A török kor Magyarországon

Report
1521. Nándorfehérvár eleste
 1526. mohácsi csata
 1541. Buda elfoglalása
 Az ország három részre szakadása
 Várháborúk
 Hódoltság
 A török kiűzése
 Elképzelések a jövőről

1.) Magyarország teljes elfoglalása
2.) Magyarországot a vazallusává tenni

Újabb kutatások ezt cáfolták
3.) 1527-től új célpont: Bécs elfoglalása

Ezek a világuralmi törekvések
kudarcot
vallottak

1529. Bécs

1532. Kőszeg

1543. a szultáni fősereg elfoglalja
Siklós
Pécs
Székesfehérvár
Esztergom

1544-45-ben tovább növelik az elfoglalt
területeket
Visegrád
Nógrád
Hatvan
Simontornya
Ozora
Tamási

Budát szilárd védőgyűrűvel vették körül,
és lehetővé vált a törökök tartós
berendezkedése az ország közepén
1552-ben Kara Ahmed másodvezír, és
Hádim Ali budai pasa újabb
hadjáratokat vezetett
 Kara Ahmed
Hádim Ali



Drégely
Veszprém
Szécsény
Hollókő
Buják
Temesvár
Lippa
Maros
Temes vidéke


Szolnok váránál találkozott a két sereg
(1552. augusztus a vár elesik)
1552. Eger ostroma magyar győzelem
 1554. Tojgun budai pasaFülek vára
 1555. Kaposvár és Babócsa vára
 1566. Szigetvár (szultáni hadjárat)

-a várháborúk korszakát ez a hadjárat
zárta le
-Szulejmán szultán halála
 Magyarország területének 40%-a török
kézen


1.) Török közigazgatás
 Vilajetek (nagyobb közigazgatási
egység) élén a beglerbég (pasa) áll
1541. budai
1552. temesvári
1594. győri, pápai (1597-98)
1596. egri
1600. kanizsai

 Szandzsákok( kisebb egységek)
szandzsákbég áll

Budai pasát közvetlenül a szultáni
udvarból nevezték ki (a 145 éves török
uralom alatt 99 pasa teljesített
szolgálatot)

Kádi a középszintű tartományi igazgatás
legfontosabb tisztviselője




Bíráskodás (jogtudós mufti volt a segítségére)
Közjegyzői feladatok
Adók kivetése és behajtása
Pénzügyi és katonai ellenőrzés
 2.)
Katonaság és saját várrendszer
létrehozása
 kb. 25 000 katona
 saját várrendszer kiépítése
 Buda védelme
 Dunai hadiút biztosítása
 Nyugati területszerzés
 Katonai- polgári közigazgatási
pontok  igazgatni, ellenőrizni,
adóztatni tudták a környező
területeket
 Többrétegű várláncolat
 Komolyabb erőd ( Buda, Pest,
Esztergom, Székesfehérvár,
Temesvár) 1000-2000 katona
 Határvédő várak ( Szigetvár,
Fülek, Lippa, Hatvan, Jenő)
400-600 katona
 Végházak  100-300 katona
 palánkerődítményszerű
párkányok
 1683.
július  Bécs ostroma
 Kara Musztafa  Ernst Rüdiger
Starhemberg
 Lotharingiai Károly és Sobieski János

Khalenbergnél győzelem
 XI. Ince pápa  Szent Liga
 1686.
Buda visszafoglalása
 1690. fordulat éve

Köprülü Musztafa
nagyvezír
újjászervezte a török
hadsereget

Kiújult a harc a franciákkal

Lotharingiai Károly és
Miksa seregeit átvezénylik
a nyugati frontra

Keleten Badeni Lajos lett a
főparancsnok

1695-ig inkább védekezés
a török ellen
1697. Savoyai Jenő lett a főparancsnok
 Zentánál magyar győzelem
 1699. Karlóca  béke

Köszönöm
a
figyelmet! 

similar documents