Overordnet implementeringsplan

Report
Servicestyrelsen Leverance/aktivitet
KOMBIT leverance/aktivitet
Nødvendig aktivitet i kommunen
Overordnet DUBU implementeringsplan i kommunerne
= slutdato for delleverance/milepæl
Anbefalet aktivitet i kommunen
Maj/Juni
Juli
Sep.
Aug.
Okt.
Nov.
Dec.
Jan.
Projektledelse
Oplæg til plan
Etablere projektorg.
30/6
Kommuneplan
Organisatorisk
ledelse
Opstartsmøde KOMBIT /
styregruppe
Superbruger rollebeskrivelser (ICS og DUBU)
Kommunikationsmateriale
til motivation af forandringen
30/11
B&U DUBU
medarbejder
opstartmøde
DUBU Superbruger
uddannelse
31/12
Deltage i KOMBIT
ledernetværksmøde
1/7
DUBU
superbrugere
udnævnt
Rammeværk
Gevinstrealisering
30/11
Succeskriterier og baseline (gevinstrealisering)
Kommunikations- og
interessentplan
Kommunikationsmateriale
til motivation af
forandringen
DUBU superbruger opstartmøde
Plan for DUBU
Brugeruddannelse
Inkl. evt. lukkedage mv.
Kommunikationsog interessentplan.
Lokale tilpasninger
Af DUBU inkl.
undervisningsmateriale
Deltage i KOMBIT
Superbruger
netværksmøde
ICS
31/5
Afhængighed
Beslutningsgrundlag for ICS
implementeringsplan
15/10
ICS superbrugere gennemført grundkursus
Superbrugere tilmeldt
ICS grundkursus
15/11
Kommunespecifikt grundforløb af ICS brugere – min. 1. modul
31/5
30/6
IT/System
ICS implementeringsplan besluttet og
uddannelse planlagt
Indgå ICS
licensaftale med
Servicestyrelsen
Fælles ICS og DUBU
Superbruger seminar
1/11
Tjekliste til
tekniske krav til
it-miljø
Krav til it miljø opfyldt
31/1
Uddannelse af
resterende DUBU
brugere

similar documents