- Heelmeester nl

Report
Luc Tran
13 september 2012
Komt een vrouw met peau d’orange
De rol van chirurgie en radiotherapie
in lokaal gevorderde borstkanker
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Conclusie • Discussie
Stage groupings
Stage 0
Tis
N0
M0
Stage I 95%
T1
N0
M0
Stage IIA 85%
T0
N1
M0
T1
N1
M0
T2
N0
M0
T2
N1
M0
T3
N0
M0
T0
N2
M0
T1
N2
M0
T2
N2
M0
T3
N1
M0
T3
N2
M0
Stage IIIB 48%
T4
N0-2
M0
Stage IIIC
Any T
N3
M0
Stage IV 18%
Any T
Any N
M1
Stage IIB 70%
Stage IIIA 52%
Lokaal gevorderde
borstkanker
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Conclusie • Discussie
Chirurgie staat centraal in de huidige aanpak van
lokaal gevorderde borstkanker
Wens borstsparend
Inoperabel
Evt.
Adjuvante
chemo
Neoadjuvant
chemo
Chirurgie
Evt.
Adjuvante
radio
Operabel
Geen wens
borstsparend
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Conclusie • Discussie
Nieuw model: Primaire chemo-radiatietherapie
is de standaard in tumoren van de
nasopharynx, oesofagus en cervix
Inoperabel
Evt.
Adjuvante
chemo
Neoadjuvant
chemo
Chirurgie
Evt.
Adjuvante
radio
Operabel
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Conclusie • Discussie
Kunnen we ook bij lokaal gevorderde borstkanker
na chemotherapie volstaan met alleen bestralen?
•
•
•
•
Population:
Intervention:
Comparison:
Outcome:
Vrouwen met lokaal gevorderde borstkanker
Primair chemo-radiatietherapie
Neoadjuvante chemo + chirurgie met evt. radiotherapie
Overleving, complicaties
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Conclusie • Discussie
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Conclusie • Discussie
•
•
•
•
Cohort studie 123 vrouwen
Met lokaal gevorderde borstkanker
Behandeld tussen 1989 en 2006
Exclusie: metastase bij presentatie of binnnen 3
maanden na diagnose
• Follow up van 6 jaar
Primaire chemoradiatie
Evaluatie
Chirurgische
rescue
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Conclusie • Discussie
55% van de patiënten komt in complete
remissie na primaire chemo-radiatietherapie
35% Residu ziekte
Chirurgische rescue 30%
( gemiddeld aantal maanden
post diagnose)
Operabel Residu: 9.1
Lokaal recidief: 27.7
65% Complete
klinische respons
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Discussie • Conclusie
Wachten met opereren benadeelt niet
significant de overlevingskansen
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Discussie • Conclusie
Primaire chemo-radiatietherapie met
eventuele chirurgische rescue geeft een
overal 5 jaars overleving van 54%
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Discussie • Conclusie
• Ruim de helft is genezen na primaire chemoradiatietherapie
• Wachten met opereren is niet significant nadelig voor
de overleving
• Nieuwe aanpak: primaire chemo-radiatietherapie
met chirurgische rescue geeft een 5-jaars overleving
vergelijkbaar met gangbare beleid
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Discussie • Conclusie
•
•
•
•
•
Retrospectieve studie met kleine n = 123
Cave (hidden) confounders
Geen patienten karakteristieken: toepasbaar?
Tumor karakteristieken niet per groep
Geen onderscheid inflamatoire borstkanker met
niet-inflamatoir
• Complicaties niet besproken (opereren in
bestraald weefsel)
• Geen groep ‘lokaal recidief – niet opereren’
Introductie • PICO • Zoekstrategie • Methodes • Resultaten • Discussie • Conclusie
Onvoldoende bewijs en kennis om huidige beleid, met
centraal de chirurgie, te verlaten voor primaire chemoradiatietherapie in alle patiënten
Maar wel veel belovende 2de optie voor patiënten
waarbij chirurgisch ingrijpen niet wenselijk is

similar documents