Domnul

Report
„Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă
la Dumnezeu, pentru ca să vi se
şteargă păcatele, ca să vină de
la Domnul vremurile de
înviorare.”
(Faptele Apostolilor 3:19)
Domnul Isus a spus multe pilde, pentru a-i învăţa pe oameni lucruri privitoare la
împărăţia lui Dumnezeu. Dar probabil că cea mai cunoscută şi cea mai des amintită
este pilda fiului risipitor. Trebuie să ştim, că nicio doctrină biblică nu poate fi bazată pe
o singură pildă fără a ţine cont de întreaga învăţătură a Bibliei. Lucrul acesta se poate
deduce foarte clar, chiar din cele trei pilde spuse de Domnul Isus în Evanghelia după
Luca, la capitolul 15. În primele două pilde – oaia pierdută şi banul pierdut,
reprezentând pe omul pierdut, păcătosul este în întregime pasiv, el nu face nimic,
altcineva îl caută şi îl găseşte. A trage concluzia că păcătosul nu trebuie să facă nimic şi
totuşi va fi mântuit este o greşeală. În pilda fiului risipitor se poate vedea contrariul,
păcătosul face totul, iar Tatăl îl primeşte. Fiecare pildă accentuează un anumit adevăr
şi trebuie ţinut cont de toate pentru a nu trage o concluzie greşită.
În primele două pilde se poate vedea dragostea lui Dumnezeu pentru cei păcătoşi şi
bucuria pe care El o are atunci când cineva se pocăieşte. În a treia pildă, accentul
cade pe responsabilitatea păcătosului de a-şi veni în fire, de a se pocăi şi de a se
întoarce la Dumnezeu.
ce cu cei răi şi să-i trateze cu bunăvoinţă. Dacă cineva se amestecă cu cei răi greșește.
Domnul Isus vrea să arate însă cât de greşiţi erau fariseii şi cărturarii în concepţia lor
despre păcătoşi şi să le spună lor şi nouă, că Dumnezeu acordă şansa unui început nou
fiecărui om, chiar şi celor mai păcătoşi. Un caz mai rău decât fiul risipitor nu se poate
concepe, de aceea Domnul îl dă exemplu ca să îi încurajeze pe toţi păcătoşii să se
pocăiască.
Ca să înţelegem mai bine o pildă spusă de Domnul Isus,
trebuie să ne gândm cine au fost primii ascultători care
au auzit-o, şi ce anume a vrut Domnul să-i înveţe. Dacă
ţinem cont de primele versete din capitolul 15,
lucrurile se vor lămuri de la sine. Vameşii şi păcătoşii se
apropiau de Domnul Isus ca să-L asculte. Fariseii şi
cărturarii erau iritaţi că Domnul Isus acordă atenţie
unor astfel de oameni şi au început să cârtească. Iar ca
să le corecteze această atitudine nepotrivită faţă de
omul păcătos, Domnul Isus spune cele trei pilde.
Fariseii şi cărturarii credeau că religia este bună pentru
oamenii buni şi corecţi (aşa cum erau ei) şi nu are de-a
face cu oamenii răi. Şi nu pretindeau oamenilor buni să
se ameste
I. CĂDEREA
FIULUI
RISIPITOR
1. Dorinţa de independenţă
2. Pretenţii nejustificate
3. Concepţii greşite despre viaţă
Nicio cădere în păcat nu este un
accident, ci un drum pe care
păcătosul îl alege, fără să ştie unde
se va opri. Noi păcătuim nu pentru
că nu vrem, ci pentru că vrem, aşa
decidem să facem. Ce nu ştim însă
este că păcatul ne va duce mai
departe decât ne gândim noi, şi
ne va face să plătim mult mai mult
decât suntem dispuşi.
Să vedem cauzele care au
generat căderea fiului risipitor.
I. CĂDEREA
FIULUI
RISIPITOR
1. Dorinţa de independenţă
2. Pretenţii nejustificate
3. Concepţii greşite despre viaţă
I. CĂDEREA
FIULUI
RISIPITOR
1. Dorinţa de independenţă
2. Pretenţii nejustificate
3. Concepţii greşite despre viaţă
I. CĂDEREA
FIULUI
RISIPITOR
1. Dorinţa de independenţă
2. Pretenţii nejustificate
3. Concepţii greşite despre viaţă
II. POCĂINŢA
FIULUI RISIPITOR
1. A început să gândească corect
2. A hotărât să se întoarcă la tatăl său
3. A acţionat conform hotărârii sale
II. POCĂINŢA
FIULUI RISIPITOR
1. A început să gândească corect
2. A hotărât să se întoarcă la tatăl său
3. A acţionat conform hotărârii sale
II. POCĂINŢA
FIULUI
RISIPITOR
1. A început să gândească
corect
2. A hotărât să se întoarcă la
tatăl său
3. A acţionat conform hotărârii
sale
Tot ce a făcut fiul
risipitor a fost
important, dar ce a
făcut tatăl lui este şi
mai important.
Dacă tatăl nu ar fi făcut
nimic, am fi avut
„religia efortului
omenesc fără
Dumnezeu”, şi fără
nicio speranţă.
III.
REABILITAREA
FIULUI
RISIPITOR
1.
Tatăl l-a văzut de departe (v.
20)
2. Tatăl are pentru el ce este mai
bun (v. 22)
3. Tatăl l-a declarat „fiul meu”
III.
REABILITAREA
FIULUI RISIPITOR
1.
Tatăl l-a văzut de departe (v. 20)
2. Tatăl are pentru el ce este mai bun
(v. 22)
3. Tatăl l-a declarat „fiul meu”
III.
REABILITAREA
FIULUI RISIPITOR
1.
Tatăl l-a văzut de departe (v. 20)
2. Tatăl are pentru el ce este mai bun
(v. 22)
3. Tatăl l-a declarat „fiul meu”

similar documents