Lastenvaatteiden turvallisuus - nauhat ja nyörit

Report
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Jaakko Laitinen | 12.12.2013
Lastenvaatteiden
turvallisuus
- nauhat ja nyörit
Lasten vaatteiden nauhoja ja kiristysnyörejä
koskevat turvallisuusvaatimukset
• Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) yleiset
turvallisuusvaatimukset
‒ eivät saa aiheuttaa vaaraa
‒ toiminnanharjoittajan on tunnettava tuotteet ja
arvioitava niihin liittyvät riskit
• Standardissa SFS-EN 14682 on yksityiskohtaisempia
vaatimuksia koskien lastenvaatteiden nauhoja ja
kiristysnyörejä
‒ esim. pienten lasten vaatteissa ei kiristysnyörejä tai
toiminnallisia nauhoja hupun/päätien alueella
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
12.12.2013 | Turvallista juhlaa -tiedotustilaisuus, Jaakko Laitinen
2
Valvonnan tuloksia
• Neljä lastenvaatetta, joissa oli
vaatimustenvastaisia nauhoja ja
kiristysnyörejä hupuissa
• Kolmessa tapauksessa kuluttajia
on tiedotettava vaarasta
• Vaatimustenvastaisia nauhoja ja
nyörejä sisältävät vaatteet
voidaan korjata leikkaamalla ne
irti
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
12.12.2013 | Turvallista juhlaa -tiedotustilaisuus, Jaakko Laitinen
3
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Lastenvaatteiden turvallisuus
– kemikaalit
•
•
•
•
12.12.2013
Marilla Lahtinen, ryhmäpäällikkö
Kemikaalituotevalvontayksikkö
Kemikaalien markkinavalvontaryhmä
LASTENVAATEHANKKEEN TAUSTA
• Tekstiiliteollisuudessa käytetään paljon kemikaaleja
tuotannon eri vaiheissa mm. parantamaan tuotteen
ominaisuuksia, laatua, käytettävyyttä…
• REACH-asetus EY N:o 1907/2006
- rajoitetut aineet (liite XVII)
- erityistä huolta aiheuttavat aineet
- luvanvaraiset aineet (liite XIV)
• Viranomaisvalvonta: Tulli / Tukes
- RAPEX-ilmoitukset, kuluttajien ilmoitukset ja
valvontahankkeet
- valvonta kohdistettua, pistokoemaista
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
5
LASTENVAATEHANKE -kemikaalit
Tavoitteena
• Selvittää täyttävätkö markkinoilla olevat lastenvaatteet
kemikaalilainsäädännön velvoitteet tutkituilta osin
• Lisätä toiminnanharjoittajien tietoisuutta
kemikaalilainsäädännön velvoitteista
• Ohjata kuluttajien huomiota turvallisuusasioihin
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
6
KÄYTÄNNÖSSÄ
• Kohdistettiin suomalaisiin tuotemerkkeihin
- valtava tuotevalikoima
- tehtävänä valvoa ensisijaisesti, että suomalaiset
yritykset noudattavat kemikaalilainsäädäntöä
• Otos: 12 tuotetta neljästä eri tuoteryhmästä
• Syyskuussa yhteydenotot yrityksiin
• Tullilaboratorio analysoi näytteistä atsovärit /
dimetyylifumaraatti / ftalaatit
• Toiminnanharjoittajia on informoitu kemikaalilainsäädännön velvoitteista ja tiedotettu tuloksista
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
7
HANKKEESEEN VALITUT TUOTEMERKIT JA TUOTTEET
Tuotemerkki, tuote
Jesper Junior
Jonathan sadetakki
Marimekko
PETU sadetakki
Ciraf
Green stripe sadetakki
Aarrekid Collection
Aarremetsä T-paita
My Melody
Unna T-paita
Design by Petronella
Kettunen T-paita
Bogi
ADON housut
Seppälä Kids
Värtwill farkut
Young Spirit
Sookie housut
Seppälä
Knee High polvisukat
House
talokuviolliset sukat
Romeo ja Julia
lasten sukat
Valmistuttaja, valmistaja* Valmistusmaa
FAOR Oy Helsinki
Kiinan kansantasavalta
Marimekko
Kiinan kansantasavalta
SOK, Inex partners Oy
Kiinan kansantasavalta
Pumpkin Design Oy*
Portugali / Suomi
Newtop oy Finland
Bangladesh
Tipeti Oy, nyk. Tirowi Oy
Kiinan kansantasavalta
Stockmann
Kiinan kansantasavalta
Seppälä
Bangladesh
K-Citymarket Oy
Kiinan kansantasavalta
Seppälä
Kiinan kansantasavalta
SOK, S-ryhmä
Turkki
Sukkamestarit Oy*
Suomi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
8
TULOKSET
• Tuotteet ovat tutkituilta osin kemikaalilainsäädännön
velvoitteiden mukaisia:
Tuotteet
Analyysitulos
Sadetakit
Ftalaatit
(DEHP, BBP, DBP, DIBP)
< 0,1 %
Housut
Dimetyylifumaraatti
< 0,1 mg/kg
Dimetyylifumaraattia ei saa käyttää eikä saattaa markkinoille
esineissä tai niiden osissa yli 0,1 mg / kg pitoisuuksina (REACHasetuksen liite XVII, kohta 61).
Atsovärit
(aromaattiset amiinit)
< 30 mg/kg
Atsovärejä, joista voi vapautua aromaattisia amiineja (lisäys 8)
havaittavina pitoisuuksina 30 mg/kg (lisäyksessä 10 luetelluilla
testausmenetelmillä), ei saa käyttää tekstiili- ja nahkaesineissä,
jotka saattavat joutua pitkäaikaiseen tai suoraan kosketukseen ihon
tai suuontelon kanssa (REACH-asetuksen liite, XVII, kohta 43).
T-paidat
Sukat
REACH-asetuksen mukainen velvoite
Jos erityistä huolta aiheuttavaa ainetta on esineessä yli 0,1
painoprosenttia, esineen toimittajan on pyynnöstä toimitettava (45
päivää kuluessa) kuluttajalle riittävät tiedot aineesta, jotta esinettä
olisi turvallista käyttää (REACH-asetus 33 art.).
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
9
Kuluttajien oikeus saada tietoa
REACH-asetuksen 33 artikla
• Kuluttajilla on oikeus pyytää ja saada tietoa esineen
sisältämästä erityistä huolta aiheuttavasta aineesta,
joka on ns. kandidaattilistalla
• Jos ko. ainetta on esineessä yli 0,1 painoprosenttia
• Esineen toimittajan esim. jälleenmyyjän on toimitettava
pyynnöstä kuluttajalle 45 päivän kuluessa riittävät tiedot
aineesta, jotta esinettä on turvallista käyttää
• Tietojen toimittamisen muotoa ei ole säännelty
• Edellyttää, että yrityksessä on käytössä tarvittavat
tiedonhaku- ja laatuprosessit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
10
Kiitos!
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•

similar documents