PowerPoint-præsentation

Report
Mødet mellem dyrepasserelever
og brancherne
Branchedag og netværksdannelse
Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde
Formål med branchedagen:
Vi vil udvide elevernes kendskab til de mange brancher indenfor
dyrepasserområdet, samt orientere eleverne om de
forventninger/krav som brancherne stiller til medarbejdere.
Eleverne oplyses om arbejdsopgaver, hvordan og hvornår
arbejdsgivere skal kontaktes samt mulighederne for
efteruddannelse inden for branchen.
Tid:
Branche:
Tid:
Elever:
8.00 – 8.30
Morgenmad
og klargøring
8.10 – 8.25
Opråb i
klasserne
8.30
Kantinen:
Velkomst
v/udd.leder.
8.30 – 8.50
International
8.50 – 9.05
Hestebranche
9.05 – 9.25
Forsøgsdyr
Pause 10 minutter
9.35 – 9.50
Zoo/dyrepark
9.50 – 10.20
Landbrug
Svin/kvæg
10 minutter
Tid:
Branche:
Tid:
Elever:
10.30 – 10.50
Dyrehandel
10.50 – 11.20
Kenneth Frej:
psykoterapeut
/coach
11.20 – 12.15
Frokost
12.15 – 12.30
Opstilling af
udstilling i
klasselokaler
12.30 – 14.45
Elevopgave – alle elever besøger alle brancher.
14.45
Oprydning
15.00 – 15.30
Evaluering og
kaffe
Intro i klasser.
Udfyldelse af
spørgeark.
Opsamling og
evaluering i
klassen.
Netværksdannelse med brancherne
•Hvert speciale afholder årligt et
møde med branchen.
•Indhold: elevplan, tilbagemeldinger fra
elever, studieture, eksamensprojekter,
undervisning, specialefag, nye tiltag….
•Fagligt oplæg
•Rundvisning
Netværksdannelse med brancherne
• ”De flyvende 5”. Faste kontaktpersoner på
brancherne.
• Faglærere i virksomhedsophold – Zoo –
forsøgsdyr.
• Praktiske øvelser udføres hos mestrene
(forsøgsdyr).
• Deltagelse i arrangementer hvor mestrene
deltager.
Iværksætteri og innovationsuge
Projektuge for Væksthus og Planteskole elever 2
hovedforløb
I samarbejde med Teknologisk institut ,Arne og
Jakob Søgård, samt Dennis Vesterager ,
Planteopbevaring.
I planlægningsfasen
imellem interessenter , gennemgås
læringsmålene og lektionsplanen
•
•
•
•
Der opstilles en lektionsplan for aktiviteten
Hvilke mål kan man nå indenfor rammen
Hvordan når vi de andre mål, der er for faget
Her handlede det om forretningsplaner. Det
fik eleverne i særskilte timer forud for kurset.
Frokost og elevmodtagelse 1 dag
3D prototypeprinteren arbejder
Emballageværkstedet
Forbrug af emballage og råstoffer .
Cradle to cradle tankegangen introduceres
Nanoteknologi og de muligheder der er i dette felt
Velkomst hos Arne og Jakob Søgård
Gennemgang af agurkeproduktion
Mere gennemgang
Arne og computeren
Dennis fra planteopbevaring fortæller om virksomheden
Indsigt i virksomhedens koncept
Intereserede elever.
Der idegenereres på tværs af grupperne
Gruppearbejde i systematisk rod
Arbejde med FISK metoden og OCEAN
Eleverne arbejder alle steder, også i væksthuset
Hvad fik eleverne ud af projektet
• Indblik i hvor man kan få hjælp til opfinderi, og
produktudvikling
• Eleverne fik indblik i en virkelig verden, relateret
til to virksomheders reelle udfordringer
• Eleverne fik en konkret arbejdsopgave med et
klart mål
• Eleverne fik tillid til at udviklingsopgaver kan man
godt løfte
• Indblik i start af egen virksomhed
• En række systemiske metoder til ideudvikling og
ide generering
• En direkte tilbagemelding fra erhvervslivet.
Afslutning
• Fremvisning af ideer til virksomhederne
• Tilbagemelding fra virksomhederne
• Virksomhederne fik også procesmappen med
ideerne
Tiden efter
Virksomhederne besøger teknologisk og
vil være værter for skolen fremover.
Der er fokus på elevers evner og
kompetencer.
Afdelingen har:
2 stk. 40 personers busser
5 stk. 9 personers busser
12 lærer med stort kørekort
vores kultur er at dele af undervisningen sker udenfor skolens
arealer.
eks. skovundervisning i skovene og malkecertifikatundervisning
hos kvægavlere
At besøge virksomheder og dele deres og vores erfaringer er en
del af vores kultur.
Besøg hos gartnere, der producerer planter ,
havecentre og besøg på haveanlæg og byggepladser.
Næsten alle elever har minimum to lærepladser
Skole og praktisk arbejde
1. Skolen har en stærk base med praktiske
værksteder, stalde, marker, planteskole,
gartneri, haveanlæg.
2. Skolen har en decentraliseret kultur
således at ture og praktisk arbejde er en
del af lærernes metodefrihed under
økonomisk og organisatorisk ansvar
3. At skolen har mod og frihed til at møde
faget i øjenhøjde og gerne kan løfte faget.
Skillsstaffetten lokalt Roskilde ca 900
skoleelever instrueret af EUD elever
Andre aktiviteter
• Trekantsamtale , elev og virksomhed mødes med
skolen , på skolen til læringssamtale ,
Anlægsgartnerne,(forbrug ca 100 arbejdstimer)
• Uddannelsesudvalg organiseret med underudvalg for
hver uddannelse, og man mødes sammen med
eleverne og lærerne til fælles dialog
• Afsluttende opgaver aftales og tager afsæt i
erfaringsopsamling hos mestrene koblet til skolefag
hos Væksthus og Produktionsgartnerne.
Mange tak for
opmærksomheden
Dorthe Kold Navntoft
Steen Forsmann
Mobil 3018 0128 mail [email protected]
Linkedin : Karl Steen Forsmann
Roskilde Tekniske Skole

similar documents