Informasjon til tjenesteleverandører

Report
Tjenesteleverandører
Regnskapsførere, lønnssentraler og revisorer
1
Prosess for tilpasning til a-ordningen
Forankre
Planlegge
Implementere
Mål:
Forstå hva a-ordningen betyr for
din virksomhet
Mål:
Virksomheten har en plan for aordningen
Mål:
Virksomheten er klar for aordningen
Involverte:
Ledelse
Involverte:
Ledelse og lønnsmedarbeidere
Involverte:
Ledelse og lønnsmedarbeidere
Aktivitet:
- Finne informasjon om aordningen
- Forstå hva ordningen betyr
for virksomheten
Aktivitet:
- Utrede hvordan ordningen vil
påvirke
Opplysninger/data
Rutiner
Systemer
Aktivitet:
- Gjennomføre planlagte
aktiviteter, evt i samarbeid
med regnskapsfører
- Opplæring av ansatte
- Håndtere feilsituasjoner
2
Kundeforhold
•
A-ordningen kan medføre behov for å endre arbeidsdelingen med kunden.
–
Må kontrakter og avtaler oppdateres?
–
Er det behov for andre tilganger i Altinn?
3
Skaff riktige data
•
Sjekk at opplysninger om arbeidsgiver stemmer med enhetsregisteret
–
•
A-meldingen leveres fra juridisk org.nr., og opplysninger rapporteres på virksomhetsnummer
Sjekk at opplysninger om ansatte er fullstendige og riktige
–
Ansatte skal rapporteres med virksomhetsnummer, fødselsnr./d-nr., stillingsprosent, permisjon,
startdato mm
•
Internasjonal identifikator (f eks passnr) kan benyttes for utenlandske inntil d-nr mottas.
•
Stillingskoder skal omgjøres til yrkeskoder (for statlige bedrifter)
4
Erstatt lønns- og trekkkodene
•
Finn de nye beskrivelsene av arbeids- og inntektsforhold i kodespeilet. Her
er gamle koder og nye beskrivelser satt opp side om side.
•
Gå gjennom alle lønnarter i lønnssystemet og koble dem mot de nye
beskrivelsene
5
Lag nye rutiner
•
Vurdere rutiner og frister for innsamling og godkjenning av
rapporteringsgrunnlag.
–
Data må være godkjent og registrert i tide: f eks timelister, turnus, ansettelse/sluttdato,
permisjon mv.
–
•
Må interne frister eller kjøreplan endres?
Lag rutine for håndtering av tilbakemelding fra a-ordningen.
–
Fordele tilbakemelding på virksomheter (returneres på org.nr)
–
Avvik bør korrigeres innen neste kjøring
6
Lag nye rutiner (forts)
•
Se på arbeidsfordeling hvis arbeidet i dag er fordelt på ulike personer,
avdelinger eller evt virksomhet/regnskapsfører
•
Ny rutine for avstemming mot regnskap
–
Ny avstemmingsrapport kan hentes i Altinn.
7
Systemportefølje
•
Planlegg oppgradering av lønns- og personaldatasystem
–
Avtal tidspunkt for oppgradering av lønns- og personaldatasystemet
–
Avklar ansvar for konfigurering av lønns- og personaldatasystemet slik at lønnsarter er korrekt
koblet mot arbeids- og inntekstbeskrivelser
•
Vurder om tilgrensende systemer påvirkes av oppgradering i lønns- og
personaldatasystemet, for eksempel
–
Systemer for tidsregistrering, turnus og reiseregninger
–
Regnskapssystem
–
Datavarehus
8
Fyll opp med kunnskap
•
Alle lønnsmedarbeidere bør ha grunnleggende opplæring i a-ordningen.
•
Trenger lønnsmedarbeidere opplæring i ny systemversjon?
•
Trenger avdelingsledere, personalledere, kunder eller andre opplæring i
eller informasjon om a-ordningen?
9

similar documents