sunu ilkokullarda Haftalık Ders Programı

Report
4+4+4 Kesintili Eğitim Yasasının
yürürlüğe girmesiyle birlikte , 2012-2013
Eğitim ve Öğretim yılından itibaren,
ilköğretim kurumlarında okutulacak
haftalık ders çizelgesi Talim ve Terbiye
Kurulunun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı
kararıyla belirlendi.
Yukarıda belirtilen karardan önce
uygulanan ve yukarıdaki karar
doğrultusunda oluşturulan haftalık ders
çizelgeleri şu şekildedir;
Bu yeni çizelgede İlk göze çarpan
değişiklik, ilkokulda Türkçe dersinin
haftalık ders saati sayısının 1 ve 2.
sınıflarda1 saat azaltılarak haftalık 10
ders saatine 3. sınıflarda 3 ders saati
azaltılarak 8 saate indirilmesi, 4.
sınıflarda ise 6 saatten 8 saate
çıkarılmasıdır.
Dikkat çeken diğer bir değişiklik ise
Matematik dersinin haftalık ders saati
sayısının 1 saat arttırılarak haftalık 5 saate
çıkarılmasıdır.
Bir başka dikkat çeken konu Haftada 2
saat olan Beden Eğitimi derslerinin
kaldırılarak yerine 1,2 ve 3. sınıflarda
haftalık 5 ders saati, 4. sınıfta ise 2 ders
saati olan Oyun ve Fiziki Etkinlikler
dersinin getirilmiş olmasıdır.
Müzik ile Görsel Sanatlar derslerinin
haftalık ders saati sayısı, 2 saatten 1 saate
indirilmiştir.
Önemli bir değişiklik de Yabancı dil
derslerinin 2.sınıftan itibaren başlaması.
Derslere ise okulun imkanları
doğrultusunda öncelikle branş
öğretmeni girecek eğer yoksa sınıf
öğretmeni girecek.
Diğer bir değişiklik 3. Sınıflara getirilen
Fen Bilimleri dersidir. Hayat Bilgisi dersinin
yanı sıra 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersini
destekleyici nitelikte olacaktır.
4.sınıf programına haftada 2 ders saati
olarak konulan “İnsan Hakları,
Yurttaşlık ve Demokrasi” dersinin
amacı, öğrencilerin daha erken yaşta
insan haklarına saygılı, vatanına bağlı
demokrasi bilincine sahip kişiler
olmalarını sağlamaktır.
1. Sınıfta 4, 2. ve 3. sınıflarda haftalık 2 ders saati
olan Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin
şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve
ihtiyaçları dikkate alınarak;
Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor,
müsamere, konser, müzik, monolog,diyalog, grup
tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma,
dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme,
bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü
söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve
düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe
etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb.
etkinlikler uygulanır.

similar documents