hvorfor sker der ikke noget - VBN

Report
Bygningsrenovering – hvorfor sker der ikke noget ?
Oplæg for tænketanken for Energirenovering, 14. november 2011
Ole Michael Jensen, SBi/Aalborg Universitet
Hvorfor sker der ikke noget?
• Hvorfor får man aldrig ryddet op på skrivebordet?
• Hvorfor får vi husejere først renset tagrenden, når vandet
løber ned ad væggen ?
• Hvorfor tager vi os ikke sammen og får renoveret huset ?
Bygningsrenovering
1. Hvorfor bygningsrenovering ?
2. Hvorfor sker der ikke noget ?
3. Incitamenter og barrierer !
4. Hvilke knapper – hvilken ”formel” gælder ?
1. Hvorfor bygningsrenovering?
• Fysisk forfald!
• Stort energiforbrug!
• Æstetisk forfald
2. Hvorfor sker der ikke noget?
• Eksempel 1: et ældre ægtepar i eget hus
• Eksempel 2: et karrierepar i eget hus
• Eksempel 3: en tidligere lejerfamilie i eget hus
• Eksempel 4: Knas på linjen ……
”Situations of opportunity”
1.
Når nye ejere (øjne) kommer til! (ved overtagelse)
2.
Når jorden brænder (efter brand, storm- og vandskade)
3.
Ved selvsyn/klarsyn (synligt forfald, stort energiforbrug, lav vurdering, ..)
4.
Når ekspert dømmer ude (hussalg, tilstands- og energirapport)
5.
Ved gode råd (fra naboer, familie, energiselskab eller håndværker)
6.
Ved hjælp udefra (råd og tilskud fra energiselskab, stat og kommune)
3. Incitamenter og barrierer
INGEN INCITAMENTER
–
INGEN BARRIERER
7
Barrierer
INGEN INCITAMENTER INGEN BARRIERER
Ressourcer
Viden
Løsninger
Kompetence
8
4. Hvilke knapper – hvilke virkemidler ?
Virkemidler
Incitamenter
Barrierer
Tvang
Renovering
9
Hvilke knapper – hvilke virkemidler ?
Virkemidler
Kompetence
Løsninger
Barrierer
Viden
Ressourcer
Incitamenter
Tvang
Renovering
10
Hvilke knapper – hvilke virkemidler ?
Virkemidler
Synliggørelse
Renovering
Kompetence
Løsninger
Socialt pres
Barrierer
Viden
Kommunal bevågenhed
Ressourcer
Kampagne
Incitamenter
Tilskud og fradrag
Tvang
Hvilke knapper – hvilke virkemidler ?
Virkemidler
Synliggørelse
Kompetence
Løsninger
Socialt pres
Barrierer
Viden
Kommunal bevågenhed
Ressourcer
Kampagne
Incitamenter
Tilskud og fradrag
BR-krav
Komponentkrav
Tvang
Installationskrav
Min. energimærkeløft
Renovering
Virkemiddel-katalog
Pumpe-kampagner
Livsstils-kampagner
Klima-kampagner
Energispare-kampagner
Tilskud til VE-anlæg
Statsgaranti ved
ESCO-kontrakter
Billige lån til
energirenovering
Tilskud til
vinduesudskiftning
Vindues-kampagner
Energimærke-web
5-årige energisyn
af gamle huse
Energimærkning med
køberopfølgning
Let adgang til
beregning af
energibesparelser
CO2-web
Energimærke i
ejendoms-annoncer
Tvungen
energimærkning
Grønne ejendomme
Klima-Awards
Grønne kommuner
Tilskud til efterisolering
Skattefradrag ved
energirenovering
Maksimum U-værdier ved
bygningsrenovering
Krav til vinduer
Krav til rørisolering
Krav til VE-anlæg
Innovation og
produktudvikling
Fremme af salg af
pakkeløsninger
Efteruddannelse af
håndvækere
Salg af Energibesparlser
Energy Performance
Conctracting (EPC)
Støtte til forsøg og
demonstration
Krav til pumper
Krav til opvarmningssystem
Energimærke som
ibrugtagnings-krav ved
renovering
Telefon- og internet-rådgivning
Videncenter-tjenester
Energiramme-krav
ved renovering
Ejendomsbeskatning
efter energieffektivitet
CO2-afgift på
opvarmning
Krav om bygningsenergiansvarlig
Ejendomsbeskatning efter
energisparepotentiale
Bygningsansvar i
resultatkontrakter
13
Hvilke knapper – hvilken formel ?
(Incitamenter – Barrierer) * Tvang = Handling
Renovering
ProjectZero Sønderborg
ProjectZero Sønderborg
Renovering

similar documents