ERC*YES ÜN*VERS*TES* TIP FAKÜLTES*

Report
Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ
• Misyon:
Aciliyet derecesine göre insanlara ihtiyacı
olan acil hizmeti sunmak ve bu hizmeti tüm
Türkiye’ye yayacak Acil Tıp Uzmanları
yetiştirmektir.
• Vizyon
Ülkemizde en iyi acil sağlık hizmetini vermek
ve eğitim öğretimde dünyaya örnek olmaktır.
• Acil Tıp;
• Tıp biliminin hem en eski hem de en yeni
dallarından biri.
• Çünkü, insan yeryüzünde var
olduğundan beri kaza geçiriyor ya da
acil müdahaleyi gerektiren sorunlar
yaşıyor.
ABD'de 1966 Yılında
Ulusal Bilimler Akademisi
Ulusal Araştırma Konseyi'nin
(National Academy of Sciences
National Research Council)
Travma ve Şok Komitesi
bir rapor yayınladı!
Bu rapor
ülke çapında
hasta ve yaralılara sunulan
acil bakımın yetersizliğini
vurguluyordu.
En çarpıcı örneği
Vietnam Savaşı'nda yaralanan
bir Amerikan askerinin,
New York kentinde,
hastaneye bir kaç sokak ötede
yaralanan bir sivilden
daha çok yaşama şansına sahip
olduğunun belirtilmesiydi.
Bu fark,
askeri düzende
acil hizmetlerinde
hızlı bir taşıma,
bilgili ve deneyimli
bir bakımın
olmasından kaynaklanıyordu
Söz konusu deneyimin
sivil yaşama aktarılması ile
ABD'de ilk kez 1972 yılında
Cincinnati Üniversitesi'nde
Acil Tıp Uzmanlığı
programı uygulamaya konuldu.
Ülkemizde 1980 yılından
1992 yılına kadar
mecburi hizmet
kapsamında pratisyen hekimlerce
Acil Servis hizmeti
verilmeye çalışıldı.
Türkiye'de 1993 yılında
Acil Tıp Uzmanlığı
kuruldu.
1994 yılında Acil Tıp Anabilim Dalları
açıldı ve uzmanlık eğitimi verilmeye
başlandı
CERRAHPAŞA’DA ACİL TIP
• 1988 yılında Prof. Dr. Ali Pusane tarafından
Hekimlikte Acil Vakalar Anabilim Dalı kuruldu.
• 10.02.2000 tarihli 2566 sayılı YÖK Acil Vakalar
Anabilim Dalı kapatıldı.
• 2005 yılında Acil Tıp Birimi kuruldu.
• 2006 yılında Acil Tıp Birimi Yönergesi Üniversite
Senatosunda kabul edildi.
• Cerrahpaşa Acil Tıp Anabilim Dalı 2008 yılında
kuruldu.
ACİL TIP ANABİLİM
DALIMIZ
4 Birimden Oluşmakta
* Acil Dahili Müdahale
* Acil Travma Müdahale
* Acil Cerrahi Servisi
*Acil Ameliyathane
* Acil Dahiliye Servisi
Sekreterlik
Travma Müdahale
Acil Cerrahi
Dahili Müdahale
Göğüs Ağrısı Ünitesi
Acil Dahiliye Servisi
Acil Cerrahi Servis
Akademik Kadro
• 1 Profesör
• 1 Uzman
• 7 Uzmanlık Öğrencisi
• 7 Uzmanlık Öğrencisi Mezun oldu
Eğitim Öğretim faaliyetleri
• 6. sınıf öğrencileri
– 8 hafta staja geliyorlar
– Haftalık 56 saat şift nöbeti tutuyorlar
– Sabah ve Akşam vizitleri oluyor
– Haftada bir gün Acil Tıp ile ilgili konulardan
seminer yapılıyor
– İntern karneleri mevcut ve yapmaları gereken
minimum 100 müdahale mevcut
Eğitim Öğretim faaliyetleri
• Uzmanlık öğrencileri
– 4 yıl
– 13 ay rotasyon
– Sabah ve Akşam vizitleri oluyor
– Haftada bir gün teorik eğitim yapılıyor
•
•
•
•
Asistan semineri
Öğretim Üyesi semineri
Vaka sunumu
Literatür tartışması
– Asistan karneleri mevcut, 6 ayda bir
değerlendirme raporu yazılıyor.
BİLİMSEL FAALİYETLER
Makale
SCI-E
Makale
Ulusal
2011 2
Bildiri
Kitap
Bölümü
Kitap
Editörlüğü
7
2
1
3
2012 2
3
16
2013 1
1
10
ACİL TIP ANABİLİM DALI ÇALIŞAN PERSONEL DAĞILIMI
HEMŞİRE
45
SAĞLIK TEKNİSYENİ
3
LABORANT
1
DAKTİLOGRAF
2
TIBBİ SEKRETER
5
VERİ GİRİŞ
1
HASTABAKICI
25
HİZMETLİ
2
TEMİZLİK
10
GÜVENLİK
6
TOPLAM
101
2013 POLİKLİNİK SAYILARI
5800
5725
5664
5600
5400
5374
5320
5271
5200
5185
5117
5018
5000
4971
4992
4856
4800
4600
4400
4863
2013 YATAK DOLULUK ORANLARI
90.00
80.00
70.00
72.31
70.25
65.43
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
63.76
66.28
78.60
77.08
76.88
67.88
76.07
69.15
63.26
2013 ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ
3.00
2.76
2.50
2.54
2.45
2.21
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2.76
2.06
2.30
2.16
2.06
2.15
2.15
2.11
2013 YATAK DEVİR HIZI
12.00
10.87
10.80
10.74
10.00
8.87
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
8.87
8.94
9.20
8.29
8.65
9.00
8.54
8.82
2013 GELİR-GİDER VERİLERİ
• 2013 yılı hasta başvuru sayısı: 62.481
• 2013 yılı acil servis geliri: 8.654.499,20
• 2013 yılı acil servis gideri: 5.517.955,06
EKSİKLERİMİZ
• Akademisyen ve Uzman sayısı yetersiz:
• Olması gereken uzman ve akademisyen sayısı en az 6, bu
şekilde 24 saat kesintisiz uzman hizmeti verilebilecektir.
• Araştırma Görevlisi sayısı yetersiz:
• Toplam araştırma görevlisi kadrosu 14, 7 araştırma görevlisi
uzmanlık sınavına girdiği için kadroları boş, ancak olması
gereken araştırma görevlisi sayısı 24
• Acil Servis mekanı uygun değil:
• Hali hazırda hizmet verdiğimiz mekanda Acil Servis hizmeti
vermek için uygun değil, acil hasta bakmak için daha geniş ve
modern binalara ihtiyaç var. Yeniden yapılanma projesinin
gerçekleşmesini bekliyoruz.
• Cihaz parkımız çok eski ve eksik:
• Cihaz parkımızı yenileme çalışmaları devam etmektedir.
ARTILARIMIZ
• Başta Başhemşiremiz olmak üzere
fedakarca çalışan bir ekibimiz var.
• Yönetimin desteğini her zaman üstümüzde
hissediyoruz.
• Diğer Anabilim Dalları ile uyum içinde
çalışıyoruz.

similar documents