ygs-lys sınav sistemi

Report
Hazırlayan: Duygu GÜLPEK
YGS-LYS
YGS(Yükseköğretime Geçiş Sınavı)
ve LYS( Lisans Yerleştirme Sınavı) ilk
olarak 2010 yılında yükseköğretime
öğrenci seçme işleviyle uygulanmaya
başlamıştır.
YGS ve LYS önceki sınav sistemi
ÖSS’ye göre güncellenmiş ve derslerde
uzmanlaşmaya daha fazla yer verilmiş
iki aşamalı bir sınav sistemidir.
YGS

YGS bu sene 01.04.2012 tarihinde yapılacaktır.
Tüm öğrencilere yönelik ortak derslerden
oluşur.
 LYS’ ye ve özel yetenek sınavlarına
(resim,müzik,spor vs.) girmek için baraj sınavı
niteliğindedir.
 Adaylar YGS puanlarıyla Açık Öğretim
Fakültesi, Meslek Yüksek Okullarına, Meslek
Lisesi Lisans Bölümlerine yerleşebilirler.

YGS

YGS toplam 160 sorudan oluşur ve sınav
süresi 160 dakikadır.
Türkçe
Temel Matematik
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri
Türkçe(40)
Matematik (29)
Coğrafya(14)
Fizik(14)
Geometri(11)
Tarih(17)
Kimya(13)
Felsefe (9)
Biyoloji(13)
40 Soru
40 Soru
40 Soru

40 Soru
YGS tek oturumda gerçekleştirilir ve tek bir
kitapçık dağıtılır.
YGS

YGS sonucunda 6 puan türü oluşur.
Puan
Türkçe
Matematik
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri
Örnek Bölümler
Türü
(40 Soru)
(40 Soru)
(40 Soru)
(40 Soru)
YGS-1
%20
%40
%10
%30
bilgisayar programcılığı, optisyenlik vb.
YGS-2
%20
%30
%10
%40
otopsi yardımcılığı, diyaliz, eczane
SAY-1
hizmetleri vb.
YGS-3
%40
%20
%30
%10
adalet, grafik ve reklamcılık vb.
SÖZ-1
YGS-4
%30
%20
%40
%10
turizm animasyonu, çocuk gelişimi vb.
YGS-5
%37
%33
%20
%10
emlak, emlak yönetimi, grafik tasarımı
vb.
YGS-6
%33
%37
%10
%20
su ürünleri, dış ticaret vb.
EA-1
YGS’ DE BARAJ PUANLAR
Meslek yüksekokulu ön
lisans programları veya Açık
öğretim programlarını
tercih hakkı için
YGS’de 140.000179.999 arası puan
LYS’ ye girme hakkı için
180 puan ve üzeri en
az bir YGS puanı
YGS puanı ile öğrenci alan
lisans programlarını tercih
hakkı için
180 puan ve üzeri en
az bir YGS puanı
YGS’ den sonra ne yapıyoruz?
Meslek Yüksek
Okulları ve Açık
Öğretim Fakültelerine
Yerleşme
YGS puanı
+
AOBP
Y-YGS(Yerleşme YGS
puanı)
Özel Yetenek Sınavlarına
(resim,müzik, spor vs.) Giriş
YGS puanı(% kaç olduğu
kurumlara bağlı olarak
değişiyor)
+
AOBP
+
Özel Yetenek Sınavı Puanı
LYS’ ye Giriş
YGS puanı (%40)
+
AOBP
+
LYS Puanı
Üniversite’ ye yerleşme
Üniversite’ye Yerleşme
LYS
LYS’ nin oturumları soru sayısı ve süresi
bakımından birbirinden ayrılır. Toplam 5 oturum
vardır.
 Adaylar tercih ettikleri tüm oturumlara
katılabilirler.
 Adaylara her oturumun kapsadığı dersler için
ayrı ayrı kitapçık verilir ve derslerin sınav
süreleri de ayrılmıştır.
 Bu sene LYS-1 16.06.2012, LYS-2 24.06.2012,
LYS-3 23.06.2012, LYS-4 17.06.2012 ve LYS-5
16.06.2012 tarihlerinde yapılacaklardır.


LYS oturumlarının soru sayıları ve süreleri
aşağıdaki gibidir:
LYS-1
LYS-2
LYS-3
LYS-4
LYS-5
Toplam Soru
80 soru
90 soru
80 soru
90 soru
80 soru
Matematik
50
SÜRE
75
Geometri+ Analitik 22+8
45
Fizik
30
45
Kimya
30
45
Biyoloji
30
45
Türk Dili ve Edeb.
56
85
Coğrafya-1
24
35
Tarih
44
65
Coğrafya-2
16
25
Felsefe Gr.
30
45
Yabancı Dil
120 dk.
80
135 dk.
120 dk.
135 dk.
120 dk.
LYS SONRASI ELDE EDİLEN PUANLAR
TM Puanı
YGS + LYS-1 + LYS-3
MF Puanı
YGS + LYS-1 + LYS-2
TS Puanı
YGS + LYS-3 + LYS-4
Dil Puanı
YGS + LYS-5
MF-1 PUANI (MATEMATİK AĞIRLIKLI PROGRAMLAR)
MF-1 PUANINDA DERS AĞIRLIKLARI
Türkçe
Temel
Sosyal
Matematik Bilimler
Fen
Bilimleri
Matematik
Geometri Fizik
Kimya Biyoloji
%11
%16
%8
%36
%13
%6
%5
%10
%5
Aktüerya Bilimleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Endüstri Ürünleri
Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Finans Matematiği, İç Mimarlık, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
Matematik, Matematik Müh, Matematik Öğretmenliği, Matematik ve
Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Şehir ve Bölge Planlama,
Tarımsal Biyoteknoloji, Uygulamalı Matematik,
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
MF-2 PUANI (FEN AĞIRLIKLI PROGRAMLAR)
MF-2 PUANINDA DERS AĞIRLIKLARI
Türkçe
Temel
Sosyal
Matematik Bilimler
Fen
Bilimleri
Matematik
Geometri Fizik
Kimya Biyoloji
%11
%11
%13
%16
%7
%12
%5
%13
%12
Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Deri Mühendisliği, Fen Bilgisi
Öğretmenliği, Fen Programları, Fizik, Fizik Öğretmenliği, Kimya, Kimya
Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği,
Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Orman Endüstrisi Mühendisliği,
Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Polimer Mühendisliği, Seramik
Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Tarım
İşletmeciliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme
MF-3 PUANI (SAĞLIK BİLİMLERİ PROGRAMLARI)
MF-3 PUANINDA DERS AĞIRLIKLARI
Türkçe
Temel
Sosyal
Matematik Bilimler
Fen
Bilimleri
Matematik
Geometri Fizik
Kimya Biyoloji
%11
%11
%11
%13
%5
%14
%7
%13
%15
Bahçe Bitkileri, Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Bitki
Koruma, Biyokimya, Biyomühendislik, Biyosistem
Mühendisliği, Diş Hekimliği, Ebelik, Eczacılık, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon, Genetik ve Biyomühendislik, Geomatik Mühendisliği,
Gıda Mühendisliği, Hemşirelik,Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Veterinerlik
MF-4 PUANI (MÜHENDİSLİK VE TEKNİK BİLİMLER)
MF-4 PUANINDA DERS AĞIRLIKLARI
Türkçe
Temel
Sosyal
Matematik Bilimler
Fen
Bilimleri
Matematik
Geometri Fizik
Kimya Biyoloji
%11
%14
%9
%22
%11
%9
%6
%13
%5
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Müh, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim
Sistemleri Müh, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Biyomedikal Müh, Cevher Hazırlama Müh, Çevre Bilimleri ve
Yönetimi, Çevre Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Müh, Deniz Ulaştırma İşletme Müh, Elektrik Müh, ElektrikElektronik Müh, Elektronik Müh, Elektronik ve Haberleşme Müh, Endüstri Müh, Endüstri Sistemleri Müh, Enerji
Sistemleri Müh, Enformasyon Teknolojileri, Fizik Müh, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh, Gemi Makineleri
İşletme Müh, Güverte, Harita Müh, Havacılık ve Uzay Müh, Hidrojeoloji Müh, İmalat Müh, İnşaat Müh, İşletme Müh,
Jeodezi ve Fotogrametri Müh, Jeofizik Müh, Jeoloji Müh, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve
Peyzaj Mimarlığı, Kontrol Müh, Maden Müh, Makine Müh, Makine ve İmalat Müh, Malzeme Bilimi ve Müh, Malzeme
Müh, Mekatronik Müh, Metalurji ve Malzeme Müh, Meteoroloji Müh, Mimarlık, Mühendislik Programları,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Prog., Nükleer Enerji Müh, Otomotiv Müh, Petrol ve Doğalgaz Müh, Sayısal
Programlar, Sistem Müh, Tarım Makineleri, Tarla Bitkileri, Tekstil Müh, Telekomünikasyon Müh, Uçak Müh, Uzay
Müh, Üretim Müh, Yazılım Müh
TM-1 PUANI
TM-1 PUANINDA DERS AĞIRLIKLARI
Türkçe
Temel
Matematik
Sosyal
Bilimler
Fen
Bilimleri
Matematik
Geometri
Türk Dili
ve Edeb.
Coğ-1
%14
%16
%5
%5
%25
%10
%18
%7
Bankacılık Fak., Bankacılık ve Finans Fak., Bankacılık ve Finansman,
Bankacılık ve Sigortacılık Fak., Bilgi ve Belge Yönetimi, Çalışma Eko ve End.
İlişkileri, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve
Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, İktisat, İşletme, İşletme
Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe Fak.,
Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal
Yönetim Fak., Pazarlama Fak., Sigortacılık ve Risk Yönetimi Fak., Tarım
Ekonomisi, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Turizm İşletmeciliği Fak., Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Fak., Turizm ve Otel İşletmeciliği Fak., Uluslararası
Finans Fak., Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası
İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık Fak., Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret Fak.,
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Fak.,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi,
Uluslararası İktisat İşletme Programları, Yönetim Bilişim Sistemleri Fak.
TM-2 PUANI
TM-2 PUANINDA DERS AĞIRLIKLARI
Türkçe
Temel
Matematik
Sosyal
Bilimler
Fen
Bilimleri
Matematik
Geometri
Türk Dili
ve Edeb.
Coğ-1
%14
%14
%7
%5
%22
%8
%22
%8
Aile ve Tüketici Bilimleri, Avrupa Birliği İlişkileri, Eşit
Ağırlıklı Programlar Fak., Hukuk, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı, İnsan Kaynakları Yönetimi Fak., Kamu
Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Sağlık İdaresi,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları
Yöneticiliği Fak., Sağlık Yönetimi Fak., Sınıf Öğretmenliği,
Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Turizm ve Otelcilik Fak.,
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa
Birliği
TM-3 PUANI
TM-3 PUANINDA DERS AĞIRLIKLARI
Türkçe
Temel
Matematik
Sosyal
Bilimler
Fen
Bilimleri
Matematik Geometri
Türk Dili
ve Edeb.
Coğ-1
%15
%10
%10
%5
%18
%25
%10
%7
Antropoloji, Arkeoloji, Çocuk Gelişimi, Ekonomi, Politik
ve Toplum Felsefesi, Felsefe, Felsefe Grubu Öğretmenliği,
Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya
Arkeolojisi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları, Sosyal Hizmet Fak.,
Sosyal Programlar, Sosyoloji
TS-1 PUANI
TS-1 PUANINDA DERS AĞIRLIKLARI
Türkçe
Temel
Sosyal
Matematik Bilimler
Fen
Bilimleri
Türk Dili Coğ-1
ve Edeb.
Tarih
Coğ-2
Felsefe
Gr.
%13
%10
%5
%15
%15
%7
%15
%12
%8
Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Basın ve Yayın, Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği,
Dünya Dinleri, Gazetecilik, Halkbilim, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim
Sanatları, İletişim Tasarımı, Kültür Yönetimi, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim
Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo-Sinema ve Televizyon, Reklam Tasarımı
ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sinema ve Televizyon,
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
TS-2 PUANI
TS-2 PUANINDA DERS AĞIRLIKLARI
Türkçe
Temel
Sosyal
Matematik Bilimler
Fen
Bilimleri
Türk Dili Coğ-1
ve Edeb.
Tarih
Coğ-2
Felsefe
Gr.
%18
%16
%5
%25
%15
%5
%10
%11
%5
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları, Hititoloji, Sanat Tarihi,
Sanat Yönetimi, Sümeroloji, Tarih, Tarih Öğretmenliği,
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği, Türk Halkbilimi, Türkçe
Öğretmenliği
DİL-1 PUANI
DİL-1 PUANINDA DERS AĞIRLIKLARI
Türkçe
Temel Matematik
Sosyal Bilimler Fen Bilimleri
Yabancı Dil
%15
%6
%9
%65
%5
Alman Dili ve Edebiyatı , Almanca Öğretmenliği, Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim, Dil Ağırlıklı Programlar, Dilbilim,
Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi,
İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngilizce
Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Turist
Rehberliği
DİL-2 PUANI
DİL-2 PUANINDA DERS AĞIRLIKLARI
Türkçe
Temel Matematik
Sosyal Bilimler Fen Bilimleri
Yabancı Dil
%25
%7
%13
%50
%5
Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, Arnavutça, Boşnakça,
Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı,
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Gürcü Dili ve Edebiyatı,
Hırvat Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, İspanyol Dili ve Edebiyatı,
İtalyan Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Japonca Öğretmenliği, Kore
Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve
Edebiyatı, Sinoloji, Urdu Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunanca
AOBP (AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI)
AOBP adayların ortaöğretim kurumlarından
başarı sıralarına dayanarak aldıkları başarı
puanlarıdır.
× AOBP 100-500 arası değişmektedir.
× Adaylar kendi alanlarından bölüm
tercihi yaparlarsa AOBP 0,15 ile, alanları
dışındaki bölümlerden tercih yaparlarsa
AOBP 0,12 ile çarpılarak yerleştirme puanına
eklenecektir.
+45
+75
+15
+60
×
YENİ AOBP

+12
30 Kasım 2011 tarihinde
toplanan YÖK Genel Kurulu
alanlar ve liseler arasında
farklılaşan katsayıyı 0.12
+30
olarak sabitlemiştir. Buna göre
2012 YGS-LYS döneminden
başlamak üzere okul başarı
+45
puanı alan fark etmeksizin tüm
adaylar için 0.12 ile çarpılacak
ve buna göre AOBP en fazla 60
olacaktır.
+60

similar documents