ERP Enterprise Resource Planning

Report
‫نسل اول‪:‬سيستم هاي جزيره اي‬
‫دهه ‪ 60‬ميالدي ‪ ،‬آغاز ظهور سيستم هايي بود كه بيشتر نقش پردازش اطالعات را در واحد هاي مالي ‪،‬‬
‫محاسبه حقوق و دستمزد و انبارداري بنگاههاي اقتصادي عهده دار بودند‪.‬اين نرم افزارها بصورت‬
‫جداگانه و جزيره اي در واحدهاي مختلف سازمان فعاليت داشتند‪.‬‬
‫نسل دوم‪ :‬سيستم هاي استخراج اطالعات‬
‫در دهه ‪ 90‬ميالدي ‪ ،‬همزمان با گسترش استفاده از كامپيوترهاي شخص ي ‪ ،‬بتدريج استفاده از شبكه‬
‫هاي محلي در سازمانها مرسوم شد‪.‬پاسخگو نبودن سيستم هاي جزيره اي به نياز سازمانها ‪ ،‬شكل‬
‫را رقم زد‪.‬سيستم اطالعات مديريت ‪ ،‬سرآغازي بر توليد ساير سيستم هاي ‪MIS‬گيري نرم افزارهاي‬
‫تكامل يافته تجاري نسل دوم بود‪.‬‬
‫نسل سوم‪ :‬سيستم هاي تسهيل كننده‬
‫پايان يافتن دهه ‪ 90‬ميالدي و آغاز هزاره جديد ‪ ،‬شروع نسل جديد نرم افزارهاي مديريت سازماني‬
‫بود كه با ساده كردن بسياري از فعاليتهاي سازمان و پيشگيري از انجام فعاليتهاي تكراري در واحدهاي‬
‫مختلف ‪ ،‬نياز مديران را در عصر رقابت سازماني پاسخ گفته است‪.‬‬
‫‪MRP‬یا برنامه ريزي تداركات مواد اوليه‬
‫‪MRP2‬یا برنامه ريزي منابع توليد‬
‫‪MRP3‬یا برنامه ريزي منابع مالي‬
‫‪ERP‬یا برنامه ريزي منابع سازماني‬
‫‪ ERP2‬یا برنامه ريزي منابع سازماني توسعه يافته‬
‫* هماهنگ كننده كل فعاليتهاي شركت‪ ،‬از ارزيابي عرضه كننده تا صورتحساب‬
‫مشتريان است‬
‫* یک فکر‪ ،‬فن آوری و سیستم برای مدیریت با کارآیی باال روی منابع مختلف در‬
‫کل یک سازمان است كه با تغییر نگرش و فرهنگ سازمانی به همراه بهینه سازی‬
‫روندها و چاالکی حاصل از بستر فراهم شده ‪ ،‬امکان برنامه ریزی طبق شرایط‬
‫سازمان را فراهم می سازد‪.‬‬
‫* روش ي براي برنامه‌ريزي و کنترل مؤثر تمامي منابع موردنياز براي دريافت ‪ ،‬توليد‬
‫‪ ،‬ارسال و پاسخگويي به نيازهاي مشتريان در شرکتهاي توليدي ‪ ،‬توزيعي و خدماتي‬
‫‪.‬‬
‫* يک بسته نرم‌افزاري تجاري است که هدف آن يکپارچگي جريان اطالعات بین‬
‫تمامي بخشهاي سازمان از جمله مالي ‪ ،‬حسابداري ‪ ،‬منابع انساني ‪ ،‬زنجیره عرضه‬
‫و مديريت مشتريان مي‌باشد‬
‫در سازمانها که ‌از اوایل دهه ی ‪1960‬‬
‫بر مشکالت سیستمهای عملیاتی موجود ‌‬
‫‪ erp‬برای غلبه ‌‬
‫در دهه ‪ 1960‬به وجود آمد‪.‬‬
‫بار ‌‬
‫میالدی توسعه پیدا کرده بودند به وجود آمد‪.‬مفهوم ‪ ERP‬برای اولین ‌‬
‫در سال‬
‫قرار نمی گرفت ‪‌ .‬‬
‫در هیچ طبقه بندی خاص ی ‌‬
‫تا سال ‪ ERP ،1972‬مفهومی بدون‌ نام بود که ‌‬
‫‪ ،1972‬پنج تن ‌از مدیران ‪‌ IBM‬از سمت خود استعفا داده ‌و جهت تحقق مفهوم ‪ ،ERP‬شرکت‬
‫شمار می روند ‪.‬‬
‫‌‬
‫‪SAP‬را تأسیس کردند ‌و امروزه یکی ‌از پیشگامان جهانی نرم افزارهای ‪ ERP‬به‬
‫* یکپارچه سازی اطالعات مالی‪-‬‬
‫* یکپارچه سازی اطالعات سفارشات‬
‫* استاندارد سازی و سرعت در فرآیندهای تولید‬
‫* کاهش حجم انبارداری‬
‫* استاندارد سازی اطالعات منابع انسانی‬
‫* ناتواني سيستم موجود در برآورده كردن نيازهاي سازماني‬
‫سیستم ‪ ERP‬به چندین سیستم فرعی تقسیم می شود که عبارتند از‪:‬‬
‫ مدیریت بازرگانی‬‫ تولید‬‫ فروش‬‫ بازاریابی‬‫ توزیع‬‫ حسابداری‌‬‫ مالی‬‫ مدیریت منابع انسانی‬‫ مدیریت پروژه‬‫ مدیریت انبار‬‫ تعمیر و نگهداری‌‬‫ حمل و نقل‬‫‪ -‬تجارت الکترونیک‬
‫كاهش هزینه‌های حمل موجودی‬
‫كاهش هزینه‌های سفارش‬
‫كاهش هزینه‌های تولید‬
‫كاهش هزینه‌های نگهداری سوابق‬
‫كاهش هزینه‌های حمل و نقل‬
‫كاهش سرمایه گذاری در تجهیزات‬
‫انعطاف بیشتر در فرایندهای تولید‬
‫بهبود كارآیی بنگاه و سوددهی بيشتر‬
‫ی‬
‫افزایش شفافیت فرایند برای مشتری و افزایش رضایت مشتر ‌‬
‫* نصب و نگهداری این سیستم‌ها بسیار گران است‪.‬‬
‫* استفاده از برخی از این سیستم‌ها برای کاربران دشوار است‪.‬‬
‫* به اشتراك گذاشتن برخی از اطالعات حساس كه برای یك فرایند ضروری است‪ ،‬با مقاومت‬
‫افراد روبرو می شود‪.‬‬
‫* تغییر روند های موجود کاری‪ ،‬آموزش پرسنل و نیاز به ایجاد تغییرات ‪ ،‬مقاومت افراد را در بر‬
‫دارد‪.‬‬
‫•در یک بررس ی نشان داده شده است ازبین ‪ 63‬شركتی كه مورد بررس ی قرار گرفته‌اند‪،‬‬
‫ازجمله شركت‌های كوچك ‪-‬متوسط و بزرگ صنعتی‪ ،‬هزینه راه اندازی این سیستم به طور‬
‫متوسط ‪ 15‬میلیون دالر بوده است‪ .‬در ایران بین یک تا دو میلیون دالر است‪.‬‬
‫ً‬
‫•* زمان راه اندازی با توجه به شرایط سازمان معموال از ‪ 6‬ماه تا ‪ 3‬سال‬
‫ی‪:‬‬
‫دریافت سفارش مشتر ‌‬
‫در واقع هنگامی كه مشتری سفارش میدهد‪ ،‬سفارش به صورت كاغذی یا كامپيوتری در‬
‫واحدهای مختلف شركت در گردش است‪ .‬این گردش سبب تاخير در پاسخگویی به‬
‫سفارش میشود‪ ،‬در ضمن هيچ يك از افراد شركت به درستی نمیداند كه وضعیت‬
‫سفارش در هرنقطه چگونه است‪.‬‬
‫* شركت ‪ Mobil Oil‬كه در زمینه پتروشیمی نفت فعالیت دارد‪ ،‬توانسته با بكارگيری‬
‫این نرم افزار ‪ ،‬حدود ‪ 300‬سیستم مختلف خود را بصورت یكپارچه تبدیل كند ‪.‬‬
‫* شركت پوشاك ورزش ي ايتاليايي بنتون ‪ ،‬در هر سال ‪ 50‬ميليون دست لباس ميسازد و‬
‫روزانه ‪30000‬جعبه لباس را به نقاط مختلف انتقال ميدهد‪ .‬فروشگاهها در ‪ 60‬كشور‬
‫پراكندهاند‪ .‬اين مركز توزيع خودكار با بهره گيري از سيستم ‪ ،ERP‬تنها از ‪ 19‬نفر استفاده‬
‫ميكند كه بدون آن ‪ 400،‬نفر مورد نياز است‪.‬‬
‫در ابتدا ‪ ،‬تهیه کننده های برنامه های نرم افزاری ‪ ERP‬نگرش ی جدی برای نفوذ در تجارت‬
‫الکترونیک نداشتند؛ اما اکنون دسترس ی به اطالعات سفارشات در مراحل طراحی‪ ،‬تولید‪،‬‬
‫انبارداری و حمل را از طریق این سیستم ها حق مشتری و مصرف کننده می دانند‪.‬‬
‫‪ ERP‬از همين زاویه به توسعه تجارت الکترونیکی کمک شایانی نموده است و دقیقا از‬
‫همين زاویه ‪ ERP ،‬توانست با سیستم ها و استراتژی ‪ CRM‬که یکی از مهمترین فن آوریها‬
‫در عرصه تجارت الکترونیکی است ارتباط برقرار نماید‪.‬‬
‫با توجه به چالشهای سيستم ‪ ERP‬و با پديدار شدن اينترنت و پيشرفت سريع تجارت‬
‫الکترونيک که تغييراتی را در شيوههای تجاری اعمال میکرد‪ ،‬سيستم جديدی تحت عنوان‬
‫سيستم ‪ ERPll‬مطرح شد‪ .‬اين سيستم در واقع براي پکپارچه کردن سيستمهای ‪، ERP‬‬
‫فروشندگان ‪ ERP‬و شرکتهايی که ‪ ERP‬را به کار میگرفتند‪ ،‬راهی برای مقابله با چالشهای‬
‫اينترنت ايجاد مي نمايد‪ .‬بعبارت ديگر ‪ERP ،‬در واقع قلب سيستم شرکتهاست و ‪ERPll‬آن‬
‫را با ديگر سيستمهای کسبوکار کليدی و کاربردهای خارجی (شرکای تجاری و سيستمهای‬
‫مشتريان) يکپارچه میکند و يک زنجيرهي ارزش توسعه يافته ايجاد میکند‬
‫‪ )1‬به اشتراک گذاشتن اطالعات ‪:‬اطالعات بين استفادهکنندگان داخلی ‪ ،‬مشتريان و‬
‫فروشندگان خارجی به اشتراك گذاشته مي شود‪.‬‬
‫تمرکز بهينه‪ :‬در سراسر زنجيرهي ارزش شرکت ‪ ،‬بهينگي ايجاد مي كند‪.‬‬
‫‌‬
‫‪)2‬‬
‫در فرايندهاي بنگاه ‪ :‬مشكل عدم تطبیق شرکت را با‬
‫‪ )3‬جايگزين کردن اينترنت ‌‬
‫خارج از خودش از طریق اینترنت حل نموده است‪.‬‬
‫در سازمان‪ :‬تعدادی از سيستمهای ‪ ERP‬موجود نمیتوانند‬
‫‪ )4‬رفع موانع فناوري ‌‬
‫تعامالت تجاری الکترونيکی را حمايت کنند‪ ،‬زيرا گوناگوني سختافزار‪ ،‬نرمافزار و شرح‬
‫دادههای ناسازگار بسيار زياد است‪.‬‬
‫تغییر ‌و تنظیمی هستند که اط ‌العات ‌و‬
‫سیستمهای ‪ ، ERP‬سیستمهای اطالعاتی قابل ‌‬
‫در درون واحدهای سازمانی ‌و بین آنها‬
‫در سازمان را ‪‌ ،‬‬
‫بر اطالعات ‌‬
‫فرآیندهای مبتنی ‌‬
‫در‬
‫یکپارچه می نمایند‪ .‬پیاده سازی‌ این سیستم ها ‪ ،‬هزینه های زیادی خواهند داشت ‌و ‌‬
‫در سازمانهاي بزرگ به‬
‫در پیش رو‌ خواهد بود ولي مي تواند ‌‬
‫نیز مشکالت متعددی ‌‬
‫آینده ‌‬
‫میزان قابل توجهي سودآوري را افزايش دهد‪.‬‬
‫ازتوجهی که فرمودید سپاسگذارم‬

similar documents