4.Sınıf Düş Kurmak Metni Sunusu - Sınıf Öğretmeni Eray DÖNMEZ`in

Report
4.SINIF «DÜŞ KURMAK» METNİ
ETKİNLİK SUNUSU
Hazırlayan: Eray DÖNMEZ
ilkdersabc.com
7.TEMA:HAYAL GÜCÜ
Hayal gücü gelişmiş insanın özellikleri nelerdir?
Hayal gücü gelişmiş insanlar;
Meraklıdır…
Çok soru
sorar…
Her şeye ilgi
duyarlar…
Hafızaları güçlüdür,
unutmazlar…
Çabuk
yoğunlaşırlar…
Kitap okumaya
Düşkündür…
Hızlı
öğrenirler…
«HAYAL» kelimesi size neleri çağrıştırıyor?
başarı
uçmak
öğretmen
olmak
bisiklet
Spor
ayakkabısı
rüya
birinci
olmak
kumandalı
araba
• Bir gününüzü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir sirkte neler bulunur, ne tür gösteriler
yapılır?
Şiir, masal, öykü (hikaye), roman
kitaplarından en çok hangisini okursunuz?
Arkadaşlarınızla hangi oyunları
oynuyorsunuz?
1.Etkinlik:Anahtar kelimelerin anlamlarını
sınıfça tartışarak belirleyip aşağıya yazınız.
Düş
Kitap
Yazma
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin
bütünü, rüya.
1-Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya
yazılı kâğıt yaprakların bütünü. Herhangi bir konuda
yazılmış eser
Yazmak işi.
Öykü
Uzay
1. Ayrıntılarıyla anlatılan olay. 2. Hikâye.
1. Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz
boşluk, feza, mekân. 2. Bütün gök cisimlerinin
içinde bulunduğu sınırsız boşluk.
2.Etkinlik: Anahtar kelimeleri cümlede
kullanınız.
Düş
Kitap
Düşümde annemi gördüm.
Sınıfta en çok kitabı Ceren okudu.
Yazma
Canan çok güzel yazı yazıyor.
Öykü
Uzay
Okuduğum öykü beni çok etkiledi.
En büyük hayalim uzaya gitmek.
3.Etkinlik: Dinleme, okuma ve görsel okuma
basamakları için öğrencilerinize amaçlarını
yazdırınız. Amaçlarını belirlerken;
1.Bu metni niçin dinleyeceksiniz?
2.Bu metni okumak size neler kazandıracaktır?
3.Görsel okuma basamağında nasıl bir etkinlik
düşünüyorsunuz? Sorularıyla öğrencilerinize
yardımcı olabilirsiniz.
Okuyacağınız metin;
Düşünce yazısıdır.
Düşünce yazıları,
Bilgilendirici nitelik taşır. Metni
takip ederek dinleme yöntemi ile
okuyup dinleyeceğiz.
Metin görsellerinde neler görüyorsunuz? Anlatınız.
3.Etkinlik: Resimleri sıralayınız ve
resimlerde gördüklerinizi anlatınız.
Durgun bir su kenarındaki trenin sudaki
görüntüsünü hayal ediniz. Resimlerden de
faydalanarak söyleyiniz.
Trenin sudaki görüntüsü
SİMETRİDİR
DÜŞ KURMAK
Çocuklar, oyun oynar ve düş kurarlar. Bir de kitap okurlar. Kitap okuyan
çocuklar, çok güzel oyun oynarlar. Güzel düşler de kurarlar.
Düş kurmak, ne demektir arkadaşlar? Düş kurmak, bisiklet demektir. Çünkü,
bisikleti düş kurabilen birisi yaptı. Düş kurmak, uzay gemisi demektir. Çünkü, düş
kurmadan uzay gemisi yapılamaz. Düşler kurulmazsa sirkler olmaz, parklar hiç
olmaz. En acısı, masallar olmaz. Masallar olmayınca çocukları kimse anlamaz.
Çocuklar, masal okumayı çok severler.
Ben kitaplar okur, sinemaya giderim. Kitaplarda ve filmlerdeki gibi yaşamak
isterim, yeni yerlerde ve yeni ortamlarda. Biz çocuklar, bayılırız buna.
Ben, oyun oynamayı da çok severim arkadaşlar, bir de düş kurmayı. Ne
zaman bir kitap okusam, hemen bir tane yazmak gelir içimden. İsterim ki hiç
bitmesin kitaplar. Her çocuk bir öykü yazsa, hiç bitmez kitaplar.
Her çocuğun bir öyküsü vardır. Benim de bir öyküm var. Babam, demir
yollarında memurdur. Ben de bir demir yolu çocuğuyum. İstasyonların bekçisi,
trenlerin gözcüsü.
Büyük kentte demir yolları avutur beni. Babamın gündüz nöbetine gittiği
haftalar, okuldan koşa koşa gelir, annemin hazırladığı sefer tasını kaptığım gibi
istasyona koşarım. Babama yemek götürürüm tabii. Ama, babam pek o kadar
yakın değildir. Evimize en yakın istasyondan trene biner, ta banliyönün son
istasyonuna giderim. İşte, o son istasyonda çalışır babam.
Babam, demir yollarında memur olduğu için biletsiz seyahat ederim.
Bu nedenle çok sık binerim trenlere. Kontrol memuru geldiğinde “demir
yolcu!” derim. Babamın bizi ailecek kontrolden geçirirken yaptığı işareti
de taklit ederim.
Bir zaman sonra rayların uzandığı ötelere gitmek arzusu kapladı beni.
Dağların eteğindeki, ormanların içindeki göllerin kenarında bulunan ve
ırmakların kıyıcığındaki istasyonlara gitmek... Bir tren şefi olmalıyım ben.
Hep uzun yol trenlerini sorarım babama:
— Nereye giderler? Kaç gün durmadan giderler?
Sanırım oraları çok güzeldir. Evet, evet, oralarda daha bol toprak, daha
çok ağaç, daha geniş kırlar vardır. Oralarda balık tutar, ormandan böğürtlen
toplarım. Belki oralarda define de ararım.
Hep böyle düşler kurarım ben. Düş kurmadan mucit olunmaz. Düş
kuralım, çok okuyalım, çok yazalım. Yarının mucitleri, başarılı yazarları
biz olalım arkadaşlar.
Adem ÖZER
Küçük İstasyon
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1-Metnin ilk paragrafındaki yardımcı
fikir nedir?
Kitap okuyan çocuklar, çok güzel oyun oynarlar. Güzel
düşler de kurarlar.
2-Metnin ikinci paragrafındaki
yardımcı fikir nedir?
Keşif ve icatlar düş kurarak yapılır.
Paragrafı dinleyerek bilgi yanlışlarını düzeltiniz
Osman, sinemayı gitmek için evden çıktı. Sokakta hızlı hızlı
yürümeye başladı. Yağmur hafif hafif çiseliyordu. Evden
şemsiyesini aldı. Biraz geç kalmıştı. Arkadaşlarıyla
buluşacağı yere doğru ağır ağır gidiyordu.
«Sinemayı» kelimesi--- SİNEMAYA olmalı…
«Evden şemsiyesini aldı.» cümlesi yanlış
yerde…
Anlamı Bilinmeyen Kelimeler
Sirk
Eğitilmiş hayvanların ve cambazların gösteri yaptıkları
genellikle kapalı yer.
Memur
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse.
Avutmak
Bir kimsenin acısını veya sıkıntısını yatıştırmak, teselli etmek,
oyalamak.
Sefer Tası
Yemek tası.
Banliyö
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden
uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi,
çevre, dolay
Bilet
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine
girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa
katılma imkânını veren belge.
4.Etkinlik: Bulmacayı çözünüz.
__Ana fikir genelde yazının son paragrafında gizlidir.
Son paragrafı okuyarak ana fikri söyleyiniz.
*Metnin ana fikri: Günümüzde yaşadığımız her
alandaki gelişmeler insanların hayal dünyalarını bir
yansımasıdır. Büyük işler yapmak ve buluşlar ortaya
koymak hayal kurmakla başlar.
*Metnin giriş bölümü ilk paragraf; sonuç bölümü son
paragraftır. Gelişme bölümü ise ilk ve son paragraf
arasındaki paragraflardır.
5. Etkinlik: Soruları metne bağlı kalarak cevaplandırınız.
Çocuklar neler
yaparlar?
Çocuklar, oyun oynar, düş kurar ve kitap
okurlar.
Düş kurularak
neler yapılır?
Düş kurularak, bisiklet ve uzay gemisi yapılır.
Bir kitap
okuduğunda
çocuğun içinden
neler geçiyor?
Bir kitap okuduğunda çocuğun içinden, kitap
yazmak geçiyor.
Yazar sizden
neler istiyor?
Yazar bizden düş kurmamızı, çok okuyup çok
yazmamızı istiyor.
*Aydın-İzmir demir yolu ile hiç
yolculuk yaptınız mı?
Yukarıdaki cümlede hangi iki kelime birbiri ile
ilişkilidir?
Yukarıdaki cümledeki Aydın-İzmir kelimeleri birbiri
ile ilişkilidir. Birbiri ile ilişkili kelimelerin arasına kısa
çizgi (-) konulur.
6.Etkinlik: Etkinliği yapmak üzere öğrencilerinizi
yönlendiriniz.
Zaman zaman düş
kuruyor musunuz? Bir
tanesini anlatınız.
Dünyanın nerelerini gezip görmek
istersiniz?
Kara yoluyla mı demir yoluyla mı seyahat
etmek istersiniz?
Sürekli hayal kurmanın yararları ve
zararları nelerdir?
Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz?
Önceki sorulara verilen cevapları da düşünerek aşağıdaki konulardan birisi
ile ilgili bir konuşma hazırlayıp arkadaşlarınıza sununuz. Ayrıca aşağıdaki
konulardan biri ile ilgili defterinize bir yazı yazınız. Yazınızı şiir, masal, anı,
fıkra ya da hikaye türünde yazabilirsiniz. Son olarak aşağıdan seçeceğiniz
konulardan biri ile ilgili bir görsel sunu hazırlayıp sununuz.
Çalışmalarınızda konuşma, yazma ve görsel sunu kurallarına uyunuz.
Seçtiğiniz konu başlıklarını defterinize yazınız.
KONULAR
1.En sevdiğiniz oyunu anlatma.
2.Gelecekle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatma.
3.Rüya anlatma.
4.Yaşamayı hayal ettiğiniz yeri anlatma.
5.Hayalinizdeki mesleği anlatma.
6.Gelecekte nasıl bir anne baba olmak isterseniz? Dikkat:
( Bu konuyu seçerseniz 7. Etkinliğe yazınız)
7.En son gördüğünüz rüya. (Görsel sunu için seçebilirsiniz)
8.Etkinlik: Öğrencilerinizi 8. etkinliğe
yönlendiriniz.
Aşağıdaki kelimelerden kurallı cümleler oluşturunuz.
bu – kentteki – parkı – severmiş – çok – herkes
Herkes bu kentteki parkı severmiş çok.
üşenmişler – çöp – kadar – kutusuna – gitmeye
Çöp kutusuna kadar gitmeye üşenmişler.
gelmiş – aynı – üç – parka –çocuk – daha
Aynı parka üç çocuk daha gelmiş.
Aşağıdaki cümleyi inceleyiniz.
Bir demir yolu çocuğuyum.
İstasyonların bekçisi,
trenlerin gözcüsü.
Yukarıdaki iki cümleyi birleştirerek
kurallı bir cümle oluşturunuz.
İstasyonların bekçisi, trenlerin gözcüsü bir demir yolu
çocuğuyum.
Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.
Kitap okuyan çocuklar, güzel düşler de kurarlar.
Ben oyun oynamayı da çok severim.
İsterim ki hiç bitmesin kitaplar.
Düş kuralım ki mucit olalım.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili
kelimeler bağlaçtır ve ayrı yazılırlar.
«ki» bağlacı örnekleri:
Öyle anlaşılıyor.
Sen gelmeyeceksin.
İki cümle ki bağlacı ile bağlanıyor ve…
Öyle anlaşılıyor ki sen gelmeyeceksin.
Bağlaç olan «ki» cümleden çıkarılsa
cümlenin anlamı bozulmaz. Bu şekilde de
ek olan «ki» den kolaylıkla ayrılabilir.
9. Etkinlik: Öznel ve nesnel yargıları
belirlemek için 9. etkinliği yapınız.
Faydalı
olmak
dileğiyle…
Eray DÖNMEZ
Sınıf Öğretmeni
www.ilkdersabc.com

similar documents