موارد مصرف - معاونت غذا و دارو

Report
‫داروهاي گياهي‬
‫آلفا‬
‫شكل دارويي ‪ :‬پماد‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬حاوي مواد استخراج شده ازبرگ گياه حنا‬
‫موارد مصرف ‪ :‬سوختگي ‪ -‬التهاب هاي پوستي‬
‫‪ALPHA‬‬
‫آلتادين‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قرص مكيدني‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬حاوي عصاره گل ختمي و شيرين بيان و اسانس نعنا‬
‫موارد مصرف ‪ :‬گلو درد هاي غير عفوني ‪ -‬التهاب مخاط دهان و گلو‬
‫‪ALTADIN‬‬
‫آنتي ميگرن ‪ANTIMIGRAIN‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قطره خوراكي‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬عصاره ريشه سنبل الطيب و دانه رازيانه و پوست ساقه بيد و برگ بادرنجبويه‬
‫موارد مصرف ‪ :‬حمله هاي ميگرني ‪ -‬سردردهاي عصبي‬
‫مهمترين عوارض جانبي ‪ :‬بي خوابي‬
‫تداخل دارويي ‪ :‬فروس سولفات‬
‫منع مصرف ‪ :‬نقرس ‪ -‬هموفيلي ‪ -‬آسم ‪ -‬زخم هاي گوارش ي‬
‫‪‬‬
‫مصرف در كودكان مجاز نمي باشد ‪.‬‬
‫آنتوم‬
‫‪ANETHUM‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قرص‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬حاوي عصاره دانه و برگ شويد و ريشه كاسني و ليمو عماني و‬
‫گلدار شاهتره‬
‫موارد مصرف ‪ :‬پايين آورنده چربي خون‬
‫‪ ‬در دوران بارداري و شيردهي مجاز نمي باشد ‪.‬‬
‫سرشاخه‬
‫آفروديت‬
‫‪APHRODIT‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قطره خوراكي‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬عصاره خارخاسك و زنجبيل و زعفران و دارچين‬
‫موارد مصرف ‪ :‬ناتواني هاي جنس ي (در مردان)‬
‫منع مصرف ‪ :‬سابقه سكته قلبي (به تازگي مبتال شده اند) ‪ -‬افت فشار خون‬
‫بابونه‬
‫‪BABOONEH‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قطره‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬عصاره گياه بابونه‬
‫موارد مصرف ‪ :‬التهاب بافت مخاطي دهان و دستگاه گوارش ‪ -‬اسپاسم گوارش ي ‪ -‬نفخ‬
‫تداخل دارويي ‪ :‬تركيبات آهن و ضد انعقاد‬
‫منع مصرف ‪ :‬آسم‬
‫‪ ‬در دوران بارداري و شيردهي مجاز نمي باشد ‪.‬‬
‫بهترين زمان مصرف ‪ :‬در درمان التهاب ‪ :‬قبل غذا‬
‫در درمان نفخ ‪ :‬بعد از غذا‬
‫‪BRONCHO T.D‬‬
‫برونكوتيدي‬
‫( تيمكس و تيميان و توسيان )‬
‫شكل دارويي ‪ :‬شربت‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬عصاره آويشن شيرازي‬
‫موارد مصرف ‪ :‬درمان سرفه ‪ -‬خلط آور‬
‫منع مصرف ‪ :‬ديابت‬
‫‪ ‬ايمني مصرف آن در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است ‪.‬‬
‫س ي‪-‬الكس‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قرص‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬برگ سنا و دانه گشنيز‬
‫موارد مصرف ‪ :‬ملين و مسهل در یبوست‬
‫مهمترين عوارض جانبي ‪ :‬از دست رفتن آب و الكتروليت ها‬
‫تداخل دارويي ‪ :‬تعدادی از داروهای قلبي‬
‫منع مصرف ‪ :‬تعدادی از بیماری هاي گوارش ي‬
‫‪ ‬در دوران شيردهی مجاز نمي باشد ‪.‬‬
‫بهترين زمان مصرف ‪ :‬در هنگام خواب‬
‫‪C-LAX‬‬
‫كالندوال‬
‫‪CALENDULA‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬پماد‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬عصاره گل هاي هميشه بهار‬
‫موارد مصرف ‪ :‬درمان سوختگي هاي ادراري نوزادان ‪ -‬خشكي و تركهاي پوست ‪-‬‬
‫گزيدگي حشرات ‪ -‬آفتاب سوختگي‬
‫كارمينت‬
‫‪CARMINT‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قطره خوراكي‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬عصاره برگ هاي نعنا و دانه هاي گشنيز و برگ هاي بادرنجبويه‬
‫موارد مصرف ‪ :‬براي رفع نفخ و اسپاسم گوارش ي ‪ -‬كمك به هضم غذا ‪ -‬اشتهاآور‬
‫تداخل دارويي ‪ :‬تعدادي از داروهاي قلبي‬
‫منع مصرف ‪ :‬تعدادي از بيماري هاي گوارش ي‬
‫بهترين زمان مصرف ‪ :‬قبل از غذا‬
‫کراتاگوس‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قطره خوراکی‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬عصاره میوه گیاه سرخ وليك‬
‫موارد مصرف ‪ :‬درمان فشار خون باال ‪ -‬تصلب شرایين‬
‫مهمترين عوارض جانبي ‪ :‬تهوع ‪ -‬خستگی‬
‫تداخل دارويي ‪ :‬داروهای قلبی ‪ -‬منيزیم ‪ -‬سير ‪-‬‬
‫‪‬‬
‫ویتامين ‪B6‬‬
‫در دوران بارداري و شيردهي مجاز نمي باشد ‪.‬‬
‫‪CRATAGUS‬‬
‫د‪-‬رگلیس‬
‫‪D-REGLIS‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قرص‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬عصاره ریشه شيرین بیان‬
‫موارد مصرف ‪ :‬درمان زخم معده و اثنی عشر‬
‫مهمترين عوارض جانبي ‪ :‬در مصرف بیش از ‪ 6‬ماه ‪:‬افزایش فشار خون ‪ -‬سيروز کبدی‬
‫تداخل دارويي ‪ :‬بسیاری از داروهای قلبی و هورمونی‬
‫منع مصرف ‪ :‬مبتالیان به فشار خون باال و چاق ‪ -‬کودکان زیر ‪ 6‬سال – بیماری های کبدی‬
‫‪ ‬در دوران بارداري و شيردهي مجاز نمي باشد ‪.‬‬
‫دیلسان‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قطره خوراكي‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬اسانس شوید‬
‫موارد مصرف ‪ :‬به عنوان پایين آورنده چربی‬
‫منع مصرف ‪ :‬سنگ صفرا ‪ -‬سيروز کبدی التهاب کلیه‬
‫‪ ‬ايمني مصرف آن در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است ‪.‬‬
‫‪DILLSUN‬‬
‫دینه برن ‪DINEH BRAN‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬پودر‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬پوسته خارجی گندم ‪ :‬سلولز ‪ -‬پروتئين ‪ -‬ویتامين ‪E‬‬
‫موارد مصرف ‪ :‬یبوست ‪ -‬بسیاری از بیماری های گوارش ی ‪ -‬در درمان چاقی‬
‫مهمترین عوارض جانبي ‪ :‬نفخ ‪ -‬انسداد روده‬
‫تداخل دارويي ‪ :‬داروهای قلبی‬
‫منع مصرف ‪ :‬آپاندیسیت ‪ -‬انسداد روده ‪ -‬بیماری های قلبی – کودکان زیر ‪ 6‬سال ‪-‬‬
‫در طوالنی مدت مانع جذب مواد معدنی و داروها می شود بنابراین از مصرف آن‬
‫تا دو ساعت پس از مصرف سایر داروها خودداری شود‪.‬‬
‫* از مصرف دارو به صورت خشک خودداری شود ‪.‬‬
‫‪ ‬ایمنی مصرف آن در دوران بارداری و شيردهی به اثبات نرسیده است ‪.‬‬
‫جنرال تونیک دینه ‪GENERAL TONIC DINEH‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬گرانول‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬میوه و ریشه کاسنی و جو جوانه زده و رازیانه و دانه های سویا و نخود فرنگی و ‪...‬‬
‫موارد مصرف ‪ :‬کاهش وزن ناش ی از بی اشتهایی ‪ -‬ضعف عمومي‪ -‬به عنوان مکمل غذایی برای‬
‫ساملندان و کودکان است ‪.‬‬
‫‪ ‬در دوران بارداری و شيردهی بسیار مناسب مي باشد ‪.‬‬
‫بخور اکالیپتوس‬
‫‪EUCALIPTUS INHALER‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬محلول غيرخوراکی‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬تنتور اکالیپتوس و مورد و منتول و پوتار‬
‫موارد مصرف ‪ :‬جهت برطرف نمودن نشانه های سرماخوردگی و احتقان بینی در‬
‫به تب باال ‪ -‬سرفه های مداوم ‪ -‬خونریزی دستگاه تنفس‬
‫منع مصرف ‪ :‬کودکان زیر دو سال‬
‫‪ ‬در دوران بارداری و شيردهی احتیاط مصرف دارد ‪.‬‬
‫بیماران مبتال‬
‫گارلت‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قرص‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬پودر سير‬
‫موارد مصرف ‪ :‬فشارخون باال ‪ -‬زیادی چربی خون ‪ -‬دیابت ‪ -‬گرفتگی عروق‬
‫تداخل دارويي ‪ :‬داروهای ضد انعقاد‬
‫منع مصرف ‪ :‬زخم های گوارش ی‬
‫‪ ‬در دوران بارداری و شيردهی احتیاط مصرف دارد ‪.‬‬
‫بهترين زمان مصرف ‪ :‬بعد از غذا‬
‫‪GARLET‬‬
‫گریپ واتر ‪GRIPE WATER‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬محلول خوراکی‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬اسانس های شوید و دانه رازیانه و برگ نعنا‬
‫موارد مصرف ‪ :‬نفخ ‪ -‬اسپاسم گوارش ی‬
‫تداخل دارويي ‪ :‬داروهای قلبی‬
‫هایپيران‬
‫‪HYPIRAN‬‬
‫شكل دارويي ‪ :‬قطره خوراكي‬
‫تركيبات موجود ‪ :‬عصاره علف چای‬
‫موارد مصرف ‪ :‬بیماری های افسردگی ‪ -‬میگرن ‪ -‬بی خوابی ‪ -‬سردرد های عصبی و‬
‫دوران قاعدگی ‪ -‬شب ادراری کودکان‬
‫مهمترين عوارض جانبي ‪ :‬ناراحتی های گوارش ی ‪ -‬خستگی ‪ -‬بی قراری‬
‫تداخل دارويي ‪ :‬داروهای قلبی و ضدانعقاد و ضدبارداری‬
‫منع مصرف ‪ :‬مصرف کنندگان داروهای ضدویروس –‬
‫ضدبارداری‪ -‬داروهای افسردگی‬
‫‪‬‬
‫مصرف آن در دوران بارداري و شيردهي مجاز نمي باشد ‪.‬‬

similar documents