Εκπαίδευση και κινηματογράφος

Report
Η εκπαιδευτική
πραγματικότητα
στη μεταπολεμική
περίοδο: η σχολική
πραγματικότητα
μέσα από τον
κινηματογραφικό φακό
Η ομάδα μας στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία
ανέλαβε να παρατηρήσει, μέσα από ταινίες, το ρόλο του
μαθητή, του εκπαιδευτικού, τη διδακτική πράξη, τις
εξωδιδακτικές δραστηριότητες των μαθητών και την σχέση
σχολείου και κοινωνίας.
Μέλη ομάδας:
Γιαννόπουλος Κων/νος
Γιαννιώτη Ραφαέλα
Γυφτομήτρος Άρης
Ευαγγελοδήμος Γιάννης
Θάλλα Χριστίνα
Θεοδωρογιάννη Αγαθή
Καραγεώργου Αθανασία
Κοροκίδα Ευαγγελία
Μαυρογόνατου Ελένη
Παπαιωάννου Χαράλαμπος
Πελτέκη Βασιλική
Ραυτογιάννη Γεωργία
Σιταράς Άρης
Σταθοπούλου Αργυρώ
Τσιώλη Ελένη
Χορμόβα Χριστίνα
Η παιδεία στην Ελλάδα κατά την μεταπολεμική
περίοδο
Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ξεκίνησε
δύσκολα για τη χώρα μας, που είχε πρόσφατα
δοκιμαστεί από τη συμμετοχή της στο
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, την κατοχή της από
τα γερμανικά στρατεύματα και έναν ιδιαίτερα
καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο.
Όλο εκείνο το διάστημα τα σχολεία είχαν
κλείσει ή υπολειτουργούσαν, ενώ όσα
εκπαιδευτικά προβλήματα υπήρχαν πριν,
εξακολουθούσαν να υπάρχουν και μετά τη
λήξη των δύο πολέμων.
Βασικά προβλήματα της εκπαίδευσης
Επιστημονική ανεπάρκεια
Ελλιπής παιδαγωγική κατάρτιση
 Οικονομική δυσπραγία
 Προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις
 Ασφυκτικός έλεγχος από τους ιεραρχικά
ανωτέρους
 Παροχή της γνώσης με ανιαρούς τρόπους
 Μεγάλη αυστηρότητα απ’ την πλευρά των
εκπαιδευτικών. Σωματικές ή ψυχολογικές ποινές
 Απόλυτη συμμόρφωση των μαθητών στους
σχολικούς κανόνες
 Έντονα πρακτικά προβλήματα


.. είχαν ως αποτέλεσμα, την αμαύρωση της εικόνας του
σχολείου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Διαγωγή μηδέν (1949)
Οι μαθητές χωρίζονταν σε σχολεία
Αρρένων και Θηλέων.
Ο δάσκαλος θεωρούνταν πρότυπο
για τους μαθητές. Υπήρχε θερμή
υποδοχή της δασκάλας απ’ την
τοπική κοινωνία.
Τα νέα της σχολικής κοινότητας
διέρρεαν γρήγορα στο χωριό
και οι κάτοικοι επενέβαιναν στα
προβλήματα που
παρουσιάζονταν.
Ο εκπαιδευτικός
Αντίθετα με τα κοινωνικά δεδομένα
της εποχής, τη διεύθυνση του σχολείου
είχε αναλάβει γυναίκα. Οι υπόλοιποι
εκπαιδευτικοί δεν είχαν λόγο στην
διαχείριση των εκπαιδευτικών
ζητημάτων.
Οι εκπαιδευτικοί ήταν
κομψά, αλλά
συντηρητικά, ντυμένοι.
Ήταν αυστηροί,
ευέξαπτοι, δεν τηρούσαν
οι ίδιοι τους σχολικούς
κανονισμούς, αφού δεν
έλειπαν και οι
περιπτώσεις «φιλικής»
προσέγγισης προς τις
μαθήτριες.
Ο μαθητής
Οι μαθήτριες δεν υποχρεούνταν
να φορούν ποδιά, παρ’ όλα αυτά
τα ρούχα τους είναι παρόμοια.
Η αξιολόγηση των μαθητριών
γινόταν με βάση την συμπεριφορά
τους μέσα στην τάξη.
Οι μαθήτριες σηκώνονταν όρθιες
όταν έμπαινε ο καθηγητής στην
τάξη. Δεν δίσταζαν να κάνουν
πλάκες, τραγουδούσαν και
χόρευαν όταν έλειπε ο
καθηγητής. Ως τιμωρία, οι
μαθήτριες παρέμεναν επιπλέον
ώρα στο σχολείο μετά το
σχόλασμα.
Οι μαθητές υποχρεούνταν να παρευρίσκονται στις
δραστηριότητες του σχολείου, όπως στην παρακολούθηση
του εκκλησιασμού και τις εκδρομές.
Τα διδακτικά μέσα :
Το φάσμα των μαθημάτων :
περιορισμένο. Διδάσκονταν
κυρίως φιλολογικά
μαθήματα.
Μέθοδος διδασκαλίας :
«από καθέδρας καθηγητής»,
δηλαδή εκπαιδευτικός που
κάνει το μάθημά του σε
απόσταση από τους μαθητές
και διατηρεί απόμακρες και
τυπικές σχέσεις μ’ αυτούς.
περιορισμένα
Πρωταγωνιστικό ρόλο
είχε ο μαυροπίνακας.
Η εποπτεία : γινόταν
συνήθως από τη
διευθύντρια η οποία
επέβλεπε το μάθημα και
συχνά συνέβαλε και αυτή
στην διαδικασία της
διδασκαλίας.
Σκηνή από την ταινία «Διαγωγή Μηδέν»
Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο
(1959)
Στην ταινία παρουσιάζεται ένα ιδιωτικό Γυμνάσιο Θηλέων,
όπου φοιτούσαν κόρες πλουσίων οικογενειών. Ο διευθυντής,
όπως και οι καθηγητές, ήταν «πιόνια» των πλουσίων γονέων,
αλλά και των μαθητριών, αφού πολύ συχνά δέχονταν πλάκες
από αυτές.
Ο εκπαιδευτικός
Οι καθηγητές, ανεξάρτητα από την οικονομική τους
κατάσταση, προσπαθούσαν να ντύνονται κομψά. Οι
συνήθειές τους προδίδουν χαμηλές απολαβές και έλλειψη
κοινωνικού κύρους.
Οι απόψεις των γονιών
καθορίζουν τις αποφάσεις
του σχολικού συμβουλίου.
Η συμπεριφορά των
εκπαιδευτικών ποικίλει:
κάποιοι είναι υπομονετικοί,
άλλοι αυστηροί, ενώ πολλοί
δεν μπορούν να επιβληθούν
στην τάξη.
Το φάσμα των μαθημάτων:
φυσική, μαθηματικά, νέα και
αρχαία ελληνικά, ιστορία,
θρησκευτικά και γυμναστική
Τα διδακτικά μέσα: μαυροπίνακας
και χάρτες
Εποπτεία: το μάθημα γινόταν υπό
την εποπτεία του εκάστοτε
καθηγητή, χωρίς την παρέμβαση
κάποιου ανωτέρου.
Ο γυμνασιάρχης παρουσίαζε τους
νέους καθηγητές στις μαθήτριες.
Η μόνη σχολική δραστηριότητα ήταν οι εκδρομές
στην εξοχή.
Οι μαθήτριες φορούσαν
την γνωστή «ποδιά»
μέσα στην τάξη, ενώ
κατά την διάρκεια της
γυμναστικής ολόσωμο
κορμάκι.
Η εξέταση γινόταν προφορικά.
Οι περισσότερες μαθήτριες δεν
ανταποκρίνονταν στις
απαιτήσεις του μαθήματος.
Οι μαθήτριες σηκώνονταν
όρθιες κατά την είσοδο
των καθηγητών στην τάξη,
καθώς και την ώρα της
εξέτασης. Υπήρχαν φωνές
και γέλια μέσα στην τάξη,
πλάκες στους καθηγητές.
Ως τιμωρία, αν και αρχικά ήταν η
αντιγραφή προτάσεων, τα τελικά
χρησιμοποιήθηκε το χαστούκισμα.
Σκηνή από την ταινία «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο»
Νόμος 4000 (1962)
Το φάσμα των μαθημάτων:
αρχαία Ελληνικά,
συγκεκριμένα «Αντιγόνη»
Τα διδακτικά μέσα:
Μέθοδος διδασκαλίας: ο μαυροπίνακας και το κουδούνι
καθηγητής ήταν αυταρχικός,
δεν ανεχόταν αστεία στην Εποπτεία: η διαγωγή ενός
τάξη του και δεν είχε στενές μαθητή χαρακτηρίζονταν από
το συμβούλιο των καθηγητών.
σχέσεις με τα παιδιά.
Ο καθηγητής ήταν ελεύθερος
να επιβάλλει τους δικούς του
κανόνες στην τάξη.
Ο εκπαιδευτικός
Παρουσιάζεται εύπορος καθώς
φοράει τα ρούχα που αρμόζουν στο
επάγγελμά του (πουκάμισο, σακάκι,
γραβάτα).
Φαίνεται αυστηρός, αμετάκλητος
στις απόψεις του, επέβαλλε
τιμωρίες, συντηρητικός, πιστός
στους
κανόνες της εποχής.
Οι μαθητές δεν
φορούσαν κάποια
συγκεκριμένη στολή.
Οι μαθητές καλούνταν να
σηκώνονται όρθιοι και συχνά
Συχνά αντιμιλούσαν και δεν
ανέβαιναν στην έδρα, για να
υπάκουαν στους σχολικούς κανόνες. Δε
εξεταστούν. Στις εξετάσεις
δίστασαν να φτάσουν στην κλοπή των
καθόντουσαν μόνοι τους στο
διαγωνισμάτων τους ακόμα
θρανίο.
και απ’ το σπίτι του καθηγητή.
Η τιμωρία τους ήταν η αποβολή απ’ το σχολείο. Οι
καθηγητές ασκούσαν βία στους μαθητές.
Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, οι μαθητές τιμωρούνταν
με σκληρότερο τρόπο και αποδοκιμάζονταν απ’ τους
δασκάλους και την κοινωνία, όταν η συμπεριφορά
τους κρίνονταν ανάρμοστη.
Σκηνή από την ταινία «Νόμος 4000»
Μάθε παιδί
μου
γράμματα
(1981)
Το φάσμα των μαθημάτων: αρχαία
/νέα ελληνικά, λατινικά,
γυμναστική.
Τα διδακτικά μέσα: υδρόγειος
σφαίρα, χάρτες, μαυροπίνακας,
βιβλία.
Εποπτεία: Ο διευθυντής παρουσίαζε
τους νέους καθηγητές στους
μαθητές. Επενέβαινε στο μάθημα
προκειμένου να προλάβει
κοινωνικές εντάσεις, λόγω της
έντονης πολιτικής αναταραχής της
μεταπολεμικής περιόδου.
Ο εκπαιδευτικός
Η οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών δεν
είναι καλή.
Ο διευθυντής κατέχει υψηλή θέση, είναι αυστηρός
και αυταρχικός απέναντι στους μαθητές, δίνει
εντολές στην καθηγήτρια για τον τρόπο
διδασκαλίας που πρέπει να ακολουθήσει.
Εκείνη δεν αποφασίζει για τίποτα, παρόλο που
προσπαθεί πολλές φορές να αλλάξει την γνώμη
του διευθυντή, είναι πρόθυμη για συζήτηση με
τους μαθητές δείχνοντας να κατανοεί τους
προβληματισμούς τους.
Τα παιδιά λόγω των υποχρεώσεων των γονιών τους,
παραμελούσαν το σχολείο. Τέλος, ο δάσκαλος,
υποστηρικτής της καθαρεύουσας, προσπαθούσε να την
επιβάλλει στους μαθητές.
Οι μαθητές παρευρέθηκαν στην κατάθεση στεφάνων προς τιμή
των πεσόντων του χωριού. Επίσης, στο τέλος της χρονιάς,
βγάλανε αναμνηστική φωτογραφία.
Οι μαθήτριες
φορούσαν ποδιά και
οι μαθητές
πουκάμισο με
πουλόβερ.
Για να αξιολογηθούν, έγραφαν συχνά
εκθέσεις. Επίσης, για να βελτιωθεί η επίδοσή
τους παρακολουθούσαν φροντιστηριακά
μαθήματα.
Οι μαθητές σηκώνονταν όρθιοι για να
μιλήσουν. Ακόμη, υποχρεούνταν να
συμμετέχουν σε τοπικές εορτές με το σχολείο.
Διακρίνουμε, μάλιστα, πως οι πολιτικές
συζητήσεις ήταν απαγορευμένες, μέσα στην
τάξη.
Σκηνή από την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα»
Συνοψίζοντας…
…οι τέσσερις αυτές ταινίες έχουν σίγουρα
διαφορές. Άλλες υπήρξαν πολύ εμπορικές
και άλλες όχι τόσο. Αλλού η σχολική
ατμόσφαιρα μονοπωλεί το ενδιαφέρον των
σεναριογράφων και αλλού αποτελεί
δευτερεύοντα παράγοντα. Παρόλα αυτά,
στις περισσότερες το οπτικό περιεχόμενο
παρουσιάζει κοινοτυπίες. Όσο για την
ιδεολογική τους κατεύθυνση, φαίνεται ότι
καθορίζεται από το ιστορικό περιβάλλον
των χρονικών περιόδων στις οποίες τα
εκπαιδευτικά δρώμενα εξελίσσονται.
Συνοψίζοντας..
Η «Διαγωγή μηδέν» αποβλέπει στην απλοϊκή και ανώδυνη
αναπαράσταση μιας πραγματικότητας που δεν έχει
καθόλου να κάνει με όσα προηγήθηκαν στην Ελλάδα.
 Ο «Νόμος 4000» παρουσιάζει κάποια καίρια προβλήματα
της τότε εκπαίδευσης, αλλά δεν συσχετίζει τις αιτίες τους
με τις γενικότερες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες της
εποχής.
 Το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» ενδιαφέρεται για την
ψυχαγωγία του θεατή, χωρίς να γεννά προβληματισμούς
και δίνει την ψευδαίσθηση ότι όλα τελειώνουν πάντοτε κατ’
ευχήν.
 Το «Μάθε, παιδί μου, γράμματα» διακρίνεται από το
δημοκρατικό αίσθημα της δεκαετίας του ’80. Χρησιμοποιεί
τα κινηματογραφικά μοτίβα παλαιότερων περιόδων,
προσπαθεί όμως ν’ απομυθοποιήσει την ωραιοποιημένη
εικόνα που είχε δημιουργήσει η απριλιανή δικτατορία του
1967, στην οποία η εκπαίδευση δεν είχε ουσιαστική θέση.


similar documents