Prof. Dr. İsmail Cinel

Report
Sağlık Tesislerinde
Ortak Kullanım Sinerjisi
Prof. Dr. İsmail Cinel
TC Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
26 Eylül 2011
Afiliasyon : Ortak Kullanım
SB
Üniversite
Hastane
Afiliasyon : Ortak Kullanım
• Sağlık hizmetinin / Eğitim hizmetinin
verilmesinde EŞGÜDÜMLÜ çalışma
Afiliasyon : Ortak Kullanım
Sağlık
Hizmeti
Eğitim
Hizmeti
Hastane
Afiliasyon Gerekçeleri
• Sağlık Bakanlığı; insan kaynağı problemi
• Üniversite; insan kaynağı problemi, finans, bina, vb.
Derslik
Acil Giriş
Ortak Kullanım (Afiliasyon);
Ülkemizde sağlıkta insan gücü;
• 110.000 Hekim
• 100.000 Hemşire
• 30.000 Ebe
• Son 10 yılda acil tıp teknisyeni, tıbbi teknolog gibi
yardımcı sağlık personeli çeşitliliği arttı.
Ortak Kullanım (Afiliasyon);
• Sağlık insan gücü yetersizliği hizmet sunumunda
EKSİKLİK olarak karşımıza çıkmakta…
• Uluslararası standartta HİZMET (İyisi nedir? Artık herkes
biliyor; globalleşen dünya!!!)
• Üniversitelerde kalifiye elemanlar var ama hizmet
sunumuna katkıları diğer hizmet sunucularına oranla AZ !
Ortak Kullanım (Afiliasyon);
• Sağlıkta insan gücünü
DENGELİ
VERİMLİ
kullanmak…
Ortak Kullanım (Afiliasyon);
• Sağlıkta insan gücünü
DENGELİ
VERİMLİ
kullanmak…
• % kaç klinik?
• % kaç araştırma?
• Mentalite değişikliği !!!
Ortak Kullanım; Marmara Örneği
• Ortak kullanım (afiliasyon) yönetmeliği
• 18 Şubat 2011
• Protokol (üçüncü)
• 4 Mayıs 2011
Birlikte Kullanım ile Ortaya Çıkan Problemler;
Marmara Örneği
• Kurumsal refleksler
-Kuşkulu yaklaşımlar
-Hakimiyet Kültürü
-Yenilmişlik duygusu
-Ele geçirilme kaygısı
• Kurum içi aidiyet duygusu
Birlikte Kullanım ile Ortaya Çıkan Problemler;
Marmara Örneği
• Hassasiyetler !!!
• Olmazsa olmazlar !!!
• İzinler
Hastane Kavramı
• Hizmet sunulan yer - (Eğitime oranla hizmet sunumu
ön planda)
• Hasta
• Hasta yakınları
• Tıbbi cihaz kullanım alanı
• İlaç ve solüsyonların kullanım alanı
• Tıbbi sarf malzemelerinin kullanım alanı
• Otelcilik hizmeti boyutu
• Yiyecek-içecek hizmeti boyutu
Tıp Fakülteleri-Hastane İlişkisi
Nedeniyle Ortaya Çıkan Problemler
• Hastanenin hizmet üreten bir işletme olması nedeniyle
RANT söz konusu
• Hastane-Özel Hastane-Muayenehane ilişkisi nedeniyle
RANT söz konusu (Kayıt dışı ekonomi !!!)
Üniversite Kavramı
• Eğitim
• Bilim insanları
Tıp Eğitimi, Uzmanlık Eğitimi ve
Hastane İlişkisi
Eğitim odaklılık
• Temel Bilimler
• Klinik Bilimler
Tıp Fakülteleri-Hastane İlişkisi
Nedeniyle Ortaya Çıkan Problemler
• Objektivite yerine subjektivitenin ön planda olması
• Yayınlarda her zaman sayının kalitenin önünde
olması
Tıp Fakülteleri-Hastane İlişkisi
Nedeniyle Ortaya Çıkan Problemler
• Objektivite yerine subjektivitenin ön planda olması
• Yayınlarda her zaman sayının kalitenin önünde
olması
• Bilim insanı özellikleri taşımayan öğretim üyeleri ???
• Babadan oğula geçen öğretim üyeliği örnekleri
• Rektör seçimlerinde oy kullanan seçmen ???
Subjektiviteden Objektiviteye Geçiş
• Tıpta uzmanlık sınavı öncesi ve sonrası
Tıp Fakülteleri-Hastane İlişkisi
Nedeniyle Ortaya Çıkan Problemler
• İhaleler-kongre etkinlikleri arası ilişki
• Bilimsel kongre-turistik etkinlik ???
• Neden tıp ile ilgili kongrelerde turistik oteller
seçilmektedir? Sanatçı konserleri yer almaktadır?
RANT söz konusu
• İhalelerdeki sayıların belirlenmesi (subjektivite !)
• İhalelerdeki firmaların belirlenmesi (subjektivite !)
• Hizmet alımları (firmaların sahipleri kimler?)
Belediyeler-Hastaneler
• Kartal Belediyesi yıllık
bütçesi
141 milyon
Belediyeler-Hastaneler
• Kartal Belediyesi yıllık
bütçesi
• Kartal Lütfi Kırdar Eğitim
Araştırma Hastanesi
141 milyon
145 milyon
Hastane
Profesyonel Yönetilmesi Gereken
Bir İşletmedir !!!
Hastane
Profesyonel Yönetilmesi Gereken
Bir İşletmedir !!!
Kuvvetler ayrılığı prensibi ile
yönetilmesi de sinerjizmi tetikler !!!
Hastane yönetiminde subjektiviteden
OBJEKTİVİTEYE geçiş !
Hastane yönetiminde subjektiviteden
OBJEKTİVİTEYE geçiş !
• Ölçülebilirlik
• Kalite………Standartlar
• Kurumsal farkındalık
• İstihdam planlaması
• ERİŞİLEBİLİRLİK
Hastane yönetiminde subjektiviteden
OBJEKTİVİTEYE geçiş !
• Stok yönetimi
• Kritik stok seviyesi
• Kalite birimi
• Hasta hakları birimi
Ortak Kullanımda ;
• Tam gün ŞARTTIR !!!
• Hekimlik mesleği icrasında mesai saati kavramı OLAMAZ !!!
• Tam günün felsefesi:
Tam günü savunan hekimin TEK hastanede ÇALIŞMAYI
savunması gerekir !!!
Ortak Kullanım ile Ortaya Çıkan
Problemler
• Mevzuat
• Mevzuatı uygulamadaki farklılıklar
• Çalışanların;
Hekim, hemşire, tekniker, idari personel ALIŞKANLIKLARI
• Mevzuatın özümsenmesi için gereken eğitim ve süre ne
olmalı ???
Ortak Kullanım (Afiliasyon) ile
Ortaya Çıkan Problemler
• Personel sorunları
1. 657 sağlık personeli
2. 657 sağlık personeli olmayan
3. 4B’liler
4. İşçiler
• Personel eksiği
Hemşire
Tekniker, Eczacı
Birlikte Kullanım (Afiliasyon) ile
Ortaya Çıkan Problemler
• Tıbbi teçhizat
A) Eskiler
-Taşınma problemleri
-Tahsisler
-Bakım anlaşmaları ???
B) Yeni alımlar
-İhale süreçleri (2011 yılında 142 ihale)(850-625)
Birlikte Kullanım (Afiliasyon) ile
Ortaya Çıkan Problemler
• Klinik-Anabilim Dalı
• Görevlendirmeler
Tıp dışı görevlendirmeler
Haftada 2 gün ise görevlendirmeler; zarar?
Yabancı asistanların döner sermaye ve nöbet ödemeleri
• Öğrenci yemeği sorunu
• Uluslararası kongreler, kurslar
• Uluslararası klinik çalışmalar-döner sermaye
• İzinler
• Arşivlerin taşınması ve saklanması
TC Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GÜN BAZLI AYLIK CİROLAR
500000
450000
429074
400000
363748
350000
312500
300000
275523
250000
225917
200000
195200
176949
160872
150000
133619
100000
50000
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
429074
363748
450000
312500
400000
275523
350000
225917
300000
160872
250000
176949
195200
133619
200000
150000
100000
50000
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
Series1
HAZİRAN
TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
221
250
172
133
200
106
150
70
100
46
32
50
20
0
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Series1
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
25
22
20
17.9
16.4
15.7
20
12.7
15
10
5
0
10
10.3
50000
54280
52048
60000
49966
48781
40609
55131
43694
41959
40000
30000
20000
10000
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
AYLIK KABUL EDİLEN POLİKLİNİK SAYISI
(ACİL SERVİS DAHİL)
64381
70000
52048
60000
40609
50000
40000
30000
20000
10000
0
41959
54280
48781
57221
59751
KLİNİKLERİN PERFORMANS PUANLARI
Birim Adı
TEMMUZ
AĞUSTOS
FARK
Acil Servis Kliniği
259565
289919
30354
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Kliniği
306215
339603
33388
Beyin ve Sinir Cerrahi
Kliniği
91738
103610
11872
Çocuk Cerrahi Kliniği
78784
90977
12193
Genel Cerrahi Kliniği
167684
207881
40197
Göğüs Cerrahi Kliniği
71083
68174
-2909
Göz Hastalıkları Kliniği
95856
108012
12156
107712
135838
28126
85161
104581
19420
148342
153184
4842
201055
273074
72019
61333
81234
19901
80508
1755039
91518
2047605
11010
292566
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahi
Kliniği
Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları Kliniği
Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniği
Plastik Cerrahi Kliniği
Üroloji Kliniği
Genel Toplam
CERRAHİ KLİNİKLERİN PERFORMANS PUANLARI
350000
300000
250000
200000
150000
100000
Series1
Series2
50000
0
Birim Adı
Adli Tıp Polikliniği
TEMMUZ
AĞUSTOS
FARK
21
42
21
31073
28518
-2555
90982
95721
4739
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Kliniği
286897
365203
78306
Dahiliye Kliniği
473124
698554
225430
Dermatoloji Kliniği
31539
32058
519
Enfeksiyon
Hastalıkları Kliniği
23970
59315
35345
Fiziksel Tıp ve Reh.
Kliniği
84323
86752
2429
51904
72876
20972
123436
149457
26021
111858
115
114667
42
2809
-73
125731
79847
-45884
8565
8170
-395
187857
208551
20694
181511
212072
30561
1812906
2211845
398939
Aile Hekimliği
Kliniği
Çocuk Ruh Sağlığı
Kliniği
Göğüs Hastalıkları
Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Nöroloji Kliniği
Nükleer Tıp Klinği
Psikiyatri Kliniği
Radyasyon
Onkolojisi Kliniği
Radyoloji Kliniği
Tıbbi Patoloji Kliniği
Genel Toplam
DAHİLİ KLİNİKLERİN PERFORMANS PUANLARI
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Series1
Series2
Sabrınız için teşekkürler…
Personel Sayıları Toplam = 1452
Prof. Dr.
= 46
Doç. Dr.
= 61
Yard.Doç.
=
6
Uzm.Dr.
= 49
Asistan
= 262
Hemşire 657
= 180
Hemşire 4/B
= 50
Diğer Sağlık Personeli 657
= 64
Diğer Sağlık Personeli 4/B
= 35
İşçi
= 121
Diğer İdari Personel
= 127
Diğer İdari Personel 4/B
=
6
Temizlik Hizmet Alımı
= 190
Yemek Hizmetleri Alımı
= 52
Güvenlik Hizmetleri Alımı
= 60
Veri Girişi Elemanı
= 121
Teknik Ekip
= 22
Personel Sayıları Toplam = 1452
Prof. Dr.
= 131
Doç. Dr.
= 61
Yard.Doç.
=
6
Uzm.Dr.
= 49
Asistan
= 378
Hemşire 657
= 180
Hemşire 4/B
= 50
Diğer Sağlık Personeli 657
= 64
Diğer Sağlık Personeli 4/B
= 35
İşçi
= 121
Diğer İdari Personel
= 127
Diğer İdari Personel 4/B
=
6
Temizlik Hizmet Alımı
= 190
Yemek Hizmetleri Alımı
= 52
Güvenlik Hizmetleri Alımı
= 60
Veri Girişi Elemanı
= 121
Teknik Ekip
= 22

similar documents