Národní divadlo v Praze, část první

Report
Speciální základní škola a mateřská škola Litomyšl,
9. května 1181, 570 01 Litomyšl
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Název: Národní divadlo v Praze, část první
Autor: Pavel Pešata
Datum, třída: 25.1.2012 9.r.
Stručná anotace: Stručná historie vzniku Národního divadla v
Praze
zvané
ZLATÁ KAPLIČKA
Právě hraje předehra k opeře
Libuše od Bedřicha Smetany
Historie vzniku ND
Český národ, po staletí utlačovaný Habsburky
velmi toužil mít své vlastní divadlo, kde by se
hrálo pouze česky.
 Přestože stojí pouhých 128 let, patří mezi
nejvzácnější památky v Praze.
 Je to dané jeho pohnutou
historií.



1737 – vzniklo první stálé divadlo pro všechny
lidi a to v pražské čtvrti zvané Kotce
Divadlo bylo tehdy výsadou šlechty




1783 – otevřeno nové Nosticovo národní
divadlo (dnešní Stavovské)
Uvádělo hry především v italském a německém
jazyce.
Česky se mohlo hrát pouze v neděli nebo ve
svátek.
Hra nesměla trvat déle než dvě hodiny.
Stavovské divadlo (dnešní Tylovo)



1785 – čeští herci dostali ze Stavovského
divadla výpověď a založili si na Koňském trhu
(dnešní Václavské náměstí) vlastní divadlo.
Byla to dřevěná budova a tak se jí začalo říkat
Bouda.
Zde se scházeli čeští vlastenci


1834 – ve Stavovském divadle se konala
premiéra Tylovy hry Fidlovačka.
Zde poprvé zazněly tóny naší pozdější národní
a státní hymny „Kde domov můj ?“
1851 – založen Sbor pro zřízení českého
Národního divadla, který organizoval sbírky.
Nepodařilo se však vybrat požadovanou
částku, proto bylo
r. 1862 postaveno Prozatímní divadlo na
místě, kde mělo stát ND

Interiér prozatímního divadla z roku 1883


Mezitím byl vybrán v soutěži vítězný návrh na
stavbu Národního divadla.
Jeho autorem byl stavitel a profesor technické
univerzity Josef Zítek




16. května 1868 - den slavnostního
položení základního kamene ND
Do Prahy byly sváženy vlakem, na vozech i po
řekách kameny ze všech koutů Čech a Moravy.
První byl přivezen z Radhoště, další z Řípu,
Boubína, Blaníku, Vyšehradu, tedy z míst,
úzce spjatých s našimi dějinami.
Jeden z kamenů byl dovezen až z Ameriky, od
našich krajanů z Chicaga. Do Prahy putoval
rok.
Slavnostní položení základního kamene
Národního divadla, 16. května 1868


1881 - dokončení stavby ND
K slavnostnímu zahájení však nedošlo
12. srpna 1881
Národní divadlo vyhořelo!!!




Zachránit se nepodařilo téměř nic.
Celá vlast truchlila, jako když zemře nejdražší člověk.
Ihned byla vyhlášena nová sbírka, na kterou přispěl
každý, kdo mohl.
Za necelé dva měsíce byl sebrán potřebný
milion zlatých!


18. listopadu 1883 – zazněly slavnostní
fanfáry Smetanovy Libuše (právě je slyšíte)
které otevřely brány divadla, jehož vznik
nemá ve světě obdoby
Dřevořezba z roku 1881. Vedle novostavby
Národního divadla stojí dosud nepřipojené
Prozatímní divadlo.





Národní divadlo
Je první kamenné divadlo,
kde se mohlo hrát česky
Těsně před otevřením r. 1881 zcela vyhořelo
Bylo postaveno r. 1883
Patří českému národu
Poprvé zde veřejně zazněla česká hymna
Nová scéna Národního divadla





Děkuji za pozornost při sledování této
prezentace o Národním divadle
Česká země je naším domovem
Národní divadlo je naším kulturním chrámem
Možná i tvůj prapraděda na stavbu divadla
přispěl, protože měl rád svoji vlast
Kéž bychom i my měli svou vlast rádi



















Jana Štefánková : Procházky Prahou (Albatros 1987)
Marie Černá : Dějiny výtvarného umění (Idea Servis 2005)
J. Černý, P. Zátka, Z. Adla, J. Kalousek: Obrázky z českých dějin a pověstí
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo,_interi%C3%A9r_(3).jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_2005-09-20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NationalTheatrePrague.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zakladni_kamen_Narodniho_divadla.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Narodni_divadlo_Praha_1881.jpg
http://www.zlatemince.cz/Med/Narodni_divadlo_1.jpghttp://www.zlatemince.cz/Med/Narodni_
divadlo_1.jpghttp://www.zlatemince.cz/Med/Narodni_divadlo_1.jpg
http://www.eurostav.cz/gfx/we/zpr/narodni-divadlo-praha.jpg
http://www.i-bazar.cz/pictures/pics/divadlo-v-kotcich-3691099.jpg
http://img8.ct24.cz/multimedia/images/2/184/big/18319.jpg
http://obrazky.cz/detail?q=fidlova%C4%8Dka&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=1
6&ref=http%3A//obrazky.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Nov%C3%A9_m%C4%9Bsto,_Laterna_magika_v_noci_
II.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Nov%C3%A9_m%C4%9Bsto,_Laterna_magika_v_noci_
III.JPG
http://programy.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/media/jakzili/JT1004004-1.jpg
http://img.aktualne.centrum.cz/254/80/2548039-narodni-divadlo.jpg
http://www.archiweb.cz/Image/zpravy/2010-01/zitek.jpg
http://www.uloz.to/4019031/libuse-bedrich-smetana-predehra-overture-mp3

similar documents