141210 PPT GGK_Sittard - Sociaal Domein Maastricht

Report
Agenda
1. Opening/ kennismaking/ doel
2. Gegevensknooppunt algemeen:
13.30
13.40 – 14.50
1. Wat is het gegevensknooppunt?
2. Hoe ziet planning/ doorontwikkeling eruit
3. Wat moet ik doen?
3. Samenwerking Jeugd Z-L schaal:
15.00 – 16.00
1. Hoe ziet ons regionaal werkproces eruit?
2. Wat regionaal en wat lokaal
4. Samenwerking WMO in Zuid-Limburg
16.00 - 16.20
1. Welke schaal?
5. Sluiting
2
16.30
Aansluiten op de diensten van het
Gemeentelijk Gegevensknooppunt
Josien de Reuver
3
Sittard, 10 december 2014
Onderwerpen
•
•
•
•
Introductie GGK en Knooppuntdiensten
Planning diensten 2014 en 2015
Webportaal GGK en webservices GGK
Aansluitcampagne Knooppuntdiensten
• Online stappenplan
• Webportaal GGK
• Webservices
• Samenwerkingsverbanden
• WVTTK
• Vragen vooraf ???
4
Gemeentelijk Gegevensknooppunt:
Ambitie
Door de decentralisaties neemt de uitwisseling van gegevens
tussen gemeenten en andere partijen toe
•
•
•
1 knooppunt bedient 403 gemeenten
1 knooppunt verbindt gemeenten met buitenwereld
Beschikbaar vanaf januari 2015, daarna uitbouwen
Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt regelt de gegevensuitwisseling
van gemeenten met diverse ketenpartijen en landelijke instanties. Verder
biedt het diensten aan gemeenten die het uitwisselen van informatie
vergemakkelijken. Hierbij worden bestaande voorzieningen zo veel
mogelijk hergebruikt.
5
Het GGK tussen gemeenten en
aanbieders
Gemeenten
Aanbieders
(zorg & ondersteuning)
ICT-leveranciers
6
GGK
VSP
Inlichtingen
Bureau
VECOZO
CIZ
WLZ
RINIS
ICT-leveranciers
Diensten van het GGK op 1-1-2015
• Berichten iWmo
• Toewijzing Wmo en retourbericht (WMO301/2)
• Declaratie Wmo en retourbericht (WMO303/4)
• Berichten iJw (Jeugd)
• Toewijzing Jeugd (incl. GGZ) en retourbericht (301/2)
• Declaratie jeugd-GGZ en retourbericht (321/2)
• Declaratie jeugd-AWBZ en retourbericht (303/4)
• Opvragen Wlz-indicatie (CIZ): ja / nee
(DAT-informatie)
7
Wensen GGK 2015 en verder
•
•
•
•
Woonplaatsbeginsel (februari 2015)
Overige berichten iWmo
Overige berichten iJw
CORV-berichtenverkeer
(Berichtenverkeer Jeugd-/Justitieketen)
•
•
•
•
•
8
PGB-trekkingsrecht (SVB)
Eigen bijdrage CAK
Indicatie arbeidsvermogen
Indicatieadvies Wmo
Beleidsinformatie
Portaal vs. Webservices
 Webportaal beschikbaar vanaf 1 januari 2015
• Portaalfunctie
• eHerkenning niveau 3
• Via Gemnet netwerk
• Programmatuur voor maken en verwerken
berichten (jeugd en Wmo)
 Webservices beschikbaar vanaf februari 2015
• Webservices via Digikoppeling
• Op diginetwerk of internet
• Programmatuur voor werken met webservices
(jeugd en Wmo)
9
Aansluitcampagne
Aansluitcampagne Knooppuntdiensten
Op 21 oktober jl. is de aansluitcampagne van VNG, KING en
Inlichtingenbureau gestart, belangrijkste stappen:
• Aanmelden via Knooppuntdiensten.nl
– Online stappenplan met inlogcode
• Aanmelden bij Inlichtingenbureau.nl
• Let op: ALLE gemeenten en samenwerkingsverbanden moeten
zich individueel aanmelden bij het Inlichtingenbureau
– Aanmeldingsformulieren
– Aansluitovereenkomst per gemeente (eind november)
– Technische aansluiting
 Op dit moment hebben zich > 300+ gemeenten aangemeld
bij Knooppuntdiensten.nl!
11
Planning
• Aanmelden bij het IB: vanaf 29 oktober jl.
• Beschikbaarheid Webportaal GGK: 1 januari 2015
– Wmo: berichten toewijzen en declaratie
– Jeugd: berichten toewijzen en declaratie
– Opvragen WLZ-indicatie (Ja/Nee)
• Beschikbaarheid Webservices GGK: februari 2015
• Wmo, Jeugd en Wlz-indicatie (Ja/Nee)
• Woonplaatsbeginsel: februari 2015
• Andere diensten: na februari 2015
12
Online stappenplan
Inlichtingenbureau.nl
eHerkenning.nl
iStandaarden.nl
Softwarecatalogus.nl
13
Aansluitcampagne - 2
• Gemeente moet rollen benoemen
–
–
–
–
–
Gebruikersbeheerder (ook naar Inlichtingenbureau)
Applicatiebeheerder
Gebruikers (Gebruikersbeheerder maakt gebruikers aan)
Interne Controleur Knooppuntdiensten
Security Officer
• Gemeente bepaalt welke diensten zij afneemt
• Gemeente bepaalt wie welke taken uitvoert
(Wmo en Jeugd)
• Afweging gemeente: aansluiten op webportaal / direct
webservices?
• Gemeenten kunnen op 1-1-2015 aansluiten op het
webportaal GGK, samenwerkingsverbanden (nog) niet
14
Aansluitcampagne - 3
• KING geeft gratis twee eHerkenningmiddel(en) niveau 3
voor webportaal per gemeente: CreAim benaderen
• Gemeente: check of uw aanbieders voor jeugd(zorg) en
ondersteuning aangesloten zijn op VECOZO
• Overleg met Gemeentelijke ICT-leverancier
– Wanneer webportaal functionaliteit?
– Wanneer webservices functionaliteit?
 Conversietool voor berichtstandaarden (ZIN)
• Verwijsindex/tabel producten Zorginstituut Nederland
(productcategorieën en productcodes)
• Testen en productie
 Voor alle campagne-informatie: www.knooppuntdiensten.nl
15
Planning aansluiting webservices
• Eind november start campagne over
aansluiten op webservices
• Plan uw aansluitmoment zorgvuldig!!
• Let op doorlooptijden!!
• Heeft u:
-
Aansluiting op webportaal GGK?
Digikoppeling?
Software voor webservices?
Verbindingen en testen uitgevoerd?
25
16
Feb
25
25
Maart April
25
25
25
25
25
Mei
Juni
Juli
Aug
Sept
Samenwerkingsverbanden
• Samenwerkingsverbanden vereisen specifieke
oplossingen:
per 1-1-2015 nog niet mogelijk om aan te sluiten op
webportaal GGK
• Aansluiting Gemnet netwerk en eHerkenning (met
machtiging) nodig voor webportaal
• Met voorrang op webservices vanaf februari 2015
• Voor webservices Digikoppeling en programmatuur
voor webservices nodig
• VNG/KING nemen contact op met
samenwerkingsverbanden die zich hebben aangemeld
via www.knooppuntdiensten.nl
17
Meer informatie en vragen
Website Programma VISD
• www.knooppuntdiensten.nl
• e-mail: [email protected]
• Nieuwsflitsen en nieuwsrubriek
Website Inlichtingenbureau
• www.inlichtingenbureau.nl/
E-herkenning
• https://www.eherkenning.nl/
• CreAim: [email protected]
18
Berichtstandaarden en verwijsindex
• www.istandaarden.nl
Reacties, vragen of opmerkingen
19
Dank voor jullie aandacht!
20
21
22
Hoe werkt het?

similar documents