dum PEK Osobní dopisy - Střední škola obchodně technická

Report
Název školy
Střední škola obchodně technická s. r. o.
CZ.1.07/1.5.00/34.0624
Číslo projektu
Číslo a název klíčové 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky
aktivity
prostřednictvím ICT
Název DUM: VY_32_INOVACE_X1_1_ Osobní dopisy vedoucích
pracovníků I
Šablona číslo: X Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 4
Autor: Mgr. Dagmar Kozáčková
Osobní dopisy vedoucích pracovníků
• Stylizace i formální úprava osobních dopisů je odlišná od stylizace a
úpravy obchodních dopisů.
• Píší je vedoucí pracovníci (ředitelé, starostové, majitelé firem…) svým
zaměstnancům, partnerům, kolegům při zvláštních příležitostech.
• Tento dopis je vždy stylizován v 1. osobě jednotného čísla a ředitel jej
vlastnoručně podepisuje.
• Jejich úkolem je podporovat dobré pracovní i mezilidské vztahy, upevňovat
vztah zaměstnanců k firmě.
Rozdělení dopisů osobních dopisů
• Blahopřejné – jsou určeny pro zaměstnance či obchodní partnery u
příležitosti životního jubilea, k získání významného postavení, titulu,
dosažení mimořádného výsledku v různých oblastech, uzavření sňatku…
• Děkovné – je v nich vyjádřeno uznání a pochvala za dobrou práci, případně
spolupráci
• Omluvné – vedoucí pracovník v nich písemně omlouvá svou neúčast na
významné akci
• Pozvání (formou osobního dopisu), které autor přikládá k pozvánce
•
Soustrastné – formou kondolenčních dopisů pozůstalým
Formální úprava osobních dopisů
• Formální úpravu stanovuje ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných
textovými editory.
• Levý i pravý okraj si nastavte ve vzdálenosti 2,5 cm od okraje papíru.
• Do záhlaví, které se skládá z maximálně tří řádků vložíme celé jméno
pisatele, jeho funkci a název firmy, jednotlivé řádky souměrně vystřeďte,
můžete použít i zvýraznění písma. Tyto tři řádky píšeme vždy jednoduchým
řádkováním.
• Na další text použijte řádkování 1,5, v případě, že bude text dopisu
obsáhlý, ponechte řádkování jednoduché.
• Místo a datum napište vpravo v řádkovém tvaru vzestupným způsobem
(měsíc vypište slovy).
• Dopis začínejte oslovením od levé svislice asi 8 cm od horního okraje
papíru.
Místo a datum napište vpravo v řádkovém tvaru vzestupným způsobem
(měsíc vypište slovy).
Dopis začínejte oslovením od levé svislice asi 8 cm od horního okraje papíru,
za ním udělejte čárku, vynechejte jeden volný řádek (meziodstavcovou
mezeru) a začněte psát text jako odstavec s odsazením prvního řádku od levé
svislice.
Vlastnoruční podpis je umístěn vpravo pod pozdravem
Můžete využít i úpravu – zarovnání do bloku.
Adresu příjemce včetně oslovení píšeme pod textem doprava, jednoduchým
řádkováním, PSČ neuvádíme, píšeme ji pouze na obálku.
Příklady stylizace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oslovení
Vážená paní Kopecká, Vážený pane inženýre, Vážená paní Evo,
První část úvodní věty
……dovolte, abych Vám co nejsrdečněji popřál….
……rád bych Vám srdečně blahopřál……
……dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem celé firmy poděkoval….
…….děkuji Vám za pozvání……
Druhá část úvodní věty
……..k Vašemu významnému životnímu jubileu……..
……..k narození Vaší dcery Ivany……….
………za dlouholetou poctivou práci pro naši společnost…….
………na zasedání valné hromady Vaší akciové společnosti…..
Příklady stylizace
První část závěrečné věty
Do dalším let Vám přeji…….
Přeji Vám oběma……..
Na zaslouženém odpočinku Vám přeji….
Těším se na setkání s Vámi
Druhá část závěrečné věty
Hodně zdraví, štěstí, životního optimismu a úspěchů v zaměstnání.
Pevné zdraví a Vám, paní Ivano, jen samé mateřské radosti.
Pevné zdraví, hodně spokojenosti v osobním životě.
Věřím, že naše jednání bude úspěšné
Pozdrav
Srdečně Vás zdraví
Zdravím Vás
Pamatuj
• Osobní dopis je specifická písemnost, kterou píšeme v 1. osobě
jednotného čísla
• Musí být neformální, osobitý, taktní a upřímný
• Příjemci by měl poznat, že ho vedoucí pracovník zná a váží si ho
• Text vyznívá slavnostně a výjimečně
• Úprava i pravopis je bezchybná
Ukázky osobních dopisů
Otázky a úkoly
1. Při jaké příležitosti je napsán tento dopis.
2. Jak hodnotí ředitel práci Ing. Polanského a do dalšího
vyzdvihuje.
4. Nastylizujte blahopřejný dopis, který píše starosta Ing. Polanský
k 50. narozeninám svému bývalému řediteli.
Ing. Petr Koutný
ředitel
AC Trade
Ve Vizovicích 10. října 2012
Vážený pane inženýre,
dovolte mi, abych Vám srdečně blahopřál ke zvolení starosty v našem
krásném
městě a zároveň u příležitosti Vašeho odchodu z naší společnosti
poděkoval.
Výsledky Vašeho pracovního úsilí přispěly k dobrému jménu naší
společnosti na tuzemských i zahraničních trzích.
Věřím, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat a jsem přesvědčen,
že budete pro naše město přínosem, a to jak po stránce odborné, tak i lidské.
Přeji Vám jménem svým i všech zaměstnanců pevné zdraví, hodně
úspěchů v nové funkci a spokojené voliče.
Jsem také přesvědčen, že na nás nezapomenete a brzy mezi nás
zavítáte.
S pozdravem
Ing. Petr Koutná
Vážený pan
Ing. Michal Polanský
Mateřídoušková 68
Vizovice
Pracovní list
• Otázky
• 1)
• 2)
• 3)
• Stylizace dopisu
Anotace
Materiál seznamuje žáky s osobními dopisy vedoucích
pracovníků, s jejich rozdělením, formální úpravou podle
ČSN, vhodnou stylizací.
Autor
Mgr. Dagmar Kozáčková
Klíčová slova
ČSN, osobní dopis vedoucího pracovníka, záhlaví, text,
adresy, styl, textový editor,
Druh učebního materiálu
Prezentace
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Střední odborné vzdělávání
Tematická oblast
Písemná a elektronická komunikace
Zdroje
• Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,
je Mgr.Dagmar Kozáčková
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CoronellaAustriaca3.jpg
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grass_Snake__Natrix_natrix.jpg?uselang=cs

similar documents