הרצאת פתיחה: מגמות בעולם המס 2013

Report
‫ועידת המיסים השנתית בחיפה‬
‫ליאור הררי‪-‬ניצן‪ ,‬מנהל מחלקת מיסים חיפה ‪EY‬‬
‫‪ 5‬בנובמבר ‪2013‬‬
‫אוירה ציבורית ‪ -‬טוב או רע לעסקים‬
‫◄‬
‫◄‬
‫חוק הרווחים הכלואים ‪ -‬דיון אידיאולוגי בהתייחסות המדינה לחוק‬
‫ולחברות מקבלות ההטבות‬
‫◄‬
‫האם החוק משיג את מטרותיו (סיום הוראות השעה)‬
‫◄‬
‫האם הוא מתאים לעולם הכלכלי הנוכחי?‬
‫◄‬
‫היכן מתחיל והיכן נגמר מימוש מטרות החוק – תעסוקה‪ ,‬השקעות‪ ,‬פיתוח‪.‬‬
‫◄‬
‫חיפוש אחר נקודת האיזון בין עידוד לבין יצירת אי שיוויון‬
‫◄‬
‫כיצד ישפיע על העבודה מול הרשויות – שינוי גישה תוך כדי תנועה (ליכט ‪ Vs.‬מזרחי)‬
‫◄‬
‫גל פיטורים במשק בחברות מוטבות ו‪/‬או מקבלות מענקים מהמדינה (טבע‪ ,‬חברה‬
‫לישראל וכו')‬
‫נתוני מדידה משתנים מבססים קבלת החלטות!‬
‫◄‬
‫גזרות חוק ההסדרים ‪ -‬העלאת שיעורי המס על יחידים‪ ,‬חברות (‪ ,)26.5%‬מע"מ ‪18% -‬‬
‫◄‬
‫פרסום רשימת מקבלי הטבות המס במסגרת חוק עידוד השקעות הון‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫ועידת המיסים השנתית בחיפה‬
‫מהנעשה בארץ וברשות המיסים‬
‫◄‬
‫שר אוצר חדש‪ ,‬מפה פוליטית ומדיניות כלכלית חדשה‬
‫◄‬
‫יש ראש רשות חדש וקבוע – איש מיסים ברמ"ח אבריו‬
‫◄‬
‫ריבוי ערעורי שומות בבתי המשפט עקב קושי לסגור הסכמים‪ .‬הרבה‬
‫מקרים מגעים "לשלב ב'" וצווים‬
‫◄‬
‫הביקורת הציבורית משפיעה על הרצון והנכונות לקבל החלטות‬
‫◄‬
‫נחישות בתיקוני חקיקה‪:‬‬
‫◄‬
‫חקיקה רטרואקטיבית בחוק עידוד השקעות הון‬
‫◄‬
‫חנ"ז וחמי"ז‬
‫◄‬
‫חברות משפחתיות‬
‫◄‬
‫רווחי שערוך – מיסוי רעיוני?‬
‫◄‬
‫נאמנויות‬
‫עמוד ‪3‬‬
‫ועידת המיסים השנתית בחיפה‬
‫הפרסום בעיתונות כראי ליחס לעולם המס‬
‫הטבות חוק עידוד השקעות הון‬
‫חברות ארנק‬
‫חברות גלובליות שלא משלמות מיסים בישראל‪:‬‬
‫מע"מ‪-‬גוגל ‪ ,P&G,‬פייסבוק‬
‫זריקת מוטיבציה לרשות לגבות מס‬
‫דגש גדל והולך על‪":‬מוסד קבע" ‪ -‬הזכות להטיל מיסים‪/‬מחירי העברה ‪ -‬כימות הרווח לצרכי מס‬
‫"המלחמה" בהון השחור ובתכנוני המס‬
‫עמוד ‪5‬‬
‫ועידת המיסים השנתית בחיפה‬
‫חקיקה – כמה אפשר לעכל‪/‬להקל‪/‬לעקל‬
‫◄‬
‫התאמת החקיקה למציאות כלכלית וחברתית ‪ -‬חוק ההסדרים‪ ,‬חוק‬
‫הריכוזיות שאושר בוועדת כספים ‪ 30.10.13‬וייצור שינוי מבנה רבים‬
‫במשק והיפרדות מנכסים‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫מס "עשירים"‬
‫חברות ארנק ‪ -‬טיוטת המלצות חדשות של וועדת טרכטנברג בנושא (חברת נושאי‬
‫משרה או חברת שכירים‪ ,‬חברת חיץ‪ ,‬חברה צוברת)‬
‫חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה‬
‫"נשק יום הדין של רשות המס" ‪ -‬עבירות מס (תכנון אגרסיבי)‬
‫כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון‬
‫גם רשויות המס היו קשובות והוציאו מחוק ההסדרים את חקיקת‬
‫ה‪CFC -‬‬
‫עמוד ‪6‬‬
‫ועידת המיסים השנתית בחיפה‬
‫רשות המיסים בישראל‪ -‬מגמות עדכניות‬
‫◄‬
‫דוחות המס ‪ -‬עולם חדש של גילוי ‪" -‬שיתוף" הנישום בהליך השומה‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫סנכרון ושיתוף מידע מקצועי עדכני עם רשויות מס במדינות זרות‪,‬‬
‫לרבות מידע על נישומים‬
‫שיפור ממשקי העבודה‬
‫◄‬
‫◄‬
‫עמוד ‪7‬‬
‫חובות גילוי ודיווח מוגברות‬
‫טפסים ייעודיים‬
‫קנסות גרעון‬
‫עסקאות חייבות בדיווח‬
‫‪ ‬הסרת ה"איום" בדבר גילוי חוות דעת –האם הרשות מרסנת עצמה או מבינה‬
‫שהלכה צעד רחוק מידי‪.‬‬
‫בין יחידות המיסוי השונות בתוך רשות המסים‬
‫שיתוף פעולה והעברת מידע בין רשויות‬
‫ועידת המיסים השנתית בחיפה‬
‫שינוי מגמות בפסיקת בתי המשפט בישראל‬
‫◄‬
‫פסיקות לאחרונה המעדיפות "צדק מיסויי" על פרשנות דווקנית‬
‫היכולת להסתמך על המלה הכתובה הולכת ופוחתת (מהות על פני‬
‫צורה) ‪ +‬גמישות פסיקתית בהתיישנות שומות‪:‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫פס"ד שלמה אייזנברג (עליון) ‪ -‬במקרה שבו לא דווח אירוע מס רלבנטי לרשויות‪ ,‬אזי‬
‫תתאפשר פתיחת השומה באמצעות שומת הניכויים‬
‫פס"ד יגאל דור און (עליון) ‪ -‬אין להקל עם פקיד השומה לגבי התיישנות שומות גם‬
‫בתקופת "בין השמשות" ‪ -‬במקרה הספציפי השומות בוטלו‬
‫פס"ד כלל חברה לביטוח בע"מ נ' פשמ"ג‪ :‬גם לנישום זכות לטעון לתוכן על פני צורה‬
‫◄‬
‫עמוד ‪8‬‬
‫"עקרון המהות הכללית האמיתית במשולב עם הטלת מס אמת מחַ ייב לאפשר לנישום לטעֹון‬
‫למהות כלכלית על‪-‬פני צורה‪ ,‬תוך הטלת נטל שכנוע מוגבר על הנישום הטוען לכך ותוך שימת‬
‫לב לשאלות של תום לב"‪.‬‬
‫ועידת המיסים השנתית בחיפה‬
‫בעולם‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫אוירה ציבורית נגד חברות הענק ואסטרטגיית המס שלהן‬
‫מאבק במקלטי המס ‪ -‬ארה"ב מובילה ודעת הקהל תומכת‬
‫כבר אין לאן לברוח‪ :‬מדינות מיישרות קו עם המגמה – שוויץ‪ ,‬אירלנד‪,‬‬
‫לוקסמבורג‪.‬‬
‫‪ - BEPS - OECD‬דו"ח מהפכני בגישתו לשחיקת בסיס המס במדינות‬
‫שונות והגדרתו כדבר "רע"‬
‫עמוד ‪9‬‬
‫ועידת המיסים השנתית בחיפה‬
‫על מה נדבר היום‬
‫◄‬
‫פאנל דיון‪ :‬אופטימיזציה מס בקבוצה – הרצוי והמצוי‬
‫מנחה‪ :‬ליאור הררי‪-‬ניצן‪ ,‬שותף‪ ,‬מנהל מחלקת מיסים חיפה‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫משתתפים‪:‬‬
‫◄‬
‫טלי ברנד‪ ,‬אקזקיוטיב דירקטור‪ ,‬מנהלת מחלקת חוקי עידוד‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫רגב יצחקי‪ ,‬שותף‪ ,‬מנהל מחלקת מיסים עקיפים‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫ירון שטיין‪ ,‬שותף‪ ,‬מחלקת מיסים‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫ערן שיף‪ ,‬סניור מנג'ר‪ ,‬מחלקת מחירי העברה‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫רכישות – הפן האנושי תרבותי כמפתח להצלחה‬
‫גדי ברייר‪ ,‬שותף‪ ,‬ייעוץ ארגוני‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫חוקי עידוד – עדכונים ‪2013/14‬‬
‫טלי ברנד‪ ,‬אקזקיוטיב דירקטור‪ ,‬מנהלת מחלקת חוקי עידוד‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫מרכז השקעות – שינויים‪ ,‬מגמות וחידושים‬
‫נחום איצקוביץ‪ ,‬מנהל מרכז השקעות‪ ,‬משרד הכלכלה‬
‫◄‬
‫◄‬
‫היערכות לקראת סוף שנת המס לאור חוק ההסדרים ושינויי‬
‫חקיקה‬
‫מנחה‪ :‬ליאור הררי‪-‬ניצן שותף‪ ,‬מנהל מחלקת מיסים חיפה‪,‬‬
‫◄‬
‫‪EY‬‬
‫משתתפים‪:‬‬
‫◄‬
‫עוז ליברמן‪ ,‬סניור מנג'ר‪ ,‬מחלקת מיסוי בינלאומי‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫יחיאל רכטשאפן‪ ,‬סניור מנג'ר‪ ,‬מחלקת מיסים עקיפים‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫ערן שיף‪ ,‬סניור מנג'ר‪ ,‬מחלקת מחירי העברה‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫ניהול נכון של שומות מס – סוגיות עדכניות‬
‫רגב יצחקי‪ ,‬שותף‪ ,‬מחלקת מיסים עקיפים‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫ירון שטיין‪ ,‬שותף‪ ,‬מחלקת מיסים‪EY ,‬‬
‫◄‬
‫תודה‬

similar documents