System Tools - Univerzitet u Zenici

Report
SYSTEM TOOLS
Univerzitet u Zenici
Pedagoški fakultet
matematika i informatika
Seminarski rad
Tema: System tools
Student: Aldin Prijić
Datum: 22.05.2012.
1/16
Sadržaj:
SYSTEM TOOLS
•Kako doći do “System tools”?
•Šta se nalazi u “System tools”?
•Šta je i čemu služi system restore?
•Šta je i čemu služi disk defragment?
•Šta je i čemu služi disk cleanup?
•Literatura
2/16
System tools?
SYSTEM TOOLS
Koraci:
1.Start
2.All
programs
3.Accessories
4.System
tools
3/16
System tools?
SYSTEM TOOLS
U “System tools” se
nalazi:
4/16
System restore
SYSTEM TOOLS
Alat za vraćanje sistema stvara "snimke" ključnih
sistemskih datoteka, nekih programskih datoteka i
postavki registra, te pohranjuje te informacije kao
tačke vraćanja. Ako računar ne funkcioniše ispravno,
pomoću tih tačaka vraćanja, sistem Windows XP
možete vratiti u prethodno stanje u kojemu je računar
ispravno funkcionisao. Uz to, vraćanjem sistema
mijenjaju se skripte, naredbene datoteke i druge vrste
izvršnih datoteka na računaru.
U narednom slajdu ću pokazati kako koristiti System
restore:
5/16
System restore
SYSTEM TOOLS
6/16
Disk defragment
SYSTEM TOOLS
Što je fragmentacija? Fragmentacija diska se
pojavljuje kad operativni sistem ne može kontinuirano
spremati datoteke, već ih sprema u dijelovima, u
prazan prostor između datoteka, tj. nastao brisanjem
drugih datoteka, deinstalacijom programa itd.
Čitanje i zapisivanje podataka na vrlo fragmentiranim
datotečnim sistemima je jako sporo iz razloga što se
glava tvrdog diska mora pomicati više po disku da bi
prikupila sve fragmente određene datoteke. Posljedica
je sporiji rad računara.Da bismo ubrzali rad, potrebno
je defragmentirati tvrdi disk.
Evo kako to uraditi:
7/16
Disk defragment
SYSTEM TOOLS
Desni klik na disk (ili particiju) koji želite
defragmentirati, pa klik na Properties.
8/16
Disk defragment
SYSTEM TOOLS
Prebacite se u karticu
Tools i kliknite na
Defragment Now.
9/16
Disk defragment
SYSTEM TOOLS
U gornjem dijelu
prozora vidimo
popis diskova na
računaru. Da bismo
mogli
defragmentirati
disk, potrebno je na
njemu imati bar
15% slobodnog
prostora.
10/16
Disk defragment
SYSTEM TOOLS
Nakon klika na Analyze dobili smo poruku da ne
trebamo defragmentaciju. Klikom na Close dobijamo
grafički prikaz fragmentiranosti diska:
11/16
Disk defragment
SYSTEM TOOLS
fragmentirane
datoteke
slobodan prostor
nefragmentirane
datoteke
datoteke sistema
12/16
Disk defragment
SYSTEM TOOLS
Primijetite na grafičkom prikazu kako izgleda
disk nakon defragmentacije (nema crvene boje).13/16
Disk cleanup:
SYSTEM TOOLS
Start Programs  Accessories  System Tools
 Disk Cleanup
•uklanjanje datoteka
pohranjenih na tvrdom
disku
•uklanjanje
komponenti
sistema Windows
14/16
Disk cleanup:
SYSTEM TOOLS
•uklanjanje instaliranih
programa
•uklanjanje tačaka
vraćanja
15/16
Literatura:
SYSTEM TOOLS
http://support.microsoft.com/kb/306084/hr
http://filext.com/faq/set_system_restore_point.php
http://www.theeldergeek.com/disk_cleanup_utility.htm
http://support.microsoft.com/kb/310312/hr
http://www.servisracunala.net/tutorijaliiuputstva/defragmentacija.htm
16/16

similar documents