udviklingsforløb ledere kriminalforsorgen midt og nordjylland JL

Report
UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen
Midt- og Nordjylland
Modul 1
!
Ved brug af materialet og yderligere information kontakt: Jens Linder, Chefkonsulent,
LedelsesAkademiet Lillebælt , tlf.: 20 41 76 75, e-mail: [email protected]
Udarbejdet af underviser Jens Kristian Kristiansen, EAL
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
• Det personlige lederskab
• Teamets åbningsbalance og
samarbejdet omkring lederskab
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Situationen: Der er et behov for en
større fælles forståelse for
- Enhedens vilkår og de samlede
resultater der skal nås i enheden
- Standarder mv. omkring ledelse af
medarbejdere i de processer som er
forudsætningen for at levere
ydelser
- Det personlige lederskab som den
enkelte og lederteamet skal levere
for at arbejde med udviklingen af
medarbejdere og processer for
opnåelsen af resultater
Resultater
Processer
Management
Leadership
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
• Forløbet tager udgangspunkt i udfordringer i forhold til resultater,
processer og lederskab og giver samtidigt den enkelte mulighed for at
erkende egen del og lod i dette, samt egne og lederteamets behov for
uddannelse og udvikling som understøtter arbejdet med resultater.
• Metoden for dette vil være, at det tydeliggøres for den enkelte hvad der af
overordnet ledelse er de definerede mål for resultater samt hvad der af
ledelsen ses som væsentlige udfordringer og mulige indsatser. Deltagerne
får på første dag i forløbet mulighed for at arbejde med dette og selv
komme med input til den videre proces.
• Det videre forløb vil med baggrund i input fra Dag 1, sammensætter det
efterfølgende forløb
• En anerkendende og involverende proces med gensidig
forventningsafstemning, hvor mål er definerede, men deltagerne og
lederteams er med til at formulere indsatser!
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
•
Velkommen
– Underviserne
– Deltagerne
– Uddannelsen
•
Dagens program og formål
•
Forventninger til dagen/forløb
•
Åbningsbalance
–
–
–
–
–
–
–
•
Virkeligheden og udfordringer
Kriminalforsorgens vision, retning og mål
Ledergruppens sammensætning og udfordringer
Højdepunkter, udfordringer og fremtid
Roller og forventningsafstemning i ledergruppen
Lederteamets ønsker og behov
Personlige udfordringer, ønsker og behov
Opsamling og refleksioner
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Om forløbet
Hold 1
2
dage
1 dag
AU ledelse i
praksis?
2
dage
Opsamling
Hold 2
1 dag
Opsamling
2
dage
RKV?
2
dage
Andet?
I alt 5 undervisningsdage.
På undervisningsdagene er der gennemgang af værktøjer og metoder samt øvelser og træning af metoder og
værktøjer.
Mellem modulerne afprøves metoder og værktøjer i egen enhed.
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Det store billede
Formål
• Kalibrere verdensbilleder på aktuel situation og udfordringer i
forhold til resultater
•
Chef fremlægger sit verdensbillede - dialog i teamet. ?
•
Efterfølgende arbejder lederteamet med at vælge og udvikle
lederskab for at nå målene
•
De ledelsesmæssige udfordringer Team/personlig
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Lederskab og målsætning
Nøgleresultater
Resultater
Processer
Processer
Management
Leadership
Lederskab: Sind / adfærd
Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Øvelse: Teammøder og
personprofiler - teamet sammen
• Kom med eksempler på adfærd ved Jeres møder
som er;
– Rød , Grøn, Blå, Gul
• Hvilken betydning har det for Jeres møder, at
deltagerne har forskellige præferencer?
• Hvor gode er I til at anerkende og værdsætte
deltagernes forskelligheder/præferencerne?
• Hvordan kan I eventuelt blive bedre til dette?
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Ledergruppen udvikling og resultater
Fortid, nutid og ønsker for fremtid
•
Mest betydningsfulde højdepunkter (Fortid)
•
Udfordringer og vanskelige perioder (Fortid)
•
Hvor er vi lige nu? (Nutid)
•
Ønsker for det fremtidige samarbejde (Fremtid)
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Ledelsesudvikling
Fortid
Nutid
Fremtid
Historier og ord der
beskriver betydningsfulde
ledelsesrelaterede
højdepunkter
Historier og ord der
beskriver ledelse og
lederskab i dag
Historier og ord der
beskriver ledelsesmæssige
udfordringer og episoder
der har været vanskelige
Historier og ord der
beskriver den fremtidige
ledelse
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Forventningsafstemning og roller
Fælles
Verdensbillede:
DC
Roller
Behov
Adfærd
&
Indsatser
Chef alene 30 min
Ledere i gruppe 30 min
- egen rolle
- ledere-rolle + score
- Lave planche
- egen rolle
- Chef-rolle + score
- Lave planche
10 min: Chef fortæller. Ledere lytter.
10 min: Ledere fortæller. Chef lytter.
10 min: dialog om
fælles erkendelser
og indsatser
PLENUM
15 min fremlæggelse:
forventer vi det samme +
hvor kan vi udvikle
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Min rolle som:
•
xxx
13
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Forventningsafstemning til:
Prioritering 1-5 / score 1-5
•
xxx
14
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Forventningsafstemning og roller
Udfyldes af Chef
Udfyldes af Leder
• Afklaring
• Udfordring
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Emner og temaer
Emner og temaer
Emner og temaer
Emner og temaer
Lederteams ønsker og behov
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Personlige udfordringer, ønsker og behov
Udfordring
Uddannelse
Udforskning
Udvikling
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Personlig udviklingsplan
Mine personlige styrker
Overordnede mål for min udvikling
Personlige ledelsesudfordringer
Udfordringer
Aktiviteter
Mål
Faglige ledelsesudfordringer
Udfordringer
Aktiviteter
Mål
Sociale ledelsesudfordringer
Udfordringer
Aktiviteter
Mål
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Kompetenceudvikling ud fra et styrkebaseret
perspektiv
Hvis man har et styrkebaseret perspektiv på menneskelig
udvikling, bygger man ifølge Marcus Buckingham på
følgende to antagelser:
•
Alle personers talenter er vedvarende og unikke
•
Alle personers største vækstmuligheder ligger indenfor områderne af
hans/hendes største styrker
Peter Drucker – afdød ledelsesguru har sagt:
–
Den vigtigste ledelsesopgave er at bygge så meget på styrkerne, at svaghederne
bliver uinteressante
UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland
Forberedelse til Modul 1
•
Forventningsafstemning og Lederteams ønsker og behov
renskrives
•
Eventuelle personlige udviklingsplaner ajourføres og medbringes
•
Beskriv jeres personlige ”ledelsesmanifest” – en halv til trekvart
A4-side, hvor I beskriver, hvad I står på mål for som ledere, og
hvilke mål og værdier I arbejder med

similar documents