presentatie

Report
Federatie Samenwerkende Partijen
Stand van zaken
Jeroen Muller
27 november 2014
Terugkoppeling samenwerking met andere organisaties
• Op 14 november jl. werkconferentie gehouden
• NIP, NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VCgP, VEN, VKJP en VGCt
• Volgend uit eerder proces, het Psy overleg, nu kleiner formaat,
• Op initiatief directie VGCt en NIP
• Doel werkconferentie was om tot concrete stappen te komen
2
Conclusies
• Samenwerking op inhoud
• Overeenstemming over gedeelde ambitie
• Vertrouwen bouwen door aan de slag te gaan voor K&J en Volwassenen
op de volgende gebieden:
- Kwaliteit
- Belangenbehartiging
• Structuurgroep die de samenwerking nader vorm geeft
• Tempo durven maken en deadlines creëren
• Thema‘s uitwerken, randvoorwaarden ontwikkelen
3
Wie doet mee?
• VEN, ja
• NVVS, ja
• VGCt, ja
• NIP, ja
• NVGzP, ja
• VCgP, ja
• VKJP, ja
• NVRG, ja
• NVO, in beraad
4
Acties
• Verslag van bijeenkomst en Plan van Aanpak schrijven
• 10-punten plan aanpassen n.a.v. bijeenkomst
• Twee Inhoudelijke plannen, 1 voor Volwassen en 1 voor Jeugd; met focus
op kwaliteit & belangen
• Governance, bestuur, overleg, relaties met verenigingen, samenwerking
bureaus, werkorganisaties, financiën; nader uit te werken door
structuurgroep
• Spoedige oprichting (1/1/2015)
• Positie Inhoudelijke Tafels bespreken
5
Hoe verder?
• Stuurgroep, naast Hubert van der Kleij (VGCt) en Hans van Eck (NIP) inmiddels
uitgebreid met Felix Olthuis (VCgP), Ariëlle de Ruijter (VKJP) en Peter van
Drunen (NVGzP).
• Structuurgroep, Jeroen Muller (NIP), Arnold van Emmerik (VCGt), Tom van der
Schoot (NVGzP), Lisette Pondman (NVRG) , Anja Bitter (secretaris NIP)
• Geleverde feedback op het 10-punten plan voor te leggen in de vorm van een
tweetal herschreven agenda's (Zorgstelsel en Jeugdwet).
• Volgende gezamenlijke bijeenkomsten:
- vrijdag 19 december 2014
- woensdag 14 januari 2015
• Terugkoppeling in LR vergaderingen NIP
6
Uitgangspunten voor structuur samenwerking
7

similar documents