Product

Report
1
Teknologi-camp for jenter
Digitale forretningsmodeller
Associate Professor Harald Øverby
Department of Telematics, NTNU
TTM6 Tele-economics, advanced
2
Hva skjer?
0900 - 0930: Introduksjon til digital økonomi og
forretningsmodellering
0930 - 1200: Gruppearbeid – lage egen forretningsmodell
1200 - 1230: Lunsj
1200 - 1230: Oppsummering
3
Motivasjon
• For at teknologi skal kunne ha nytte for samfunnet
må vi ha “noe” som beskriver
– Teknologiens egenskap og verdi for brukere
– Hvem som er brukere / brukergrupper
– Logikk for inntjening – hvordan tjene penger
• Dette beskrives gjennom en forretningsmodell
• En god forretningsmodell er ofte avgjørende for
suksess!
Idag skal dere lære å lage en slik forretningsmodell!
4
5
Digitale produkter
• Et digitalt produkt kan kodes, lagres og sendes i
digitalt format
• Eksempler?
6
Egenskaper ved digitale produkter
• Kostandsaspekter
– Svært høye faste kostnader
– Tilnærmet 0 marginale kostander
• Sterke nettverkseffekter
– Verdien øker jo flere som bruker tjenesten
• Muligheter å tjene penger på å gi bort tjenesten
gratis!?!
7
Hva snakker vi om…?
8
“Gratis” forretningsmodeller
• Gi noe bort gratis idag, med håp om å tjene penger
på andre måter (i fremtiden)
• Attraktivt for digitale produkter
– Marginal kost lik 0
• Utnytter kryss-subsidiering
• Eksempler fra ikke-digital verden?
9
1. Direkte kryss-subsidier
Producer
Product 1
(free)
$$$
Consumer
Product 2
(paid)
10
2. Tre-veis marked
Ad space
$$$
Producer
Product
(free)
Products
(paid)
$$$
Advertiser
Consumer
11
3. “Freemium”
Basic product
(free)
Premium product
(paid)
Producer
$$$
Many consumers
Consumer
12
4. Ikke-finansielle modeller
Producer
Attention
Reputation
Product
(free)
Consumer
13
Forretningsmodellering
Business model canvas
14
Forretningsmodell - eksempel
15
Lag din egen forretningsmodell!
1. Inndeling i grupper (5 + 1 per gruppe)
2. Beskriv forretningsmodellen for Facebook ved bruk
av “Business model canvas”

similar documents