Berkeley (UCB)

Report
1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Se:http://www.ntnu.no/international/usa/berkeley.pptx
Sist oppdatert : 2014-01-22 Berkeley physics – 2015-16: søknader for de som skal bare ta fysikk fag sendes
samlet. Detaljene senere: TOEFL krav informasjon oppdatert; Psykologi: Dale skanner og sender søknadene
Let’s GO!!!
Univ. of California –
Berkeley (UCB)
Dale LICATA
Tlf: 7359-7879/5700
[email protected]
www.ntnu.no/intersek
Du finner Internasjonal seksjon på
Gløshaugen - vest for hovedbygget
Fellesveiledning UCB
2
Updates:

2013-11-19 Berkeley physics – søknader skal muligens sendes samlet. Avventer svar.

2013-11-11 Berkeley – physics : ingen TOEFL fritak; må legge ved dokumentasjon at du får lov å ta de
fagene/»courses» du har satt opp som er utenom fysikk; Marinavtalen utgår

2013-10-27 Presentasjonen er forkortet. For generelle informasjon om del-studier i USA se
www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt

2012-12-17 Studenter som søker gjennom IVEO (graduate exchange program) må søke forhåndsgodkjenning
innen 20.januar. Berkeley – Architecture har gitt beskjed at de tar ikke i mot «concurrent enrollment» students.

2012-06-14 Studenter som søker til Mechanical Engineering på Berkeley må søke gjennom IVEO (graduate
exchange program). Fristen er 1.april uansett om du reiser ut høsten eller våren etter. Opptakskrav MINST 2,5 eller
B-, helst bedre. Se iveo.berkeley.edu/apply_to_berkeley

2012-06-14 Studenter som søker til Mechanical Engineering på Berkeley må søke gjennom IVEO (graduate
exchange program). Fristen er 1.april uansett om du reiser ut høsten eller våren etter. Opptakskrav MINST 2,5 eller
B-, helst bedre. Se iveo.berkeley.edu/apply_to_berkeley

2012-05-10: studenter som søker til Civil Engineering/SE (Structural Engineering) bør ha solid bakgrunn i fagene
«mechanics and analysis». Enten flere fag eller gode karakterer i fagene som er tatt.

2012-04-13: Master studenter i sosiologi går IKKE under ISS avtalen. Den er kun for studenter på bachelor nivå.
Masterstudenter må selv søke opptak.
3
Updates:
2011-12-09
Søknader til PHYSICS må inkludere et anbefalingsbrev fra en professor («faculty member») og hvis du har tenkt å ta fag utenom fysikk må
du har bevis for at du har « permission to enroll in the courses”. Husk at alle søknader sendes til Claudia Trujillo and when you arrive at
Berkeley you should stop by the department office to fill out additional paperwork
2011-11-17
Presisering at de som søker til IEOR må levere søknaden http://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/
2011-11-08
Alle søknader til UC – Berkeley, Civil Engineering sendes gjennom Int’l seksjon ved Dale Licata. Søknadsfristen for utreise høst/vår er 1.3 og 1.10. Se
slutten av presentasjonen for detaljene

2011-10-27
- alle søknader til UC-Berkeley,IEOR sendes gjennom Internasjonal seksjon ved Dale Licata
Se slutten av presentasjonen for detaljene

2011-10-11
NY VEDLEGG FOR FORSIKRING! Se www.ntnu.no/international/usa/insurance.pdf

2011-08-29
Letters of invitation will generally only be issued if the majority of courses are planned within that department.
4
Veien til UCB
 Kort sagt
 Generelt
 Trinn 1-2-3-4
 Søknaden til UCB og kostnader
 Sommer jobb?
 Oppsummering
Vi tar spørsmål underveis.....
Felles veiledning
5
Kort sagt
Hva må jeg gjøre for å bli tatt opp for å studere et år/et semester ved
UC – Berkeley (UCB)?
Trinn 1: Søk om forhåndsgodkjenning
(klikk lenken over eller se www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt for en oppsummering;
lenk til Berkeley studiehåndbok/schedule mm: http://www.ntnu.no/international/usa/tableusacanada.htm
)
Trinn 2: BLI INVITERT*: Alle må bli invitert til et institutt ved UCB
Trinn 3: Send Concurrent Enrollment Application til UCB Extension
Trinn 4: Mottar Certificate of Eligibility (= opptaksbrev) from UCB
Extension og deretter søk visum til USA
*NB! Mechanical Engineering, PhD, Master oppgave: Må søke via
Global Engagement Office (GEO). Kontakt Dale, sett
sammen søknadsmaterial og Dale sender alt til GEO.
6
Kort sagt
Hvordan går jeg frem for å bli invitert til Berkeley? (Trinn 2)
Sosiologi/Statsvitenskap og andre (feks religion, psykologi mfl) som
benytte seg av SVT/ISS avtale blir automatisk invitert. se
www.ntnu.no/svt/studier/berkeley
Alle andre: Send søknaden = «request for letter of invitation» til instituttet
hvor du onsker å ta flest fag (se presentasjonen for lenk til oversikten over hva som anbefales sendt)
- CE, EECS, IEOR, fysikk og PSYKOLOGI: lever søknaden til Dale.
Hun sender den.
NB! ME, PhD, Master oppgave: Send IKKE «request for letter of
invitation». Dere må søke gjennom Global Engagement Office
(GEO). Sett sammen søknadsmaterial, gi den til Dale som sender
søknaden.(se presentasjonen for lenk til oversikten over hva som skal sendes)
7
Kort sagt:
Hva gjøre jeg etter at jeg har blitt invitert/akseptert? (= Trinn 3)
Send søknaden til UC – Berkeley Extension. Det er de som sender
deg papirene du trenger for å få visum til USA(=Certificate of
Eligibility) .
se: www.ntnu.no/international/usa/berkeleysampleapplication.pdf
Ny søknad hvert år (rundt desember).
Hvor mye koster det ved UCB?
Prisene er oppgitt i sample application
8
Generelt: NTNU studenter ved UCB:
















Allmenn Litteraturvitenskap
Antropologi
Arkeologi og religionsvitenskap
Bioteknologi
Bygg, anlegg og transport
Bygg og miljøteknikk
Datateknikk
Elektronikk
Energi og miljø
Fagdidaktikk
Finansiell økonomi
Fysikk og matematikk
Helsevitenskap
Historie og klassiske fag
IØT
Kjemi
















Kjemprossteknologi
Konstruksjonsteknikk
Kunst, media og kommunikasjon
Læreutdanning
Marinteknikk
Matematiske fag
Materialteknologi
Nanoteknologi
Prod. Utvikling og Prod.
Psykologi
Religionsvitenskap
Samfunnskunnskap
Samfunnsøkonomi
Sosiologi og statsvitenskap (egen avtale)
Teknisk kybernetikk
Økonomi
9
Sjekklisten:
Generelt – etFør
paropptak:
ting
 “Semester system”
Fall: august – desember
Spring: januar-mai
 Concurrent Enrollment Program
enroll in UCB academic and/or professional development
courses in many different disciplines
NB!! SPACE AVAILABLE BASIS!
 Hvor mange fag må jeg ta for å få 60 studiepoeng?
Berkeley bruker UNITS (De fleste fag er 3 eller 4 units)
• 60 studiepoeng : 30 units fag.nr 100-199. (15 units/semester)
• 60 studiepoeng : 24 units fag.nr ≥ 200 (12 units/semester)
• Blanding av fag med nr under 200 og over 200?
• Du får beskjed fra fakultetet om det du har satt opp er nok.

10
Concurrent Enrollment: karakter- /TOEFLkrav
Karakterkrav
TOEFL fritak?
SVT/ISS
ingen
ja
Civil Engineering
ca C
Hvis ≥ 4 i engelsk fra vgs
Electrical Engineering
&Computer Science
A-B
Hvis ≥ 4 i engelsk fra vgs
IEOR
Physics
Minst BC
NEI!
Mulig. Hvis du har ≥ 4 i engelsk
fra vgs legg ved «Request for
TOEFL waiver som du skriver
selv. Oppgi dine grunner for at du
mener du bør få fritak.
Andre
ca. C
I utgangspunkt ikke, men
evt gjøre som fysikk
studenter og prøver.
Note: Mechanical Engineering søker gjennom Global Exchange Office. Dale
sender søknaden. TOEFL fritak er ikke gitt tidligere. Prøv for fritak hvis du vil, men
ikke blir skuffet om du må ta en rask tur til Drammen for å ta TOEFL.
11
Trinn 2: Be om/søk om invitasjonsbrev
Hvem sende
forespøresel?
Trenger
oversendelses
-brev?
Anbefalings- brev?
SVT fakultet
Nei – SVT ordner
Nei
Civil
Engineering
Dale
Nei – Dale ordner
Ja
Ele. Eng.&
Computer Sci.
Dale
Nei – Dale ordner
Ja
IEOR
Dale
Nei – Dale ordner
Ja
Fysikk
Dale
Ja, men Dale sender
søknaden.
Ja og må også ha bevis for at du får
lov å ta de fagene du har valgt
utenom fysikk.
«we will require all students to
request permission to enroll in
courses outside of physics before
we can/if we issue the invitation»
Marin
Ta kontakt med Dale! Med
JA!
Valgfritt, men lurt
Dale
Foreløpige, JA!
Valgfritt, men lurt
Studenten
JA!
Valgfritt, men lurt
SVT/ISS
mange ME fag søk via GEO.
IEOR søk via Dale.
(sjekk fagtilbud)
Psykologi
Andre
12
Trinn 2:Bli invitert
 Ingen formel ”søknad” for invitasjonsbrev.
Skriv ut en FORSIDE for søknaden din
(velg fra menyen eller velg «blank» og skriv inn selv
Skriv et oversendelsesbrev til instituttet hvor du skal ta
flest fag og be om å bli invitert
(Se tabellen for oversikten over de som slipper å skrive brevet)
Se FORSLAG til oversendelsesbrev
Legg ved vedleggene som er «vanlig» i et amerikansk
universitetssøknad + evt annet du mener gjøre deg mer attraktiv
til UCB.
Vedleggene: Se LISTEN i forslag til oversendelsesbrev og
lenkene i slutten av presentasjonen
13
Litt om vedleggene

Karakterutskift og beskrivelsen av karaktersystemet
(kontakt student service)

A-4 ark med List of courses in Progress: (gi fagkode + tittel på engelsk).
Se standard oppsett på: www.ntnu.no/international/studentweb/outgoingcoursesinprogress.doc

Statement of Purpose (1-2 sider er nok!)
(følg linken for tips! Konsentrere på de faglige aspekter. Hvem er du? (programmet? 2,3.4. år?
Master/Bachelor student?) Hva er du interessert i? Hvorfor Berkeley? Kultur/språkaspekter er en selvfølge
og trengs ikke å nevnes. Skriv dette en dag, la det ligger eller løp en lang tur og korrigere etterpå.

Preliminary list of preferred and alternate courses
(****del opp i Fall/Spring semester. Gi fag kode og tittelen**** Bruk schedule.berkeley.edu og
catalog.berkeley.edu; Skriv «(Alternate)» ved siden av alternative fag.

CV dersom du har vært på flere universiteter/har relevant arbeidserfaring

Anbefalingsbrev
(se tabellen for hvor det er påkrevd; for andre er det likevel lurt)

Evt Request for TOEFL Waiver
(CE/EECS: legg ved en kopi av karakterutskriften fra vgs. Evt oversett til engelsk,
Andre: evt søk selv

Sample copy of letter of invitation
(Bare skriv den ut og legg den ved for å vise hva du er ut etter.)
14
Oversendelse av søknaden om invitasjonsbrev
Fin ut hvem søknaden bør sendes til (hvis ikke Dale sender søknaden)
Det er Dept. Chair/Vice Chair som oftest undertegne
invitasjonsbrevet, men send søknaden via «undergraduate» eller
«graduate advisor» avhengig av hvor mange undergrad/grad fag du
ønsker å ta. (sjekk www.berkeley.edu for navn/email/fax nr.
Anbefales at søknaden sendes som pdf + fax
Følg opp ved å ring og sjekk at søknaden er mottatt.
(Da hører de også hvor god engelsk du prater!)
Kontakt evt Mette Grønnesby for hjelp med faxing. (1. etg Int’l sekjson)
HUSK!!
•
Ikke 2-side kopiering
•
Ingen stifter
•
Nummererer sidene
•
Lurt med navnet ditt på hver side
15
Trinn 2a: Mechanical Eng. (ME), PhD, Master oppgaver
Må søk UCB gjennom Global Engagement Office (GEO)
GEO har bare en frist hvert år: 1. april
Utenom ME har NTNU har 4 plasser gjennom GEO. Først til
mølla prinsippen.
For søknadsprosedyrene se:
http://globalengagement.berkeley.edu/application
Dale nominere og sender søknadene.
16
Trinn 2: Etter du blir invitert, send
søknad til UCB Extension
Mål:
 Informere UCB Extension at du har blitt invitert

Legg frem dokumentasjon for engelsk kunnskap (evt
TOEFL/IELTS waiver) og finansiering
 Betale søknadsgebyr
 Få tilsendt CERTIFICATE OF ELIGIBILITY (COE=
opptaksbevis slik at du kan søk visum til U.S.A.
Klikk for SAMPLE APPLICATION til UCB Extension
17
Frister
 Forhåndsgodkjenning: sjekk med fakultetet ditt!
 Plasser ved IEOR, Civil Engineering, fysikk, EECS, GEO:
se http://www.ntnu.no/international/usa/tableusacanada.htm
Forhåndsgodkjenning skjema må være inn før 20.januar
 NTNU stipend: 1. mars (utreise høsten /våren); 1. okt (utreise våren)
 Concurrent Enrollment application to UCB extension :
- utreise høsten: slutten av juni/tidlig juli
- utreise vår: slutten av november
(sjekk søknaden for evt forandringer)
1
18
TRINN 3: Etter opptak:
 Mottar e-mail om opptak
 Mottar Certificate of Eligibility (bevis for opptak= I-20 from
UCSB)
 Søk lånekassen
(Husk D-blankett: Vedlegg til søknad om delstudier i utlandet
undertegnet av Internasjonal seksjon)
 Betal SEVIS gebyr ($200) (SEVIS= Student and Exchange Visitor
Information System)
 Bestill time for visum intervju i Oslo/søk visum ($140)
 Ordne med bolig/flybilletter/reiseforsikring
19
TRINN 4: Etter adkomst
Oppdatere kontaktopplysninger
Dersom du forandrer fagplanen, kontakt fakultet ditt på
NTNU!
Skriv studentrapport ca halv-veis gjennom oppholdet
20
Concurrent Enrollment 13/14:
Estimert kostnader
Application Fee
Totalt: Living expenses, application
registration and course fees
$150
$30,845 ($15,485)
et år (et semester)
Andre kostnader: SEVIS($200) + visum + tur til Oslo for visum intervju
21
OPPSUMMERING
Sjekk fagtilbud ved UCB. Er det noe for deg?
Hvis ja, sett opp en fag plan og søk om forhåndsgodkjenning/
stipend fra NTNU
Hvis nei, se www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet for andre
alternativer.
Hvis ja, få invitasjonsbrev og søk deretter opptak til Concurrent
Enrollment Program
Husk å les gjennom www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt for
info om visum til USA mm.
22
Sommer jobb i California =
praksis?
OPT = Optional Practical Training
jfr: http://www.ice.gov/sevis/students/opt.htm
“temporary employment for optional practical training directly related to the student’s major
area of study”
SNAKK MED UCB EXTENSION:
Må ha vært være matrikulert for et akademisk år (3 quarters)
Søknaden må sendes minst 90 dager før du er ferdig på UCSD
 Jobben må være relatert til studie
23
Nyttige lenker
Forhåndsgodkjenningsskjema/
søknad om plasser ved UCB
https://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/
COURSE catalog/SCHEDULE: se http://catalog.berkeley.edu/
schedule.berkeley.edu
Berkeley og noen institutter:
-
TOEFL
- TOEFL: http://www.ntnu.edu/studies/international/toefl og www.toefl.org
SVT/ISS avtalen
http://www.ntnu.no/svt/studier/berkeley
Delstudier i Canada/USA inkludert
lenker til html oversiktstabellen,
standard forside, vedleggslisten mm
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/land/nord_amerika
http://www.ntnu.no/international/usa/tableusacanada.htm
Noen spesielle nyttige lenker:
Forslag til oversendelsesbrev:
www.ntnu.no/international/usa/berkeleycoverletter.pdf
Sample Letter of invitation (legges ved forespørsel om «letter of
invitation»:
www.ntnu.no/international/usa/berkeleysampleinvitation.pdf
Etter du blir invitert:
www.ntnu.no/international/usa/berkeleysampleapplication.pdf
Global Engagement Office (GEO)
http://globalengagement.berkeley.edu/application
Statement of Purpose/
Recommendations
www.ntnu.no/international/studentweb/statementofpurpose.pdf
www.ntnu.no/international/studentweb/recommendations.html
www.berkeley.edu
CE: www.ce.berkeley.edu
IEOR: www.ieor.berkeley.edu
EECS: www.eecs.berkeley.edu
- Sociology: sociology.berkeley.edu/
24
Let’s GO!!!
UC - Berkeley

similar documents