intill

Report
Framtidsstrategiprocess
• Dialog med näringen
• Bokningsbarhet
• Marknadsföringskampanjer
Satsning på internationell marknad
• Kvalitetskrav
• Exportmogna produkter
Framgångar för DSL
Friskis & Svettis
Lyckliga Resan
Vasa
Innovativ Turism i Lappland
INTILL
Turistiskt Kluster i Region 8
Samverkansprojektet INTILL
Projektägare:
Visit
HemavanTärnaby AB
Projektkoordinator
Projektekonom
styrgrupp
följeforskare
Övrig
samverkans
part.
Ex LTU
Ett kraftpaket i en framtidsbransch
•
•
•
•
Strategisk destinationsplanering och marknadsföring
Kunskapshöjning
Nya innovativa lösningar
Tillgänglighet
Marknadsföring och försäljning
• Det räcker väl!
• Eller?
Försäljning och marknadsföring
Kvalitetssäkring
Värdskap
Paketerade och köpbara
erbjudanden
Översättningar
Visningsresor
Studiebesök
Kommunikationer
Analys och statistik
Trendspaning
Kunduppföljning
Teman
God tillgänglighet
Prioritering av marknader
och målgrupper
Planering för långsiktig
finansiering av marknadsaktiviteter
Affärsplaner
Hållbarhetsstrategi

similar documents