Upisi_brodogradnju - Fakultet strojarstva i brodogradnje

Report
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje
STUDIJ BRODOGRADNJE U ZAGREBU
Pripremili: Vedran Slapničar i Jerolim Andrić
http://www.fsb.unizg.hr/zbrodo/
[email protected], [email protected]
FSB film
Upis na FSB
O Zavodu za brodogradnju
Kako se školuju
brodograđevni inženjeri
Život na studiju
Što rade brodograđevni
inženjeri
Upis na Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB)
Upisne kvote:
Strojarstvo
Brodogradnja
Zrakoplovstvo
Ukupno
345
45
30
420
+ 5 stranih studenata
Sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 400 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika (viša razina) - do 400 bodova
Fizika ili Kemija* - do 150 bodova
* nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
c) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća: mak. 50 bodova
Ostale informacije na: www.fsb.unizg.hr/
ZAVOD ZA BRODOGRADNJU I POMORSKU TEHNIKU
Katedra za hidromehaniku
plovnih objekata
Katedra za konstrukciju plovnih
objekata
Katedra za osnivanje plovnih
objekata i morsku tehniku
Katedra za gradnju plovnih objekata
Katedra za strojeve i uređaje
plovnih objekata
1 akademik emeritus
9 profesora
1 izvanredni profesora
2 docenta
1 predavač
3 asistenta
7 znanstvenih novaka / asistenata
5 katedri , 6 laboratorija, 24 člana Zavoda
Zavod sudjeluju u:
• Znanstvenim istraživačkim projektima
• EU istraživačkim projektima:
• Tehnologijskim projektima
• Obrazovnim projektima
• Projektima za industriju (u Hrvatskoj i inozemstvu)
• Izdavanju časopisa BRODOGRADNJE
• Organiziranju brodograđevnih znanstveno stručnih
simpozija i kongresa
Studij brodogradnje
Preddiplomski studij - temeljni kolegiji
fundamentalne discipline: Matematika, Mehanika, Termodinamika, Mehanika fluida
Informatika.
opće tehničke discipline: Materijali, Tehnologije, Elementi strojeva, ͙
temeljne brodograđevne discipline:
Geometrija broda, Plovnost i stabilitet broda, Brodska
hidromehanika, Otpor broda, Propulzija broda, Konstrukcija i čvrstoća broda,
Gradnja broda, Pogon broda
=> Završni rad
Diplomski studij - stručne i znanstvene brodograđevne discipline
Vibracije broda
Pomorstvenost broda
Osnivanje broda
Upravljivost broda ...
Izborni kolegiji se omoguduju određene specijalizacije
=> Diplomski rad
Studije i projekti profesora i studenata
Industrijska praksa
Dvije industrijske prakse u trajanju od mjesec dana
Ljetna škola male brodogradnje - Murter 2013.
Značajke studija brodogradnje - 1
Studenati iz cijele Hrvatske, individualni rad sa studentima temeljen na
konkretnim projektima i istraživanjima,
Prilagodba interesima i sklonostima studenata,
Dobra atmosfera, povezanost studenta i profesora
Timski rad u malim grupama, rad s profesorima na zajedničkim projektima
Značajke studija brodogradnje - 2
• Tradicija i kvaliteta
• Najstariji studij brodogradnje u RH - utemeljen 1919 godina
• Dosada diplomiralo preko 1300 studenata brodogradnje
• Kadrovski i materijalno dobro opremljen
• Kontakti sa srodnim studijima u svijetu
• Suradnja s Brodarskim Institutom, veliki bazen → komercijalni projekti
→ Mogućnost dobivanja stipendije (HRB, brodogradilišta, državne stipendije)
ct 2009  INTERPOLIRANE tocke I
→ Mogućnost internacionalnog iskustva tijekom studija na drugom fakultetu u
Europi - ERASMUS
→ Mali bazen za samostalni istraživački rad studenata u završnoj fazi opremanja
Z
Y
X
Život na studiju
Dobra atmosfera, povezanost studenta i profesora (PIVSKI KUP – nogometni turnir, WATERBIKE)
International Waterbike Regatta (IWR)- svake godine u drugom sveučilišnom centru, 2013.
Nogometni turnir
PLOV ZA ČISTI JADR AN 2013.
ROGOZNICA - Stari Grad, Hvar - Drvenik Veli
Što rade brodograđevni inženjeri?
Inženjeri brodogradnje se kroz studij osposobljavaju za različite poslove:
Osnivanja i konstrukcije broda
Projektiranje i proizvodnja brodske
opreme
Istraživanja i razvoj
Razvoj softvera
Organizacija proizvodnje i gradnje
brodova
Remont i preinaka brodova
Nadzor projekta, gradnje i održavanje
Administracija
Rad u sektoru morske tehnike - offshore
Operacije spašavanja
Projektiranje i proizvodnja malih brodica
Naš kolega - Brošura ABS-a
BRODOVI: od jahte, putnički, teretni, platforme, podmornice, Off-shore, car carrier, jaružar
Sve građeno u Hrvatskoj – “taylor made brodovi”
Projektiranje brodova i brodskih komponenti (razvoj koncepata, razvoj
dokumentacije) → BRODOGRADILIŠTA , PROJEKTNE TVRTKE
Projektiranje i proizvodnja brodske opreme (dizalice, propulzori, rampe, poklopci, vitla,
sidra,..) → SPECIJALIZIRANE PROJEKTNE TVRTKE
Istraživanja i razvoj → INSTITUTI, SVEUČILIŠTA, KLASIFIKACIJSKA DRUŠTVA
Brodarski institut
MARIN
HSVA - Hamburg
Ispitivanja u naravi
Razvoj softvera→ INSTITUTI, SVEUČILIŠTA, KLASIFIKACIJSKA DRUŠTVA, PRIVATNE TVRTKE
Organizacija proizvodnje i gradnje brodova→ BRODOGRADILIŠTA, PROJEKTNE TVRTKE
Remont i preinaka brodova → REMONTNA BRODOGRADILIŠTA, PROJEKTNE TVRTKE
Nadzor projekta, gradnje i održavanje→ BRODARSKE KOMPANIJE, KLASIFIKACIJSKA DRUŠTVA
PROJEKTNE TVRTKE
Hrvatski registar brodova, IMO, DNV, Lloyd Register, ABS, BV, RINA, itd.
Administracija → MINISTARSTVA, LUKE, MARINE
Rad u sektoru morske tehnike - offshore (održavanje objekata za istraživanje nafte i
plina na moru) → NAFTNE KOMPANIJE
Mala brodogradnja → projektiranje i proizvodnja malih brodica
Operacije spašavanja → SPECIJALIZIRANE PROJEKTNE TVRTKE
BROD kao najsloženiji pokretni tehnički objekt => potrebna multi-disciplinarna znanja
Mogućnost zapošljavanja u Hrvatskoj, Europi i širom svijeta!
• 90% robne razmjene događa se morem, - PLOVITI SE MORA, brodovi se moraju
projektirati i graditi,
• Općenito deficitarno zanimanje u Europi (mali broj studenata koji studira),
• Različite vrste poslova vezanih uz brodogradnju, pomorstvo i srodne
industrije koje razvijaju složene tehničke proizvode,
• Međunarodno prepoznatljiva diploma temeljena na kvaliteti studija i 95
godine tradicije fakulteta,
• Brodograđevni inženjeri s diplomom FSB-a rade širom svijeta na najsloženijim
projektima !
Inovativni projekti – s većim ekološkim značajkama i i energetskom učinkovitosti
•
•
•
•
•
•
•
brod s niskim potroškom energije
„zeleni“ brod“ – LNG i BIO goriva,
solarne čelije, gorive čelije,
e-navigacija,
istraživanje Arktika- klasa za led,
virtualni brod novi način osnivanja broda,
brodovi s manje članova posade.
http://www.fsb.unizg.hr/zbrodo/
[email protected]

similar documents