Akcja propagująca od 1994r. parlamentaryzm wśród młodzieży

Report
Akcja propagująca od 1994r. parlamentaryzm
wśród młodzieży, aktualnie gimnazjalnej i szkół
ponadgimnazjalnych. Kadencja posłów trwa rok,
a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca.
SDiM składa się, tak jak Sejm RP z 460 posłów.
Każde z 16 województw otrzymuje
proporcjonalną liczbę mandatów do liczby
uczniów w gimnazjach i szkołach średnich
w danym województwie.
Czy wiesz czym jest Sejm Dzieci i Młodzieży?
Tak
38%
Nie
62%
*W badaniu udział brało 100 osób
Temat debaty:
,,Młodzi aktywni? Co zrobić, aby
lokalna młodzież brała udział
w wyborach i życiu społecznym?”
Ankiety
Czy interesujesz się polityką?
Tak
27%
Nie
73%
Czy uważasz, że udział w wyborach jest
obowiązkiem każdego obywatela?
Tak
75%
Nie
25%
Dlaczego młodzi nie chcą
brać udziału w wyborach?
Dlaczego Twoim zdaniem coraz mniej obywateli decyduje się wziąć
udział w wyborach?














Z braku czasu.
Z lenistwa.
Ponieważ polityka ich nudzi i nie interesują się nią.
Nie interesują ich losy Polski.
Uważają, że ich głos nie ma znaczenia.
Ponieważ nie ufają politykom.
Ponieważ zawiedli się na władzy.
Powodem jest szablonowe myślenie obywateli, którzy z góry zakładają, że nieważne
kto wygra wybory i tak będzie źle.
Ponieważ nie wierzą, że udział w wyborach coś zmieni.
Z braku odpowiednich kandydatów.
Ponieważ żadna z przodujący partii nie ma sensownego programu.
Uważają, że wybory i tak są z góry „ustawione”.
Z braku odpowiedniej wiedzy.
Ponieważ kampanie wyborcze są „przeładowane” pustymi obietnicami.
Jakie są możliwości
działania/włączenia się jeśli nie
mam jeszcze prawa do głosowania?
Jakie działania powinni podejmować politycy i przedstawiciele władz, aby zachęcić
młodzież do uczestnictwa w wyborach?
 Propagować działania, które byłyby ciekawą ofertą dla młodzieży i dawałyby im szansę
na zdobywanie nowych doświadczeń.
 Organizować regularne spotkania z młodzieżą.
 Organizować imprezy okolicznościowe konkursy, koncerty, gry itp. dla młodzieży.
 Prowadzić kampanię, która byłaby zabawna i „wpadająca” do głowy, a jednocześnie
uświadamiająca że, to od młodych ludzi i ich udziału w wyborach zależy ich przyszłość.
 Zaprzestać kłótni między różnymi opcjami politycznymi i skupić się na przedstawieniu
polityki jako ciekawą i zarazem bardzo odpowiedzialną sferę działań.
 Wypełniać i realizować plan wyborczy.
 Nie mówić o wyborach w kategorii przymusu i obowiązku, lecz o działaniu dzięki,
któremu można polepszyć przyszłość.
 Uchwalić ustawę o przymusowym udziale w wyborach wszystkich pełnoprawnych
obywateli.
 Wsłuchiwać się w potrzeby młodych ludzi.
 Powinni mniej mówić, więcej robić.
 Powinni umożliwić młodym ludziom rozwijanie ich pasji i talentów przez
inwestowanie w np. w centra sportowe.
 Skupić się na zapewnieniu młodzieży godnych warunków pracy i nauki.
 Pokazywać skutki niewłaściwych wyborów i lekceważenia udziału w wyborach.
 Wprowadzić cykliczne zajęcia w szkole skupiające się całkowicie na zagadnieniach
związanych z wyborami.
 Dać możliwość podejmowania decyzji obywatelom odnośnie inwestycji
przeprowadzanych w danym regionie.
 Organizować spotkania i akcje z młodzieżą mające na celu zaangażowanie ich w życie
polityczne i wprowadzenie w realia polityki.
 Zamiast wydawać mnóstwo pieniędzy na plakaty/ ulotki spożytkować je
na zorganizowanie czegoś naprawdę fajnego.
 Mniej kłamać .
 Powinni okazywać swoją aktywność i zaangażowanie przez cały rok nie tylko w okresie
wyborczym
 Rozdawać cukierki 
Wybory do
europarlamentu
 Jakie są przyczyny niskiego zainteresowania
wyborami do europarlamentu?
 Co mogłoby zmienić tę sytuację?
 Czy warto brać udział w tych wyborach?
Działania społeczne
Czy działasz/kiedykolwiek działałeś społecznie?
Tak
59%
Nie
41%
Czy znasz jakieś organizacje wspierające młodzież
chcącą się zaangażować społecznie?
Nie
58%
Tak
42%
Wymienione organizacje :



















FARMa (52%)
Mania Działania (8%)
Dolina Kacanki (5%)
SOK (5%)
Biblioteka miejska (3%)
Działasz.pl (2%)
stowarzyszenie "Słoneczko„ (2%)
Caritas (2%)
Sejm młodzieżowy (2%)
Centrum wolontariatu w Kielcach (2%)
Centrum Edukacji Obywatelskiej (2%)
Młody obywatel (2%)
Grupa Bohema (2%)
PCK (2%)
Harcerstwo (2%)
CEO (2%)
EYP (2%)
organizacje pozaszkolne i wolontariaty (3%)
Nie wiem/nie pamiętam (3%)
Gdybyś mógł zainicjować jakieś przedsięwzięcie /działanie angażujące
młodzież, czego by ono dotyczyło?
 Spotkanie dotyczące zapobiegania przemocy i narkomanii wśród młodzieży.
 Spotkanie dotyczące uświadamiania młodzieży i zachęcania ich do czynnego
udziału w życiu społecznym.
 Spotkania z politykami w celu nawiązanie współpracy między nimi a młodzieżą,
dotyczące również innowacji w dziedzinie polityki.
 Spotkania pomagające wybrać przyszły zawód/kierunek studiów/uczelnie.
 Zawody sportowe, koncerty, musical, targi komputerowe, zajęcia fitness, zajęcia
teatralne, festiwal kultury młodzieżowej
 Pomoc starszym/dzieciom/osobom chorym/ubogim/zwierzętom.
 Akcje z pożytkiem dla naszej okolicy(np., sadzenie drzew, sprzątanie Staszowa itp. )
 Poznawania innych kultur, wyjazdy zagraniczne, rajdy.
 Kursy uzupełniające wiedzę podczas wakacji./ Bezpłatne lekcje dodatkowe.
 Zbiórka żywności, akcje charytatywne, stworzenie petycji w ważnej sprawie.
 Kółka zainteresowań
 Dzień wolny od szkoły.
 Konkurs Miss Staszowa.
Co mogłoby Cię przekonać do zaangażowania się w działania
społeczne/co jest dla ciebie ważne gdy angażujesz się w takie działania?
możliwość zdobycia
doświadczenia
20%
temat związany z moimi
zainteresowaniami
22%
możliwość poznania nowych
osób
17%
chęć spróbowania czegoś
nowego
14%
nagrody
14%
podwyższenie oceny z danego
przedmiotu
13%
Co mogłoby Cię przekonać do zaangażowania się w działania
społeczne/co jest dla Ciebie ważne gdy angażujesz się w takie działania?
 Możliwość kształtowania swojej osobowości
 Świadomość, że się komuś pomogło
 Widoczne efekty pracy
 Poznanie zdania rówieśników na tematy związane z młodzieżą
 Chęć zaznajomienia społeczeństwa z problematyką jakiej dotyczyć
miałoby ewentualne działanie
 Gwarancja dobrej zabawy
 Chęć zmiany czegoś w otaczającej nas rzeczywistości
WNIOSKI

similar documents