Prezentare Sinaia

Report
Elaborarea Ghidului de
interviu pe perioada
anului scolar
prof. Romeo Ioan Roman
prof. Dan Chereches
Obiectivele secventei de formare
- Să enumere aspectele pozitive si negative din filmul
de prezentare,
- Să elaboreze un ghid de interviu utilizat in
monitorizarea interna a evaluarii de competente
profesionale pe parcursul anului scolar, aplicat elevilor,
folosind resursele puse la dispozitie.
Modulul I
Activitatea 1. Identificarea aspectelor pozitive si negative rezultate in urma interviului
cu elevii intr-o unitate de invatanat
Activitatea urmăreşte să identifice aspectele pozitive si negative rezultate in urma unui interviu cu
elevii, intr-o unitate de invatamant.
Durata:
20 minute
Indicaţii:
Materiale
necesare:
Se lucrează în 3 echipe;

Fiecare echipă foloseşte coli flip-chart,

Se vizionează filmul care prezintă un interviu luat unor elevi in vederea identificarii aspectelor relevante
privind evaluarea de competente profesionale
Contextul cazului prezentat în film:
Doi elevi sunt intervievati in legatura cu modul in care se realizeaza activitatea de evaluare de competente in
unitatea de invatamant. Cei doi elevi prezinta diferit activitatea de evaluare de competente profesionale. In
calitate de monitor intern, identificati aspectele relevante in vederea elaborarii raportului de monitorizare
interna a evaluarii de competente.
Sarcini de lucru:

Aveţi la dispoziţie 4 minute sa identificati aspectele pozitive si negative ale activitatii de evaluare de
competente din unitatea de invatamant.

Prezentaţi tuturor participanţilor la formare rezultatul activităţii dumneavoastră pe flip-chart

Oferiţi feedback celorlalte echipe
Prezentați sintetic în plen concluziile grupului.
Fiecare grupă dispune de 2 minute pentru prezentare.
Pentru fiecare echipă:

Flipchart,

Coli de flipchart,

Marker,

Scotch.
Aveţi la dispoziţie 6 minute sa elaborati un ghid de
interviu ordonand componentele de mai jos sau
identificand altele noi:
a. Modul în care comunitatea din care face parte apreciază demersul profesional realizat.
b. Identificarea instrumentelor pe care le utilizează profesorii de discipline tehnologice în
evaluarea competențelor profesionale: teste, portofolii, referate, eseuri, proiecte, chestionarea
orală, altele.
c. Prezentarea unei zile din viața de liceu a elevului.
d. Enumerarea aspectele care au determinat alegerea acestei calificări.
e. Modul în care este privit elevul de către prieteni, în ceea ce privește calificarea profesională.
f. Problemele asupra cărora elevii sunt informaţi/discută preponderent cu profesorii de discipline
tehnologice.
g. Capacitatea resurselor materiale existente, utilizate în procesul de evaluare, în ceea ce privește
atingerea performanțelor așteptate de către profesori.
h. Nivelul de implicare al agentului economic în procesul de evaluare a competențelor
professionale. Exemple concrete.
i. Aspecte privind relația școlii/cadre didactice cu parinții și enumerarea eventualelor teme de
discuție.
j. Modul în care profesorii reușesc să remedieze situațiile în care elevii înregistrează rezultate
slabe la evaluarea competențelor profesionale.
Pentru a oferi feedback celorlalte echipe, analizati succesiv rezultatul activitatii lor.
Completati colile de flipchart cu eventualele componentele ale ghidului pe care le considerati
importante si care au fost omise de colegii dumneavoatra (2 minute).
Vă mulțumesc pentru atenție!
prof. Romeo Ioan Roman
prof. Dan Chereches
7

similar documents