“Концепція змін щодо податку на прибуток групи “Економічний

Report
Концепція
рефрмування
податкової
системи
Система грабунку:
Загалом силоміць “позичено” у
бізнесу 36 млрд. грн.
Джерело: Спадок Азарова і Арбузова: борг з відшкодування ПДВ становить близько 17
млрд грн, а переплата податку на прибуток - 19 млрд
Finance.ua від 13 березня 2014 р.
http://news.finance.ua/ua/~/1/2014/03/13/321202
Основні проблеми податкової
системи України
1. Адміністрування становить більшу перешкоду для бізнесу, ніж ставки
2. Величезна тінізація – кожний працює під “дамокловим мечем”
3. Зокрема, приховування прибутків руйнує базу для фондового ринку
4. Майбутні платежі непередбачувані, корупція квітне, через необхідність
“домовлятися” щодо податкових зобов'язань або відшкодування ПДВ
5. Платники не рівні перед законом: декому “пробачають”, а декого –
навмисне “вбивають”: на замовлення, з політичних міркувань, тощо
6. Працемістькі підприємства несуть більшу частину тягаря, порівняно з
капіталомістькими, а МСБ – порівняно з великим бізнесом
7. Проблеми з відшкодуванням ПДВ шкодять експорту, особливо МСБ
8. … і попри усі труднощі бізнесу, бюджетні надходження все одно
недостатньо стабільні. Ну а не вистачає їх завжди ))
Основні підходи:
Мінімізація необхідності у контролі
Заборона контролю витрат
Автоматична робота ПДВ
Більшість підприємців не матимуть знати
податкового інспектора особисто, та забудуть що
таке перевірка – як зараз спрощенці!
Зниження навантаження на сумлінних платників
за рахунок зменшення усіх видів можливостей для
ухилення та “мінімізації”
Створення сприятливіших умов для нового
бізнесу, особливо працемістького,
за рахунок належного оподаткування колись
приватизованих основних фондів
Основні положення реформи:
ПДВ
Система 7/17, ПДВ-рахунки (без вимивання обігових коштів),
ліквідація податкової накладної, автоматичне відшкодування
+ 25
млрд.
ЄСВ
Ліквідація витрат невластивих фондам страхування, злиття
ПФ з бюджетом, зменшення ставки до 18%, підвищення
відповідальності за ухилення (далі – тільки для ПФ)
- 50
млрд.*
Податок
на
прибуток
ПДФО
Заміна податком на розподілений прибуток (10% – 18%) з
мінімальним порогом у відсотках від вартості основного
капіталу (відповідно, 1% - 1.8%). Ліквідація податкового обліку
Повернення до єдиної ставки 15%, компенсація за рахунок
детінізації, податку на нерухоме майно
+ 30
млрд.
0
Спрощена Збереження груп 1-3. Закриття більшої частини можливостей
система
для зловживань. Запровадження індексації ставок
0
Акцизи
Ліквідація – на автомобілі. Усе решта – тільки специфічні
ставки на оптимальному рівні
0
решта
Ліквідація дрібних та антиринкових податків і зборів (як-от
“держмита” та ПДФО при продажі особистого майна), за
рахунок підвищення рентних платежів до оптимального рівня,
0
*з урахуванням відповідного зменшення видатків на ЄСВ у бюджетному секторі
Переділити “пиріг” на нових засадах
Розподіл доходів Державного
бюджету та ПФ у 2013 р.
Пропонована структура
(попередньо)
128
157
157
155
54
80
120
ПДВ 167
податок на прибуток підприємств
ЄСВ
решта (акциз, ПДФО, рентні платежі, неподаткові надходження)
Можливі проблеми та FAQ:
Чому ми розраховуємо, що частина зарплат вийде з тіні?
Зниження податкового тиску має призвести до часткової
детінізації, принаймні у малому та середньому бізнесі. На
великих підприємствах тінізація саме зарплат – незначна,
мікробізнес – сплачує єдиний податок та/або має готівку. Але
саме на підприємствах МСБ працює близько половини усіх
зайнятих у недержавному секторі.
Додатковим стимулом має виступати обіцянка держави
доплачувати певний відсоток до “внесків” – за рахунок податку
на основні засоби.
Можливі проблеми та FAQ:
Наші пропозиції значно ускладнюють ухилення від
податків та їхню “мінімізацію”.
Чи не призведе це до зростання податкового тиску?
1. Передбачаючи це, ми закладаємо зменшення ставок
2. Загальне податкове навантаження, так само як дефіцит
бюджету та державний борг мають бути обмежені на
конституційному рівні, або через “конституційні закони”.
3. Насправді, сьогоднішня система дає можливість майже
необмеженого тиску.
4. Паралельно з реформою податків треба наполягати на
скороченні бюджетних витрат, особливо неефективних та
корупційних. Це є головною запорукою скорочення тиску.
Концепція
рефрмування
податку на
прибуток
Проблеми податку на прибуток
Прибуток є ефемерною та легко маніпульованою базою для
оподаткування
+
В Україні фондовий ринок недостатньо потужний аби створити
стимул показувати прибутки
Податок фактично
сплачується за
домовленістю
Хабарництво,
зловживання владою
Плани з надходжень
Платники вигадують
усе нові способи
мінімізації
Нестабільність
законодавства
Розповсюджуються на інші
податки, зокрема ПДВ
Концепція змін:
• оподаткування тільки розподіленого прибутку: дивідендів +
(варіант: жодних обмежень на склад витрат, амортизація за
1 рік із сплатою податку на інвестовану частину прибутку
векселем – для уникнення юридичних проблем)
• Заборона контролю витрат, відміна податкового обліку
• вводиться податок на основний капітал (основні засоби,
майно підприємств) який включається в податок на
прибуток (іншими словами, є мінімальним порогом). Для
нових інвестицій – пільговий період у 2-3 роки
• Ставка податку на прибуток наразі уточнюється, від 10% до
18%. Відповідно, для податку на майно 1% - 1.8% від
первинної вартості основних засобів (у подальшому – з
переоцінкою, надалі можливо введення механізму
квазіринкової оцінки)
Приклад розрахунку
Вхідні дані:
Прибуток 500 тис. грн.
Основні засоби:
2 млн. грн.
Розрахунок:
Результати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Втрачають сенс “схеми”, значно звужується поле для
“домовленостей”, мінімізації і ухилення та, відповідно, тиску на
підприємства – тим більше, що власники зацікавлені показувати
реальну вартість майна аби використати його як заставу
Виникає передбачуваність податкових зобов'язань
Утворюється компенсатор для зниження ЄСВ
Вирівнюється податкове навантаження на працемістький та
капіталомістький бізнес
Посилюються стимули для ефективного використання майна та його
ринкового перерозподілу на користь ефективних власників
Новостворені підприємства, які ще не встигли накопичити майно, але
швидко зростають та реінвестують прибуток отримують переваги
Приватизовані основні фонди працюють на суспільство, і у такий
спосіб отримують легітимацію
Значно легше стає показувати прибутки, що сприятиме формуванню
фондового ринку і залученню інвестицій
Можливі проблеми та FAQ:
Поточна первісна вартість “основних фондів” є сильно
викривленою
На жаль, це так. Але:
Навіть у такому вигляді вони дещо кращі за суто умовний
прибуток, розрахований методами податкового обліку
Підприємства зацікавлені приводити їх ближче до реальності
шляхом оцінки заради кредитів. Згодом – обов'язкова оцінка
Оцінка теж не є цілком об'єктивною, і вразлива до корупції,
але простір для зловживань набагато менший, аніж зараз
У подальшому можливе (в разі успішної апробації)
запровадження квазіринкового механізму взаємної оцінки
вартості майна для цілей оподаткування.
Можливі проблеми та FAQ:
Чи не буде податок на основний капітал пригнічувати
інвестиції? П е р е п л ата п р и засто суван н і п о д атку н а п р и б уто к п ід п р и єм ств
(П П П , 18% ) п о р івн я н о з п о д атко м н а о сн о вн і засо б и (П О З, 1.8% )
7.0
6.0
Ставка дисконту =
10% річних
5.0
ін ве сти ц ії)
П О З (те п е р іш н я вар тість, % від сум и
ви гр аш ін ве сто р а від зам ін и П П П н а
8.0
4.0
3.0
2.0
Ставка дисконту =
8% річних
1.0
0.0
-1.0
2
7
12
17
22
те р м ін е ксп л уатац ії о сн о вн и х засо б ів (р о ків)
27
Можливі проблеми та FAQ:
Чи не буде податок на основний капітал несправедливим
по відношенню до певних галузей?
Він буде вирівнювати поточну несправедливість: найбільший
податок наразі – на працю. Через ПОЗ частина тягаря з
утримання пенсіонерів буде перекладена на основний капітал,
який створювався їхнім коштом.
Чи не перепишуть усе майно на нерезидентв, фізичних
осіб, тощо?
Податок на майно стягується за принципом “немає власності
без оподаткування”. Відповідно, незалежно від походження
власників його має бути сплачено, в іншому разі об'єкт
вважатиметься нічиїм. Для симетрії, аналогічне майно
фізичних осіб також буде оподатковано – як це, до речі,
передбачено діючим ПК.
Дякую за увагу!

similar documents