapılan test
sınavları sonuçlarına göre; öğrencilerimiz
2003 yılındaki 423 olan matematik puanını
448’e
yükselterek
42’nci
sırada
yer
aldı.
Türkiye, ilk kez 2006’da yapılan
okuma sınavında aldığı 424 puanını 454’e
fende 424 olan puanını ise 464’e yükseltti.
2012 PISA raporunda OECD üyesi ve
PISA’ya iştirakçi toplam 64 ülkede 15 yaş
grubu öğrenciler üzerinde yapılan test
sınavları sonuçlarına göre; öğrencilerimiz
2003 yılındaki 423 olan matematik puanını
448’e
yükselterek
42’nci
sırada
yer
aldı.
Türkiye, ilk kez 2006’da yapılan
okuma sınavında aldığı 424 puanını 454’e
fende 424 olan puanını ise 464’e yükseltti.
PISA 2012 raporunda, Türkiye’nin geçen 10
yıl içinde özellikle matematikte ortalama
3,2, okuma 4,1, fen 6,4 puanlık artış
sergilemesi
takdirle
karşılanırken
bu
gelişmenin çok gerideki ve büyük eğitim
ihtiyaçları olan öğrencilere odaklanarak
gerçekleştirildiği
kaydedildi.
Raporda,
özellikle matematikte en düşük sonuçları
kaydeden öğrenciler arasında yüzde 10’luk
bir gelişme gözlendiği belirtildi.
OECD ülkeleri sıralamasında 2003 yılından
bugüne tüm raporlarda Meksika’nın ardından
en kötü performansı sergileyen Türkiye,
OECD’ye yeni üye olan Şili’nin son sırada yer
alması sayesinde sondan üçüncülüğe yükseldi.
İşte PISA
başlıklar
2012
raporunda
öne
çıkan
2000 yılından bu yana okuma performansı
karşılaştırılabilir verilere sahip 64 ülke
ekonomilerinde 32 ülke, ortalama okumaanlama performansında iyileşme gösterirken,
22
ülke
sabit
kaldı.
10
ülkenin
performansında
ise
bozulma
görüldü.
OECD ülkeleri arasında Türkiye ile birlikte
Şili, Estonya, Almanya, Macaristan, İsrail,
Japonya, Kore, Lüksemburg, Meksika,
Polonya, Portekiz ve İsviçreli öğrenciler son
PISA değerlendirmelerinde okuma
performanslarını geliştirdiler.
2000 ve 2012 yılları arasında, Arnavutluk,
İsrail ve Polonya’da en iyi performans
gösteren öğrencilerin payı artarken, temel
okuma
yeterlilik
düzeyde
uymayan
öğrencilerin payları azaltıldı.
-Okuma-anlama performansındaki cinsiyet
farkı, 2000-2012 yılları arasında kız
öğrenciler lehine 11 ülkede genişledi.
-Kız
öğrenciler
fen
sınavları
performansındaki cinsiyet farklılıklarında
erkekleri Ürdün'de 43, Katar'da 35,
Birleşik
Arap
Emirlikleri'nde
28
puan,
Bulgaristan, Tayland, Karadağ,
Finlandiya, Letonya, Litvanya, Yunanistan,
Malezya ve Türkiye’de de 20 ila 10 puan
arasında geride bıraktılar.
 2006 ve 2012 arasında Türkiye’de OECD
averajı altında yeterlilik performansı
sergileyen öğrencilerin payında önemli bir
azalma görüldü.


-Matematik derecelendirmesinde erkek
öğrenciler 37 ülkede kızlara göre daha iyi
performans sergilerken, kız öğrenciler beş
ülkede erkekleri geride bıraktı.
-Türkiye, Finlandiya, Makao-Çin, Rusya,
İsveç ve ABD’nin içinde bulunduğu grupta
ise 2003 yılına göre erkekler lehine olan 8
puanlık fark 2012 yılında yok oldu.
 Raporda yüksek milli gelire sahip ülkelerin
sonuçlarda avantaj sağladığı belirtilirken,
bu ilişkinin nedensel doğası hakkında hiçbir
gösterge olmadığı halde göreceli bir
avantajın bulunduğu kaydedildi. Vietnam,
Endonezya ve OECD ülkelerinden Meksika
ve Türkiye gibi milli gelirleri nispeten
düşük seviyelerde olan ülkelerin
performansını yorumlarken bunun özellikle
dikkate alınması gerektiği belirtildi.
 -PISA’nın matematik değerlendirmesinde
Türkiye, komşu Yunanistan ile arasındaki
49 puanlık farkı 5’e, okuma
ortalamasındaki 22 puanlık farkı 2, Fen
bilimlerindeki 49 puanlık farkı ise 4 puana
kadar indirdi.
 Matematik:
1-Şangay-Çin 613
2-Singapur- 573
3-Hong Kong-Çin: 561
4-Çin Taipei: 560
5-G. Kore: 554
6-Macao-Çin: 538
7-Japonya: 536
8-Liechtenstein: 535
9-İsviçre: 531
10-Hollanda: 523
44-Türkiye: 448
 Okuma-Anlama:
1-Şangay-Çin: 570
2-Hong Kong-Çin: 545
3-Singapur: 542
4-Japonya: 538
5-Kore: 536
6-Finlandiya: 524
7-Çin-Taipei-İrlanda-Kanada: 523
8-Polonya: 518
9- Liechtenstein-Estonya: 516
10- Avustralya-Yeni Zelanda: 512
42-Türkiye: 475
 Fen:
1-Şangay-Çin: 580
2-Hong Kong-Çin: 555
3-Singapur: 551
4- Japonya: 547
5-Finlandiya-545
6-Estonya: 541
7-G. Kore: 538
8-Vietnam: 538
9-Polonya: 526
10-Kanada, Liechtenstein: 525
43-Türkiye: 463
 Gökhan Yücel (İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü İnovasyon
Merkezi): Finlandiya matematikte çok
geri sıralara düştü. Kutsal bir Finlandiya
algısı vardı, o biraz sarsıldı. Bu da şunu
gösteriyor, eğitimde 3 sene 10 sene
başarılı olup, ilelebet başarılı olunacak
diye bir kaide yok. Bu da yeni dünya
realitesini gösteriyor. Yeni dünya
realitesi her an, her türlü gelişime açık,
sürdürülebilir bir öğrenme modeli
gerektiriyor. Finlandiya’nın çok iyi bir
sistemi var. Ancak bu sınavda aynı
sonucu vermedi.
 Çin ilk 5’in içinde var. Demek ki yeni bir
efsane doğuyor küresel eğitim konularında, o
da Çin efsanesi. Bu dünden bugüne gelişen bir
olay değil. Çin’in insan kaynağına yaptığı onca
yılın yatırımı söz konusu. Türkiye’de ise nispi
puan bakımından bir iyileşme var ama her
ülkede var. Sıralamada bir değişiklik yok.
OECD’de sondan üçüncüyüz. OECD üyesi
olmayıp bizi geçen ülkeler de var. Buradan
şunu çıkaracağız, PISA ve dengi sınavlar bize
veri sağlayan performans değerlendirmelerini
artık dikkate almamız gerekiyor. İkincisi PISA
bize dünyadaki eğitim modellerini sıralamaya
yarayan tek aygıt.
 Bunun bir 21. yüzyıl öğrenme modeli sınavı
olduğunu unutmayalım. Bunu 20. yüzyılın
aklıyla, araçlarıyla ve zihniyetiyle anlayamayız.
Bazı gelişmeler var. 21. yüzyıl öğrenme
modelini ve veri temelli öğrenme modelini ve
veri temelli, becerilerin değerlendirilmesi
temelli öğrenme modeli Türkiye’de de
gelişiyor yavaş yavaş. Ama daha çok gelişime
muhtaç olduğumuz bu sınav sonucunda açıkça
anlaşılıyor. Yapılması gereken 2012 PISA
sonuçlarının iyi değerlendirilmesi, en ince
ayrıntısına kadar özümsenmesi. 1-2 gün
tartışıp sonra 4 seneye yaymaktansa, her gün
tartışmak, her bir boyutunu ele almak, veri
temelli ve analitik düşünmek, nicel ve nitel
bütün yöntemleri kullanmak gerekiyor.
Milli
Eğitim Bakanlığımız ile TÜBİTAK
arasında
imzalanan
“Eğitimde
İşbirliği
Protokolü”
neticesinde
proje
yapan
okullarımızda
bilim
şenlikleri
fuarı
düzenlenecektir.
Tübitak Bilim Fuarları 2013-2014 Eğitim
Öğretim yılı için 1 Şubat-20 Mayıs tarihleri
arasında yapılacaktır. Bu amaçla Türkiye
genelinde fuara katılacak 1000 proje
desteklenecektir. Başvurular sınırlı olup her
ile kontenjan uygulanmaktadır.
Başvurular 20 aralıkta sona
erecektir. Proje başvuruları
www.bilimiz.tubitak.gov.tr
adresinden yapılacaktır.
Enes GÜLER
Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü
Ar-Ge Birimi

similar documents