Burcu Karapınar - Teknokent Konya

Report
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
PROGRAMI
YÖNETMELİK
Burcu KARAPINAR
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı
BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
1
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
5746 Sayılı Kanun Kapsamı:
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı teknoloji ve
yenilik odaklı iş fikirlerine yönelik, teminatsız ve geri
ödemesiz bir hibe destek programıdır.
Programın Amacı:
Yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve
yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli
istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere
dönüştürebilmelerinin önünü açmaktır.
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
2
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
Programın Bitiş Süresi: 2023
Programın Bütçesi:
2009-2010
10 milyon TL
2011-2023
50 milyon TL
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
3
Hedef Kitle
Örgün öğretim veren üniversitelerin;
 Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun
olabilecek durumdaki öğrenci,
 Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
Ya da;
 Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birinden
ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler.
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
4
Destek Miktarı ve Süresi
İş fikri desteklenmeye hak kazananlara;
•Bir defaya mahsus olmak üzere
•Teminat alınmaksızın
•En fazla 100.000 TL geri ödemesiz
•Desteğin süresi 12 aydır.
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
5
Destek Süresince Faydalanılan Vergisel İndirimler
• Gelir vergisi stopajı teşviki : Ar-Ge ve destek personelinin;
bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı
olanlar için %90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden
müstesnadır.
• Sigorta Prim Desteği: Çalışan Ar-Ge personeli ile destek
personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi
işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak
ödenekten karşılanır.
• Damga Vergisi İstisnası
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
6
Yenilikçi İş Fikirleri
Bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak, bilimsel ve
teknik içerik taşıyan, çıktıları özgün, katma değeri
yüksek çevreye uyumlu;
• Yeni Süreç
• Yeni Sistem
• Yeni Uygulama
• Yeni Ürün ya da yöntem tasarımı ve yazılım faaliyetleri
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
7
Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri
• Pazarlama faaliyetleri ve pazar araştırmaları,
• Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
• Kalite kontrol faaliyetleri,
• Maden arama ve sondaj faaliyetleri,
• Web sitesi veya tasarımları,
• Yazılımlarda teknolojik belirsizliklerin çözülmesini
içermeyen tekrarlanan faaliyetler,
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
8
Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri
• Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırmalar,
• Çıktısı reklama yönelik olan fikirler,
• Yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına
hizmet etmeyen doğrudan teknoloji transferi,
• Yatırım, ticari üretim veya seri üretim
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
9
Süreç
ÖN BAŞVURU SÜRECİ
İŞ PLANI
Bakanlık
İncelemesi
5746 SAYILI
KANUN VEUygulama Usul
26953 SAYILI
ve Esasları
YÖNETMELİK
Ön Başvuru

Elendi
(Gizli Arşive)
Ön Başvuru Dosyası
http://biltek.sanayi.gov.tr
(Bakanlık)
Dosyası ile İş Planı
Dosyası
Hazırlama
Kılavuzu
Ön Başvuru
Dosyası
www.sanayi.gov.tr
GİRİŞİMCİ
(Bu Sizsiniz)
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
10
Süreç
ARTIK İŞ
ADAMISINIZ
(İş Hayatına
Merhaba)
İŞ PLANI VE SÖZLEŞME SÜRECİ
Sözleşme
İşletmeni Kur
GEL
5746 SAYILI
KANUN VE
26953 SAYILI
YÖNETMELİK
Bakanlık
İncelemesi
KAZANDINIZ
Değerlendirme
Komisyonu


Elendi
(Gizli Arşive)
Elendi
(Gizli Arşive)
İŞ PLANI
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
11
Süreç
I. Faaliyet
Dönemi
1.Rapor Teslimi
NİSAN
Sözleşme
I. Ödeme
MAYIS
HAZİRAN
III. Faaliyet
Dönemi
II. Faaliyet
Dönemi
TEMMUZ
AĞUSTOS
Bakanlık İncelemesi
2.Rapor Teslimi
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
Bakanlık İncelemesi
II. Ödeme
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
Sonuç Rapor Teslimi
OCAK
ŞUBAT
MART
Bakanlık İncelemesi
III. Ödeme
12
DOKÜMANLAR
sagm.sanayi.gov.tr
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
13
DOKÜMANLAR
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
14
DOKÜMANLAR
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
15
ÖN BAŞVURU DOSYASI
Girişimciyle ilgili bilgiler
Kişisel Bilgiler,
Eğitim Durumu,
İletişim Bilgileri
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
16
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
17
ÖN BAŞVURU DOSYASI
Teknolojik Alan/Alt Alan
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
18
ÖN BAŞVURU DOSYASI
İş fikriyle ilgili bilgiler
İş fikri özeti,
İş fikri amacı,
Hedefi,
Literatür özeti,
Teknolojik gelişmeye katkısı…
İş fikri sonucuna yönelik pazar araştırması ve pazardan
beklentiler,
 İş fikri çıktısının mevcut teknolojilere olan farkı,
üstünlükleri
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
19
ÖN BAŞVURU DOSYASI
İş Fikri Bütçesi
Miktarı/Sayısı
Bütçe Kalemleri
Talep Edilen
(KDV Dahil)
Makine-Donanım-Yazılım-Yayın
Sarf Malzemesi
Hizmet Alımı ve Danışmanlık
Personel Giderleri
Genel İşletme Giderleri
TOPLAM
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
20
ÖN BAŞVURU DOSYASI
•Makine-Donanım-Yazılım-Yayın
•Seri üretime yönelik makine/donanım alımı
yapılamaz.
•Sarf Malzemesi
•Kırtasiye giderleri karşılanmaz.
•Hizmet Alımı ve Danışmanlık
•Hizmet Alımı ve Danışmanlık toplam bütçenin
%20’sini geçemez.
•Tanıtım, pazarlama, reklam gibi hizmet alımları
karşılanmaz.
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
21
ÖN BAŞVURU DOSYASI
•Personel Giderleri
•En fazla 3 personel çalışabilir.
•Personel giderlerinin toplamı 55.000 TL’yi geçemez.
•Genel İşletme Giderleri
•Elektrik, Su, Aidat, Muhasebe, Seyahat, Nakliye,
Telefon/internet, Firma/şirket kuruluş giderleri,
Demirbaş karşılanır.
•Kira giderleri karşılanmaz!
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
22
2009-2012 DÖNEM ANALİZİ
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
23
2009-2012 DÖNEM ANALİZİ
5746 SAYILI
KANUN VE
26953 SAYILI
YÖNETMELİK
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
24
2009-2012 DÖNEM ANALİZİ
ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIM
Üniversite
Adı
2009
2010
2011
2012
Şehir
Selçuk
Üniversitesi
6
5
14
5
Konya
(30)
GENEL
TOPLAM
78
102
272
288
740
İŞLETME SAYISI
İL
2009
2010
2011
2012
Toplam
Konya
6
3
18
8
35
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
25
TGSD PROGRAMI BAŞVURU DÖNEMİ
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
başvuru tarihleri
01 Ekim - 01 Kasım
Başvuru adresi
biltek.sanayi.gov.tr
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
26
İLETİŞİM
Teşekkürler
Tel: (0312) 201 52 46
[email protected]
TEKNOGİRİŞİM PROGRAMI
26 Aralık 2012
27

similar documents