Оксиди в природі

Report
В природі існує
трьохсот оксидів.
близько
Вони зустрічаються у всіх
трьох оболонках нашої планети:
 Атмосфері;
 Літосфері;
 Гідросфері.
 Вода;
 Вуглекислий газ;
Н2О
Нітроген (IV) оксид;
Сульфур (IV) оксид;
 Інші гази.
Азот
Кисень
Аргон
Вуглекислий газ
Інші гази
Вода завжди присутня у повітрі в газуватому стані, з'являється завдяки
випаровуванню води з різноманітних водойм та після дощів.
Вода в повітрі обумовлює вологість повітря. Вона
перетворюється на рідку і випадає у вигляді роси або дощу.
Вуглекислий газ виділяється в
атмосферу в результаті дихання
тварин і рослин, вулканічної
діяльності та діяльності людини,
зокрема при згоранні різних видів
палива
Рослини
У повітрі міститься
приблизно 0,04%
вуглекислого газу
Фотосинтез
СО2
О2
Тварини
Дихання
Карбон(IV)оксид
використовують рослини
для фотосинтезу
Сульфур(ІV)оксид (SO2) потрапляє в
атмосферу при виверженні вулканів, але
значна його частина утворюється в
результаті
спалювання
природного
палива, оскільки вугілля і нафта містять
невелику кількість сірки. Розчиняючись в
дощових краплях, SO2 утворює сульфатну
кислоту.
Оксиди Нітрогену. При достатньо високій температурі азот, що міститься в
повітрі, взаємодіє з киснем. У природі це може відбутися під час розряду
блискавки, але основна частина оксидів утворюється при спалюванні
бензину в двигунах внутрішнього згорання або при спалюванні вугілля. При
розчиненні цих речовин в крапельках води утворюється нітратна кислота.
• Гідросфера— це водна оболонка Землі. До надземної частини
гідросфери, що вкриває 70% поверхні Земної кулі, належать
океани, моря, озера, ріки, а також льодовики, в яких вода
перебуває у твердому стані.
Вода у біосфері перебуває у безперервному русі,
бере участь у геологічному та біологічному
кругообігах речовин. Вода є основою існування
життя на Землі. Без води неможливий фотосинтез,
який відбувається в зелених рослинах і лежить в
основі біологічного кругообігу речовин на нашій
планеті. Вода — своєрідний мінерал, який
забезпечує існування живих організмів на Землі.
Найбільше оксидів
зустрічається у
літосфері – верхньому
твердому шарі Землі.
Різні типи ґрунтів, порід та
мінералів складаються з
різних оксидів. Найбільш
поширеними є алюміній
оксид Al2O3, силіцій (ІV) оксид
SiO2, ферум (ІІ) оксид FeO та
ферум (ІІІ) оксид Fe2O3
Силіцій (IV) оксид SiO2 – безбарвні
нерозчинні у воді кристали. Його
ще
називають
кремнеземом
завдяки тому, що він є основною
складовою
піску
і
багатьох
різновидів ґрунтів. Пісок разом з
багатьма іншими оксидами є
цінним будівельним матеріалом.
SiO2 є основою багатьох мінералів,
зокрема:
Алюміній оксид Al2O3 – безбарвні нерозчинні у воді кристали.
Алюміній оксид складає основу багатьох мінералів, зокрема:
Колір цих мінералів обумовлюють невеликі домішки інших
речовин.
Алюміній оксид утворює дуже твердий мінерал корунд, що
використовується як абразивний матеріал для обробки
металевих, керамічних та інших поверхонь.
Крім того, алюміній оксид разом із силіцій оксидом є складовою
багатьох грунтів і порід, зокрема бокситу, з якого добувають
алюміній.
Ферум (ІІІ) оксид Fe2O3 – нерозчинна у воді речовина
рудого кольору. Він надає характерного забарвлення
іржі, піску і деяким ґрунтам.
На його основі виготовляють фарби:
Натуральну охру (жовтого кольору),
Красну охру,
Сиєну (коричневого кольору).
Також на основі цього оксиду
виготовляють різні магнітні матеріали –
феромагнітні покриття аудіо- та
відеоплівок і пластин жорстких дисків
(вінчестерів).
Ферум (ІІІ) оксид утворює багато мінералів,
зокрема:
З яких добувають залізо, а також
використовують як виробний камінь.
1. Під час хімічного виробництва
використовується силіцій (ІV) оксид.
Розрахуйте масову частку Оксигену в цьому
оксиді.
2. Де оксиди використовують у побуті?

similar documents