Skrei - Fiskeriparken AS

Report
HVILKE OPPFATNINGER HAR
KONSUMENTEN OM KVALITETSFISK
SKREIFESTIVALEN 2015
Tove Sleipnes
Norges Sjømatråd
Markedssjef
12. februar 2015
UTGANGSPUNKT
• Markedsutfordringer
– Stor konkurranse i
hvitfiskkategorien.
– Sterkt prispress spesielt i sesongen.
• Markedsmuligheter
– Høy kvalitet på fiskekjøttet når
Skreien kommer til Norge.
– En unik og fantastisk historie
– Få differensierte produkter i fersk
fisk kategorien
MÅLSETTING
• Forsterke kvalitetsbildet
– for norsk torsk spesielt
– og norsk sjømat generelt.
• Etablere Skrei som
– Et produkt markedet er villig til å
betale mer for enn annen torsk
– et sesongprodukt med utsøkt
kvalitet
Legge til rette for økt verdiskaping for
sjømatnæringen i Norge
HVORDAN NÅ
MÅLSETTINGENE?
• Merkevarebygging
– bruke navnet Skrei og torsk
– unik visuell profil
– merking av produktet
• Være tålmodig, fokusere på kvalitet
- ikke stresse volum
• Fokusere på konsumenter som er
villig til å betale for kvalitet.
KVALITETSMERKET SKREI UTVIKLING - VOLUM
Innrapportert SKREI volum
8,000
7,200
7,000
6,000
+60%
Tonn
5,000
4,500
+40%
4,000
3,200
3,000
+45%
2,200
2,000
1,000
0
2011
2012
2013
2014
SKREI
Mellom 10-15 % av produsert kvantum fersk torsk merkes med kvalitetsmerket
SKREI
ÅRSAKER TIL VALG AV SJØMAT
100%
90%
80%
69%
70%
67%
60%
50%
40%
30%
41%
35%
32%
26%
30%
20%
20%
15%
17%
10%
0%
SKREI spissere
Norway is excluded from these
numbers
Spiser ikke Skrei
Spiser Torsk minst en gang i mnd
ANTALL SKREISPISERE
Respondenter som sier de har spist SKREI
minst en gang i året.
ESTIMERT AVKASTNING PÅ
MARKEDSINVESTERINGENE
Vi fikk igjen 11 ganger det vi investerte på
Skreisatsningen i 2014
HVORDAN HA SUKSESS VIDERE
KVALITET
HVA ER VIKTIG FOR SUKSESS?
Kvalitet gjennom hele verdikjeden frem til konsument.
Fisker
Mottak/
Produsent
Eksport/
Logistikk
Butikk /
HoReCa
Konsument
HVOR GÅR VEIEN VIDERE
• Fortsatt fokus på KVALITET
• Eksportøravtale
• Jobbe videre med
– Assoisasjoner
– PR og markedsføring i eksisterende og nye
markeder.
MÅLSETTING
• Forsterke kvalitetsbildet
– for norsk torsk spesielt
– og norsk sjømat generelt.
• Etablere Skrei som
– Et produkt markedet er villig til å
betale mer for enn annen torsk
– et sesongprodukt med utsøkt
kvalitet
Legge til rette for økt verdiskaping for
sjømatnæringen i Norge
Eksempel på ”Norsk Torsk - kjent og kjær” argumentasjon
1
Amatør
MARKS & SPENCER, UK: PLAN
A,
BECAUSE THERE’S NO PLAN B!
BÆREKRAFT
LUTEFISK AV SKREI
FRAMHEVE SKREI – LINEFANGET?
LINEFANGET
LINEFANGET SKREI
Jacobs Utvalgte Torskeloin er linefanget skrei fra Vesterålen. Dette er en
høykvalitets torskeloin av skrei og den er skinn- og benfri.
Skrei er torsk som vandrer fra Barentshavet inn til norskekysten for å gyte, og
regnes som den aller beste torsken. Navnet “skrei” kommer av ordet skride, som
betyr å vandre.
LINEFANGET FERSK TORSK
All fisk merket Arctic Supreme er
linefanget. Denne fangstmetoden regnes
for å være en av de mest skånsomme. Den
bevarer kvaliteten på fiskekjøttet, og fileten
blir gjerne hvitere og fastere enn ved andre
fangstmetoder.
LINEFANGET
LINEFANGET
KVALITET ELLER BÆREKRAFT
GOD KVALITET KAN VÆRE SÅ MANGT
• Kvalitet må formidles gjennom den gode historien
• Skrei har en god histore
• Linefanget skrei har om mulig enda bedre historie

similar documents