Uzorkovanje

Report
http://www.ricoh.com/r_dc/r/r8/sampleimage.html
Uzorkovanje
Ivana Kolčić, dr. med.
Uvod
•
•
•
•
Osnovni pojmovi
Vrste uzoraka
Uzorkovanje
Vježba
http://www.qualtrics.com/blog/calculating-sample-size/
http://www.youtube.com/watch?v=1DZ09G0g0ec
Osnovni pojmovi
• Populacija
• Ciljna populacija – ona koju istražujemo
• Uzorak iz ciljne populacije
– Dovoljno velik (slučajna pogreška)
– Dovoljno reprezentativan
– Prihvatljiv novčano i vremenski
Izvor za sliku: http://www.bi.no/forskning/research-centres/Centre-for-Corporate-Communication-CCC/
Osnovni pojmovi
• Sve osobe na svijetu koje vole
čokoladu – ukupna populacija
• Osobe koje vole čokoladu koje
žive u Splitu 2013. g. – ciljna
populacija
• Osobe koje vole čokoladu koje
žive u Splitu 2013. g. i koje su
pacijenti 10 liječnika dentalne
medicine – uzorak iz ciljne populacije
Izvor za sliku: http://simon.cs.vt.edu/SoSci/converted/Sampling/
Osnovni pojmovi
• Poopćavanje rezultata:
1. korak:
Osobe koje JAKO vole jesti čokoladu i koje su
uključene u istraživanje, a žive u Splitu 2013. g. i
koje su pacijenti 10 liječnika stomatologa imaju
povećani rizik za razvoj karijesa
– rezultat dobiven na uzorku
http://www.slashfood.com/2008/09/12/c
ocolate-prevents-tooth-decay/
2. korak:
Sve osobe koje vole čokoladu i žive u Splitu
2013. g. imaju povećani rizik za razvoj
karijesa? – poopćavanje rezultata na ciljnu
populaciju
3. korak:
Sve osobe na svijetu koje vole čokoladu imaju
povećani rizik za razvoj karijesa? – rezultat
poopćen na ukupnu populaciju
Izvor za sliku: http://www.chocolate.com/products/milk-chocolate-sweet-tooth/
Reprezentativnost
• Ključ za poopćavanje rezultata
• Uzorak je reprezentativan kada ima ista
«svojstva» kao i populacija (raspodjela
karakteristika kakvu ima i ciljna populacija)
– npr. ista dobna i spolna struktura, socioekonomske karakteristike, zdravstveni pokazatelji,
itd.
• Reprezentativnost uzorka postiže se pravilnim
metodama uzorkovanja
Izvor za sliku: http://blog.vovici.com/blog/bid/18223/Good-and-Bad-Sampling-Techniques
Vrste uzoraka
• Jednostavan slučajni uzorak (simple random
sample)
– Stratificirani slučajni uzorak (stratified random
sample)
•
•
•
•
Uzorak podskupina, grozdasti (cluster sample)
Sustavno odabran uzorak (systematic sample)
Prigodan uzorak (convenient sample)
Uzorak “lavine” (snowballing sample)
Izvor za sliku: http://www.surveygizmo.com/survey-blog/significant-differences-and-convenience-samples/
Jednostavan slučajni uzorak
• Svaki element u uzorku ima jednaku
vjerojatnost biti odabran
• Velika vjerojatnost dobivanja reprezentativnog
uzorka
• Koristi se kad nam je dostupna čitava ciljna
populacija, ali nam nije potreban toliki broj
ispitanika
• Potrebno je “poznavati” sve članove ciljne
populacije
Izvor za sliku: http://asia.olympus-imaging.com/products/dslr/e30/sample/
Stratificirani slučajni uzorak
• Ovakvo uzorkovanje jamči veću vjerojatnost
dobivanja reprezentativnog uzorka
• Istraživanu populaciju najprije podijelimo u
homogene skupine iz kojih onda izvlačimo
slučajne uzorke
http://mcguiresl.wordpress.com/page/2/
Uzorak iz podskupine
• Cilj uzorkovanja nije pojedinac, već skupine
koje se grupiraju prema nekim zakonitostima
(djeca u školama, radnici u tvornicama, osobe
u kartoteci nekog liječnika….)
http://www.restore.ac.uk/srme/www/f
ac/soc/wie/researchnew/srme/modules/mod1/2/index.html
Uzorak iz podskupine
• istraživanje o učestalosti pranja zuba među
srednjoškolcima
• prikupljanje podataka o svim učenicima iz svih
srednjih škola je prilično složeno
• ekonomičnije i praktičnije je načiniti slučajan odabir
od primjerice 10 srednjih škola, te iz svake škole
odabrati po 100 učenika
Izvor za sliku: http://agelessbeautyblog.blogspot.com/2011/07/cleansing-quick-tip.html
Sustavan uzorak
• Primjena sustavnog načina u dobivanju uzorka
(npr. odabir svakog trećeg ili petog pacijenta
koji dođe u bolnicu)
• Ovakav način uzorkovanja sličan je
jednostavnom slučajnom uzorkovanju, ali ne
koristimo "pravu" randomizaciju
http://faculty.elgin.edu/dkernler/statistics/ch01/4-2.html
Sustavan uzorak
– Ako u skupini od 600 pacijenata želimo odabrati
njih 100, postupit ćemo na sljedeći način:
• Uzmemo listu od 600 pacijenata
• S obzirom da nam treba njih 100, odabrat ćemo svakog
6-og pacijenta (600/100 = 6)
• Odabrat ćemo slučajni broj od 1 do 6 (npr. 2)
• Za istraživanje ćemo s liste pacijenata odabrati 2-og
pacijenta po redu, a zatim 8., 14., 20., itd.
Prigodan uzorak
• Uglavnom ne osigurava reprezentativnost, ali
u nekim istraživanjima to nije niti bitno
• Ipak, najčešće korišten način uzorkovanja u
kliničkim istraživanjima, kao i u terenskim
epidemiološkim istraživanjima (npr. kod
istraživanja uzroka neke epidemije)
• Uzastopni uzorak – podvrsta prigodnog uzorka
Izvor za sliku: http://www.floodlightsurveys.com/blog/2011/06/sampling-stratified/
Uzorak “lavine”
• Koristi se kod istraživanja teško dostupnih
populacija
– MSM
– Korisnici intravenskih droga
Izvor za sliku: http://explorable.com/snowball-sampling
Uzorkovanje
• Napisati detaljan protokol za prikupljanje
uzorka (sukladno istraživačkom pitanju)
– Zemljopisne i vremenske odrednice
– Demografske i kliničke karakteristike – praktičnost
i reprezentativnost
• Kriteriji za odabir ispitanika
– za isključenje ispitanika
– za uključenje ispitanika
http://rmsbunkerblog.wordpress.com/2011/01/19/market-research-and-probabilistic-sampling-methods/
Uzorkovanje - primjer
• Kriteriji za odabir ispitanika – istraživanje o rodnoj težini i dužini
zdrave novorođenčadi na području Zagreba i Zagrebačke županije
• Kriteriji za uključenje:
– All newborns from Zagreb area (City of Zagreb and Zagreb County),
delivered at the Department of Obstetrics and Gynecology in the year
2001
• Kriteriji za isključenje:
– To obtain a sample of healthy newborns from Zagreb area, we
excluded (i) all newborns from parts of Croatia other than Zagreb and
Zagreb County, (ii) stillbirths, neonatal deaths, multiple pregnancies
and malformations that could have severely affected intrauterine
growth (heart, kidney, brain or alimentary tract malformations, and
severe genetic disorders), and (iii) pregnancies of unknown or
uncertain gestational age
Kolcic I, et al. Coll. Antropol. 2005: 257–262
Uzorkovanje
• Dodatni kriteriji za uključenje:
– The categories of complications during pregnancy
that were retained in the sample included
newborns with confirmed fetal growth
retardation, according to previously accepted
standards, but without malformations, and the
newborns from pregnancies with diabetes
mellitus, gestational diabetes or hypertension
Kolcic I, et al. Coll. Antropol. 2005: 257–262
Uzorkovanje
• Odabir ispitanika ?
– iz opće populacije
ili
– klinički slučajevi
http://www.soapboxsample.com/what-we-do/sampling/
Uzorkovanje
• Postotak odziva (response rate)
• Osobe koje odbiju sudjelovati (nonresponders) – mogu se sustavno razlikovati od
osoba koje budu uključene u istraživanje (nonresponse bias); obično su bolesniji, lošijeg
socioekonomskog statusa ili deprivirani na
drugi način
• Pokušati prikupiti osnovne pokazatelje od
osoba koje odbiju sudjelovati
Izvor za sliku: http://www.everydoordirectmail.com/blog/2013-direct-mail-response-rates-helpful-tips/
Uzorkovanje
• Pristup za smanjivanje postotka ne-odziva:
– Ponovljeni (različiti) pokušaji kontaktiranja osoba
– Povećanje privlačnosti istraživanja – manje
invazivne i neugodne metode
– Osobni kontakt istraživača i ispitanika
– Knjižica s informacijama
– Povrat troškova, npr. za prijevoz
– Ispitanicima se daju rezultati pretraga
– …………..
Izvor za sliku: http://www.allegiance.com/blog/6-ways-to-increase-survey-response-rates/6096
Veličina uzorka!!!
• Dovoljan broj ispitanika! – izračunati
unaprijed!
• Kalkulatori za izračun veličine uzorka:
http://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/
Izvor za sliku:
http://www.gifted.uconn.edu/siegle/research/Samples
/instructornotessamples.htm
Pitanja?

similar documents