Postupci zaštite intelektualnog vlasništva

Report
Postupci zaštite
intelektualnog vlasništva
ip4inno
Program
• Postupak zaštite patentom
• Patentne strategije
• Postupak zaštite žiga
• Postupak zaštite industrijskog dizajna
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
2
Postupak zaštite patentom
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
3
Postupak zaštite patentom (pojednostavljeno)
Podnošenje
prijave
Ispitivanje na
povjerljivost izuma
Odbijanje
Formalno
ispitivanje
Pohrana
Pretraživanje i
potpuno ispitivanje
Objava A
Dodatno
ispitivanje
ip4inno
Odluka
Priznanje
Objava B
Prigovori
Osijek, prosinac 2011
Iscrpljenje prava
nakon najviše 20
god.
4
Uloge važnih sudionika
Korak 2:
podnošenje
prijave
Korak 1: Sastav prijave
Korak 4a: Preinaka prijave
Zastupnik
Patentni
ured
Izumitelj
Korak 4: 1. odluka
Korak 6: Konačna odluka
Korak 3: 1. ispitivanje
Korak 5: Dodatno ispitivanje
Korak 7: Objava i pohrana
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
5
Patentna strategija
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
6
Zašto tražiti patentnu zaštitu?
Kako bi se:
• Osigurao izum i ulaganja u tehnologiju u razvoju
• Spriječili drugi da patentiraju izum i kako bi se osiguralo mjesto
na tržištu
• Privuklo ulagače za budući razvoj i zadržalo sadašnje ulagače
• U budućnosti prodala patentna prava kao pojedina stavka ili kao
cijeli posao
• Povećala tržišna vrijednost
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
7
Patentna strategija
Mogućnosti:
• Zaštita patentom
– Nacionalni patent
– Međunarodna prijava patenta
– Regionalni patentni sustav
• Prikrivanje
• Patentna profilaksa – objava
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
8
Patenti
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
9
Koja vrsta patenta?
Nacionalni patent može se koristiti:
• Za zaštitu na tržištu matične zemlje ili nekoliko zemalja
• Kao osnova za proširenje zaštite na druge zemlje ili regije
Međunarodna prijava patenta može se koristiti:
• Za zaštitu u puno zemalja i za produljenje vremenskog perioda
do objave (do 30 mjeseci)
Regionalni patent može se koristiti:
• Za zaštitu u više zemalja u istoj regiji po nižoj cijeni
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
10
Međunarodni patentni sustavi
Osnovno načelo:
• Patent u svakoj zemlji
Sustavi:
• Ugovor o suradnji na području patenata
(PCT)
• Europska patentna konvencija (EPC)
• Ostali regionalni sustavi (OAPI, ARIPO,
EURASIAN)
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
11
Prvenstvo
Tijekom 1. godine od podnošenja prijave:

Podnesite vašu prijavu u ostalim zemljama uz napomenu
prvenstva dobivenog u zemlji prvog podnošenja prijave
Za patentne prijave ovo znači da:

ip4inno
se novost razmatra od datuma podnošenja prve prijave
Osijek, prosinac 2011
12
Europska patentna konvencija
(EPC)
• Podnošenje na jednom mjestu
• Završetak na jednom mjestu
• Priznanje na jednom mjestu
EPO
• Isplativije od skupine zemalja
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
13
Ugovor o suradnji na području patenata
(PCT)
•
•
•
Međunarodna pretraga na novost i
patentibilnost
Podnosi se na jednom mjestu
Konačna odluka u pojedinim zemljama
Glavne prednosti:
•
•
•
Podnosi se na jednom mjestu
Jedan set pravila
Odgoda i do 30/31 mjeseca od datuma
prvesntva, a time i dobivanje na vremenu!
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
14
Kada i kako?
Patent
Odbijanje
PCT, EP, DRŽAVA
Godina prvenstva
0
6
12
Žalba 2
mjeseca
Odbijanje
18
Prigovor 9 mjeseci
Pretraživanje i prvo
ispitivanje
Dodatni postupci
Objava
ip4inno
Patent
Osijek, prosinac 2011
Ponovno ispitivanje
15
PCT sustav – važni datumi
Poglavlje I
Ulazak u
Nacionalnu
fazu
Međunarodna
objava
(mjeseci)
ili*
Podnošenje
prve prijave
Podnošenje
PCT prijave
Međunarodno
izviješće o
pretraživanju i
pisano mišljenje
ISA-e***
Podnošenje zahtjeva
Za sve države na koje se izmjenjeni članak 22(1) još ne
primjenjuje, prijavitelj se mora odlučiti hoće li podnijeti
zahtjev nakon 19 mjeseci ili ući u nacionalnu fazu nakon
20 mjeseci
Ako prijavitelj želi primiti međunarodno prethodno izviješe o
patentibilnosti (poglavlje II), mora podnijeti zahtjev
Međunarodno
Prethodno
ispitivanje**
Ulazak u
Nacionalnu
fazu
Poglavlje II
ISA će izraditi pisano mišljenje samo za međunarodne
prijave podnesene 1. siječnja 2004. ili kasnije
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
16
PCT organizacija - podjela
Prijava
RO/NO
ISA
IB
Zahtjev?
IB
NE
RO/IB
Uloge:
1. Prikupljanje
naknada
2. Zaprimanje
prijava
Uloge:
Uloge:
1. Provodi
pretraživanje i
izdaje mišljenje
1. Objava
ISR+WO
2. Šalje ISR+WO
IB-u i
prijavitelju
Uloge:
DA
2. Šalje ISR+WO
IB-u prijavitelju
3. Formalna
provjera
IB
4. Šalje kopiju
predmeta IB-u
i kopiju za
pretragu ISA-i
IB = Međunarodni ured (WIPO)
RO/NO = Prijemni ured je nacionalni ured
1. Izrada IPRPa i slanje u
naznačene
zemlje
IPEA
Uloge:
Uloge:
1. Šalje IPER
odabranim
uredima
1. Šalje kopiju zahtjeva IB-u
i obavijest prijavitelju
2. Provodi WO/IPER
3. Šalje IPER IB-u i
prijavitelju
RO/IB = Prijemni ured je međunarodni ured (WIPO)
ISA = Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje
IPEA = Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
17
Postupak zaštite žiga
http://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/zigovi/
Vrste žiga
- Tekst
PLIVA
- 2D prikaz
- 3D prikaz
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
18
Postupak zaštite žiga
- Nacionalna zaštita
- Regionalna zaštita (žig Zajednice -> OHIM)
- Međunarodna zaštita (Madridski sustav -> WIPO)
____________________________________________________________________________________________________________
1. Jasni prikaz žiga
2. Popis proizvoda i usluga na koje se žig odnosi
3. Klasifikacijska oznaka (Nicanska klasifikacija)
4. Formular Ž-1
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
19
Postupak zaštite žiga
Nacionalna zaštita žiga može se u bilo kojem trenutku
proširiti na druge zemlje.
Zaštita žiga traje 10 godina, ali se nakon tog razdoblja
može produljiti neograničeni broj puta.
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
20
Postupak zaštite industrijskog
dizajna
http://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/industrijskidizajn
Industrijskim dizajnom štiti se vanjski
izgled predmeta (ne funkcija).
Industrijski dizajn mora biti nov i osobit.
Zaštita se provodi postupkom registracije
koji je vrlo jednostavan i brz.
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
21
Postupak zaštite industrijskog
dizajna
- Nacionalna zaštita
- Regionalna zaštita (dizajn Zajednice -> OHIM)
- Međunarodna zaštita (Haški sustav -> WIPO)
___________________________________________________________________________________________________________
1. Formular D-1
2. Unosi se do 6 prikaza predmeta.
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
22
Zaključak
Brojne su mogućnosti zaštite intelektualnog vlasništva.
Način zaštite proizvoda/usluga treba prilagoditi
očekivanom poslovnom cilju. Maksimalna ili pretjerana
zaštita može biti preskupa i neisplativa. Nedovoljna zaštita
može biti dugoročno štetna i dovesti do gubitka položaja
na tržištu.
Planiranjem zaštite i upravljanjem intelektualnim
vlasništvom mogu se postići optimalni poslovni rezultati i
povećana konkurentnost.
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
23
Poveznice
• www.epo.org (Europski patentni ured)
• http://oami.europa.eu (OHIM, Office for Harmonizatio
of Internal Market)
• www.wipo.int (Svjetska organizacija za intelektualno
vlasništvo)
• www.uspto.gov/patft/ (Ured za patente i žigove SAD-a)
• www.espacenet.com (Europska mreža baza patentnih
podataka)
• www.dziv.hr (Državni zavod za intelektualno vlasništvo)
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
24
HVALA NA PAŽNJI
ip4inno

similar documents