gençlik nedir

Report
GENÇLİĞİN ÖNEMİ
HAZIRLAYAN
İSA KAYNAK
GÖRELE İLÇE MÜFTÜSÜ
1
Konunun planı






1. Gençlik nedir.
2. Gençliğin önemi.
3. Gençlik bir nimettir.
4. Gençliğin yetiştirilmesi.
5. Gençliğe davranışımız nasıl olmalı.
6. Geç olmadan gençliğimizin kıymetini
bilelim.
2
GENÇLİK NEDİR


İnsan hayatının ergenlikle orta yaş arasındaki
dönemine gençlik denir.
Daha açık bir tabirle gençlik; çocukluk devri ile
ihtiyarlık devri arasında kalan döneme denir.
3
GENÇLİĞİN ÖNEMİ

Gençlik Allah’ın biz kullarına ihsan ettiği paha biçilmez pırlanta gibi
bir kıymet ve bir nimettir. Fakat insanlardan çok azı, onun değerini
bilmektedir. Güç ve kuvvetin, her türlü hareketlerin, enerjinin
depolandığı, gençlik çağının değeri ,hakkıyla bilinmiş ve hakkı yerli
yerinde kullanılmış olursa, cennet vatanımızın geleceği için çok
faydalı temeller atılmış olur.
“Gençler bile bilseydi , ihtiyarlar muktedir olabilseydi” sözü bu
üzüntü verici durumu bizlere hatırlatmaktadır. Aile, aile çevresi,
toplum bilinçlenmediği, olgunlaşmadığı, şuurlanmadığı müddetçe
gençleri yetiştirmekte başarılı sonuç elde etmek mümkün değildir.

Hayatın en güçlü çağları gençlik çağlarıdır. Tıp uzmanlarınca
insanların kemikleri ve beyni yirmi iki yaşına kadar gelişebilmektedir.
Bu güçlü çağda gençler sorumluluk yüklenmelidirler. Gençler bir
milletin, geleceğidir, geleceğinin teminatıdır. Gençliğine önem veren
ülkeler yapılacak olan çalışmanın en önemli olanını ele alıyor yapıyor
demektir. gençlik en kıymetli hazinelerimizdendir.

4
GENÇLİK BİR NİMETTİR

Gençlik çok kıymetli olan, üzerinde durulması ve
değerlendirilmesi gereken Allah ‘ın bizlere ihsan ettiği
ilahi bir nimet hazinesidir. Geleceklerini önemseyen
milletler, gençlerine ayrı bir önem verirler. Milletler
geleceğini her yönüyle iyi yetişmiş donanımlı, gençlere
emanet etmelidir. Onun için, her aile evladını, oğlunu
kızını iyi yetişmeleri için itina göstermelidir. Bu
yetiştirme baştan savma şeklinde olmamalıdır. Hz. Ali
(ra)
Efendimiz
“akıllı
genç, cahil ihtiyardan
hayırlıdır” Buyuruyor.
5
Gençliğin yetişmesine hizmet ,en önemli vazifedir. Hz
Ali (ra) “Çocuklarınızı, içinde bulunduğunuz zamandan
ziyade, gelecek için hazırlayıp yetiştiriniz. Çünkü onlar sizin
zamanınız için değil, gelecek zaman için yaratılmışlardır”.
Bir batılı mütefekkir ”Akarsular dönmez geri, tıpkı gençliğim
gibi”. Necip f. Kısakürek “Düşün genç adam, düşünmenin ne
kadar haysiyetli bir şey olduğunu düşün” Bir başka
mütefekkir ”Gençlikte günler kısa, yıllar uzun, yaşlılıkta ise
günler uzun, yıllar kısadır” Gençlik insanın başına hayatta
bir kere gelir. “Gençlik tutulmaz elle, geçirme boş emelle”.
Kişi Allah’a inandığı, bütün yardımı Allah’tan aldığı
müddetçe gençtir.
6
Dün geçti, yarın var mı?
Gençliğine güvenme, ölen
hep ihtiyar mı?
Gençlik, sahip olunmaya
değer tek şeydir.
Gençlik… Gelip geçti… bir
günlük süstü;
Nefsim doymamaktan
dünyaya küstü,
Gençliğe güvenip de vakit
çok erken derken; Belki
elveda diyemezsin giderken.
7
GENÇLİĞİN YETİŞTİRİLMESİ
Gençliğin ruhunu, işlenmeyen bir tarla gibi,
kendi haline bırakırsanız orada ısırganlar
dikenler yetişir. İki şey elden gitmeden
değerini anlamak zordur. Biri sağlık diğeri ise
gençliktir. Kuran-ı Kerim’de “sonra insan
bütün nimetlerden hesaba
çekilecektir”buyurulmaktadır.
8


Peygamber efendimiz (S.A.V.) ;”Beş şey
gelmeden evvel beş şeyin kıymetini bilin;
Ölmeden evvel hayatın, hastalanmadan önce
sağlığın, meşguliyet gelmeden boş vaktin,
ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik
gelmeden önce zenginliğin kıymetini biliniz” .
“Hiç bir ana baba çocuğuna, güzel terbiyeden
daha üstün bir hediye veremez”buyurmaktadır.
Hz. Yusuf (a.s.) zindanda kalmayı haram
işlemeye tercih etmiş ve Cenabı Hakk yusuf
suresi 33. ayeti kerimede:“Ey Rabbim,
hapishane, bana onların beni davet ettikleri
fiilden daha sevimlidir.” diyerek gençliğe
örnek bir davranış sergilemiştir.
9
GENÇLERE NASIL DAVRANMALIYIZ

Gençlere tatlı dille güler yüzle yaklaşmak gerekir. lütfen
bu öğütleri dikkatle dinleyelim Dinlemekle kalmayalım,
belleğimize kaydedelim. Bununla da kalmayalım toplumda
tanıdığımız böyle kimselere ulaşalım. Gönül kırmadan
incitmeden, nazik bir şekilde, asla kötü bir söz, fiile
girişmeden uyaralım. Uyarma görevimiz olduğunu
unutmayalım. Sizler camiye gelip sohbet dinleyebiliyor ve bu
sohbetten almış olduğunuz feyiz ile hayatınızın
güzelleşmesine yardımcı oluyor. Ancak buralara gelememiş,
bir sohbet ortamında bulunamamış çocukluğundan beri hep
yanlış işlerle meşgul olduğundan dolayı iyi arkadaş
edinememiş nice genç kardeşlerimiz var,
10
Lütfen onları unutmayalım. Lütfen çocuklarımızı
Gençlerimizi ihmal etmeyelim. Arkadaşı kişinin kim
olduğunun, nasıl bir yaşam içerisinde bulunduğunun,
nasıl bir ruh haleti içerisinde olduğunun ispatıdır. ”Bana
arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” ifadesi
bu durumu güzel bir şekilde açıklamaktadır. Sevgili
Peygamberimiz bir hadisi şerifinde “insan, dostunun
yaşayış tarzından etkilenir” o halde her biriniz dost
edineceği kimseye dikkat etsin.” Gençlikte yapılan
ibadetler güneş gibi, ihtiyarlıkta yapılanlar ay gibi
olduğuna göre gençliğimizin kıymetini bilelim, bir
saniyesini bile boş geçirmeyelim .İnsan gençlikte ibadet
etmezse, yaşlılığı sızlanmakla geçer. İnsan onun için her
11
anını değerlendirmelidir.
GEÇ OLMADAN GENÇLİĞİMİZİN
KIYMETİNİ BİLELİM.

Gençlik bir toplumun yarınki fotoğrafı, bugünkü
gençliğidir gençlikle ilgili planlara ve projelere ağırlık
vermelidir. Gençlik ile ilgili programlar yapılmadan,
yarınla ilgili planlar programlar yapılamaz.Gençlik bir his
duygu düşünce durumudur.Gençlik, açlık, saflık
netlikleriyle dürüstlük aynalarıdır. Gençlik giydirilmiş
adetlerin ,bindirilmiş törelerin ,uydurulmuş hikayelerin
kabul görmediği yerdir. Gençlik bir yaşam biçimidir.
Gençler çok değerli ve meyve vermeye müsait bir fidana
benzer. Gençlik hayatın en iyi geçirilmesi gereken
dönemidir, bundan dolayı gençliğini boş ve faydasız
şeylerin peşinde geçirmek, bu fırsat elden çıktıktan sonra
bizlere çok ahh… vaah… lar çektirecektir.
12
Öyle bir gençlik ki, kuruyan dudaklara su verecek,
riyaya düşmeyen, putlara tapmayan, düşeni, kaldıran,
yarasına aldırmayan, alkole, yönelmeyen fuhşa meyletmeyen,
bu yolda korkmayan, ezilmeyen, dik duran ümmetle ağlayan
gülenle gülen, zifaftan cepheye koşan, ölmeden önce ölen
adeta asrı saadet gençliği, dudağında dua, ömrü çihat, kalbi
Allah (cc)diye çarpan bir gençlik arıyoruz. Öyle bir gençlik
ki, yardımı sadece Rabbinde alan her işine Bismillah ile,
başlayan nimet verildiğinde şükreden ,güçlük karşısında
lahavle vela kuvvete illa billah diyen ,sevindiğinde Allahü
Ekber diyen bir gençlik arıyor bu dava. Gençlerin
yetişmesine önem veriniz. Çünkü bu yolda en küçük bir
ihmal ülkenin yapısını ve geleceğini yok eder. Bir ülkenin
gençleri refahın ve mutluluğunun güvencesidir.,,
13
“Gidenler bir çok şey ekmiştir bize,
Bizde ekmeliyiz genç neslimize”
14
SONUÇ
Bir gencin hata yapmasını önlersen, onun kararlarını da
kendi kendine vermesini önlemiş olursun. Gençlik dönemimizi
en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Unutmayın ki ne ekersek
onu biçeriz. Karıncalar bile kış için yazdan yemek hazırlamaya
başlarlar.Yere sağlam ve güçlü adımlarla basarsak önümüze
çıkan bütün engelleri aşarak başarıya ulaşabiliriz.Vel hasıl bazı
şeylerin değeri, kazanılınca değil kaybedilince anlaşılır.
, Bizler de gençliğimizi verimli topraklara ektiğimiz
tohumlardan isteriz”. Ey insanlar! şu anki vaktinizin,
ömrünüzün kadrini bilin, henüz bağlar, zincirler bağlanmadan
tövbe kapısı kapanmadan kalem kurumadan ve amel defteri
toplanmadan” tedbirinizi alınız.
15

similar documents