Comparison of systematic triage with clinical assessment in

Report
Comparison of systematic triage with clinical assessment in
prediction of short-term mortality
Anne Kristine Servais Iversen1, Jakob Lundager Forberg2, MD, PhD, Morten Schou3, MD, PhD, Prof. Lars S. Rasmussen4, MD, DMSci, Prof. Lars Køber5,
MD, DMSci, Kasper Iversen3, MD, DMSci
1Department of Cardiology and Endocrinology, Hospital Of Northern Zealand, Hillerød Hospital, Denmark, 2Department Of Emergency Medicine,
Hospital Of Northern Zealand, Hillerød Hospital, Denmark, 3Department Of Cardiology, Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark,
4Department of Anaesthesia, Centre Of Head and Orthopaedics, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark, 5Department Of
Cardiology, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark
Corresponding and presenting author: [email protected]
1
Formål
Undersøge den prognostiske værdi af en
• Klinisk vurdering af en patients triage behov
vs.
• Systematiseret triage algoritme
2
Eyeball triage
•
Hurtig, umiddelbar vurdering af patienten
•
Klinisk fremtræden
•
Det primære symptom
3
Danish Emergency Process Triage (DEPT)
•
Algoritme baseret risiko-stratificering
•
Symptomkort
•
Vitale parametre
4
Baggrund
• Systematiseret triage indført på alle danske FAM
• Kun ét studie har tidligere sammenlignet formaliseret triage med
en klinisk vurdering
5
Metode
• 3 måneders dataindsamling, 24 timer i døgnet
• 6383 patienter
• Dobbelt triage af alle patienter
- DEPT 98.5 %
- Eyeball 99.9 %
6
Primære endepunkt
• 30-dages mortalitet
Statistik
• Receiver Operating Characteristic curves (ROC)
• PPV, NPV, Sensitivitet og Specificitet
• Hazard Ratios
• Kappa-statistik
7
Fordeling mellem triagekategorier
P< 0.01
DEPT
Eyeball
Grøn
2061 (33%)
2352 (37%)
Gul
2487 (40%)
2804 (45%)
Orange
1704 (27%)
1016 (16%)
Rød
38 (1%)
118 (2%)
30 dages mortalitet 4,2%
8
9
PPV, NPV, Sensitivitet og Specificitet
10
Hazard Ratios
11
Kappa: 0.05
!!!!!!Eyeball! Green! Yellow!
DEPT!
Orange! Red!
Total!
Green!
857!
925!
256!
23!
33%!
Yellow!
994!
1110!
359!
24!
40%!
Orange!
500!
767!
387!
50!
27%!
1!
2!
14!
21!
1%!
Red!
Total!
!
37%! 45%! 16%! 2%! 6290!
12
Styrker
• Stor studiedatabase
• Høj gennemførselsrate
• Eyeball triage udført at bioanalytikere
Svagheder
• Ingen randomisering mellem triage metoder
13
Konklusion
• Dårlig sammenhæng mellem vurderinger
• Eyeball triage er bedre til at identificere patienter i både høj og
lav risiko i forhold til 30-dages mortalitet
14
Kontakt
• Posterplads: B5
• [email protected]
15

similar documents