Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Νάξου και

Report
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
για την περίοδο 2013-2015
Εισηγητής:
Περιεχόμενα
1.
Η αγορά
2.
Το σκεπτικό
3.
Το σχέδιο
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 2
Περιεχόμενα
1.
Η αγορά
2.
Το σκεπτικό
3.
Το σχέδιο
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 3
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Ελλιπής η εικόνα...
•
Εξαιρετικά περιορισμένη η ανταπόκριση των ξενοδόχων στην έρευνα της
ΕΛΣΤΑΤ με αποτέλεσμα να υποεκτιμάται η τουριστική κίνηση της Νάξου
•
Ομοίως και στη δική μου
•
Διενεργούμε με το Σύλλογο Ξενοδόχων έρευνα ικανοποίησης σε αναχωρούντες
επισκέπτες στο λιμάνι
•
Πολύ χρήσιμες οι συνεντεύξεις Ιουνίου-Ιουλίου
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 4
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Ποσοτιαία κατανομή διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Νάξου ανά εθνικότητα το
2005 και το 2009 (πηγή: ΕΣΥΕ)
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 5
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Διανυκτερεύσεις ανά κλίνη στα ξενοδοχεία της Νάξου κατά την περίοδο 2005-2009
(πηγή: ΕΣΥΕ)
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 6
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Κίνηση στα ξενοδοχειακά καταλύματα της Νάξου κατά εθνικότητα πελατών το 2009
(πηγή: ΕΣΥΕ)
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 7
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Εξελίξεις...
•
Κάποιες αγορές της Νάξου συρρικνώθηκαν (π.χ. αναφέρθηκαν της Γερμανίας
και της Σκανδιναβίας)
•
Η κρίση μείωσε τις επισκέψεις Ελλήνων
•
Οι low-cost εταιρίες δίνουν νέο ενδιαφέρον στο island hopping
Ωστόσο η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες παραμένουν πιο ελκυστικές παρά ποτέ!
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 8
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Έρευνα
Ανάγκη να παγιωθούν κατ’ ελάχιστον οι εξής έρευνες:
•
Έρευνα ικανοποίησης σε αναχωρούντες τουρίστες
•
Έρευνα σε ξενοδοχειακά καταλύματα
•
Σύντομη έρευνα σε όλες τις προκαθορισμένες επαγγελματικές συναντήσεις (σε
εκθέσεις, συνέδρια κοκ.)
•
Έρευνα ικανοποίησης σε όσους μετάσχουν σε press trips και fam trips
•
Επερωτήσεις μέσω Facebook
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 9
Περιεχόμενα
1.
Η αγορά
2.
Το σκεπτικό
3.
Το σχέδιο
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 10
Περιεχόμενα
1.
Η αγορά
2.
Το σκεπτικό
3.
Το σχέδιο
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 11
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Στρατηγική αντίληψη για το μάρκετινγκ της Νάξου και των
Μικρών Κυκλάδων
•
Ανάγκη για αλλαγή
•
Περισσότερη αποτελεσματικότητα με την αποφυγή ενεργειών που δεν έφεραν
καλά αποτελέσματα
•
Περισσότερος επαγγελματισμός με την ενεργοποίηση του Τμήματος Τουρισμού
•
Πιο φιλόδοξη προσέγγιση με την υιοθέτηση αυστηρότερων προδιαγραφών
•
Δημιουργία από το Δήμο επιχειρηματικών ευκαιριών για τις τοπικές επιχειρήσεις
➡ Πρόγραμμα προβολής βασισμένο στη διεθνή εμπειρία αλλά – δυστυχώς –
πρωτόγνωρο για τα νησιωτικά δεδομένα
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 12
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Στρατηγικοί Στόχοι
Στόχος
Πώς;
1. Διαφοροποίηση των πέντε νησιών του Δήμου
από τους άλλους νησιωτικούς προορισμούς
στην Ελλάδα και άλλες μεσογειακές χώρες
• Ανάπτυξη αντίστοιχου storytelling
• Υιοθέτηση ιδιαίτερης αισθητικής μέσω
των κειμένων, των φωτογραφιών κοκ.
2. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
• Επιθετικότερη ανάδειξη των
αντίστοιχων δραστηριοτήτων
• Προσέλκυση τουριστικής πελατείας
που ταξιδεύει τους πλάγιους μήνες
3. Εδραίωση της Νάξου μεταξύ των κορυφαίων
οικογενειακών, πεζοπορικών και γαστρονομικών
προορισμών της Μεσογείου
•
•
•
•
4. Εδραίωση των Μικρών Κυκλάδων ως
απόλυτων εναλλακτικών προορισμών
• Ανάπτυξη αντίστοιχου storytelling
• Ενέργειες προβολής
5. Ανάδειξη της πολυμορφίας της Νάξου («Τα
έχει όλα»)
• Ανάπτυξη αντίστοιχου storytelling
• Ενέργειες προβολής
Ανάπτυξη προϊόντων
Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων
Ανάπτυξη αντίστοιχου storytelling
Ενέργειες προβολής
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 13
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Αγορές-Στόχοι
Αγορές πρώτης προτεραιότητας ως
προς την ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Αγορές πρώτης προτεραιότητας ως
προς τα ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ελλάδα
Οικογένειες με παιδιά
Γερμανία – Αυστρία – Ελβετία
«Δραπέτες»
Γαλλία
Πεζοπόροι
Ιταλία
Island Hoppers
Σκανδιναβικές Χώρες
Βρετανία
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 14
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Στοιχεία προς αξιοποίηση στη νέα τουριστική ταυτότητα της
Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων
•
αυθεντικότητα και φιλόξενοι κάτοικοι
•
κορυφαίες παραλίες σε μεγάλο αριθμό και για όλα τα γούστα
•
ηρεμία και απόδραση από τους πολύβουους τουριστικούς τόπους (ιδίως στις
Μικρές Κυκλάδες)
•
σημαντικά ιστορικά μνημεία στη Νάξο
•
προσιτές τιμές
•
ολοκληρωμένος προορισμός με πολλές επιλογές (Νάξος)
•
ιδανικές συνθήκες για οικογενειακές διακοπές, πεζοπορία και θαλάσσια σπορ
(ιδίως η Νάξος)
•
εξαιρετική κουζίνα (Νάξος) και φρέσκο ψάρι σε προσιτή τιμή (Μικρές Κυκλάδες)
•
εντυπωσιακή ενδοχώρα με πολύ πλούσια φύση και παραδοσιακά χωριά (στη
Νάξο)
(περισσότερες λεπτομέρειες στις σχετικές προσκλήσεις)
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 15
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Μείγμα Μάρκετινγκ από τη σκοπιά του Δήμου
• βλ. 3.2
• βλ. 3.3
• βλ. 3.5
• όχι
Προϊόν
Τιμή
Διανομή
Προβολή
• βλ. 3.1
• βλ. 3.4
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 16
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Στρατηγική αντίληψη για το μάρκετινγκ της Νάξου
και των Μικρών Κυκλάδων
•
Αποτελεσματική προσέγγιση και των τριών βασικών μας ακροατηρίων:
•
Καταναλωτές-τουρίστες στην Ελλάδα και το εξωτερικό
•
Το λεγόμενο travel trade
•
Τα μέσα ενημέρωσης
Επίσης:
•
Οι τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 17
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Στρατηγική αντίληψη για το μάρκετινγκ της Νάξου
και των Μικρών Κυκλάδων
•
Μεγάλη έμφαση στο content υψηλής ποιότητας που είναι αναγκαίο για ένα
δυναμικό storytelling και για πολλή δωρεάν δημοσιότητα και προβολή
(δηλ. κείμενα, φωτογραφίες, χάρτες, βίντεο, γραφικά) π.χ. μέσω:
•
δελτίων τύπου
•
Διαδικτύου
•
κοινωνικών δικτύων
•
ΕΟΤ και Περιφέρειας
και άλλα στη λογική του content seeding
•
Γι’ αυτό και εισαγάγουμε την έννοια της επικοινωνιακής υποδομής
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 18
Περιεχόμενα
1.
Η αγορά
2.
Το σκεπτικό
3.
Το σχέδιο
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 19
Περιεχόμενα
1.
Η αγορά
2.
Το σκεπτικό
3.
Το σχέδιο
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 20
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Ενότητες του σχεδίου δράσης
3.1 Δημιουργία επικοινωνιακής υποδομής
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.3 Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων
3.4 Ενέργειες προβολής
3.5 Συνεργασία με τα κανάλια διανομής
3.6 Λειτουργία του Γραφείου Τουρισμού
3.7 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
3.8 Προϋπολογισμός
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 21
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.1 Δημιουργία επικοινωνιακής υποδομής
Έχουν ήδη δρομολογηθεί (βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών):
3.1.1 Λογότυπα
3.1.2 Κείμενα
3.1.3 Φωτογραφίες
3.1.4 Ιστοσελίδα
Εκκρεμεί:
3.1.5 Χάρτες
Για κάθε παραδοτέο έχουν οριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές προδιαγραφές.
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 22
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.1 Δημιουργία επικοινωνιακής υποδομής
3.1.1 Λογότυπα
Έχει ξεκινήσει μια ιδιαίτερα απαιτητική λογοτύπιση με σκοπό να αναδειχθεί για
πρώτη φορά η τουριστική πολυμορφία του Δήμου.
Υπάρχουν δύο επίπεδα λογοτύπισης:
• Λογοτύπιση των πέντε νησιών
• Λογοτύπιση των διακριτών τουριστικών προϊόντων
Αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
Δεκέμβριος 2012
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 23
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.1 Δημιουργία επικοινωνιακής υποδομής
3.1.2 Κείμενα
Έχει ξεκινήσει μια ιδιαίτερα συστηματική καταγραφή όλων των θεμάτων τουριστικού
ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τα πέντε νησιά καθώς και η συγγραφή των
αντίστοιχων περιγραφών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Υπάρχουν αναλυτικές
οδηγίες προς τις κειμενογράφους ως προς το επιθυμητό τελικό προϊόν καθώς και ως
προς την οργάνωση αυτού του πολύ μεγάλου όγκου πληροφοριών.
Ήδη έχουν κινητοποιηθεί κάτοικοι και φορείς των πέντε νησιών για να
συγκεντρώσουν πληροφορίες και ήδη διαθέσιμα κείμενα.
Αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
Φεβρουάριος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 24
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.1 Δημιουργία επικοινωνιακής υποδομής
3.1.3 Φωτογραφίες
Γίνονται δύο παράλληλες δράσεις:
• Συλλογή υφιστάμενου φωτογραφικού υλικού από επιχειρήσεις και φορείς
• Ανάθεση μιας συστηματικής φωτογράφησης των πέντε νησιών σε ανάδοχο
Αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
Ιούνιος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 25
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.1 Δημιουργία επικοινωνιακής υποδομής
3.1.4 Ιστοσελίδα
• Σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός
• Με ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές, προκειμένου να αναδειχθούν με πληρότητα
τα πέντε νησιά
Αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
Φεβρουάριος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 26
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.1 Δημιουργία επικοινωνιακής υποδομής
3.1.5 Χάρτες
• Απόκτηση καλαίσθητων ηλεκτρονικών χαρτών
• Αξιοποίηση των χαρτών ως βασικού μέσου για να «οπτικοποιηθεί» ο μεγάλος
πλούτος τουριστικών πόρων και δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα πέντε
νησιά
• Συνεργασία με τον ανάδοχο για την ενσωμάτωση μεγάλου όγκου πληροφοριών σε
διακριτά θεματικά layers
Περίοδος υλοποίησης
Δεκέμβριος 2012 – Μάρτιος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 27
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.1 Δημιουργία επικοινωνιακής υποδομής
Κινητοποίηση των δημοτών και των φορέων από τα πέντε νησιά ώστε να
εισφέρουν:
• Πληροφορίες κάθε μορφής
• Κείμενα
• Βιβλία
• Φωτογραφίες
• Συνταγές
• Στοιχεία για το Τουριστικό Ημερολόγιο
• κ.ά.
… μέσα από εκδηλώσεις, το Facebook και ανακοινώσεις στον τύπο.
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 28
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.2.1 Product Clubs
3.2.2 Tουριστικό Ημερολόγιο
3.2.3 Γιορτή Γαστρονομίας
3.2.4 Διαδρομές και πολυήμερα ταξιδιωτικά προγράμματα
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 29
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.2.1 Product Clubs
•
Τα product clubs αποτελούν δίκτυα συνεργασίας επιχειρήσεων και φορέων της
Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων που στοχεύουν στην ίδια αγορά.
•
Προτείνεται η σύστασή τους με πρωτοβουλία του Δήμου, ο οποίος σταδιακά θα
τα ενεργοποιήσει εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από πλευράς των τοπικών
επιχειρήσεων και φορέων.
•
Μέσω των product clubs ο Δήμος δημιουργεί αναπτυξιακές ευκαιρίες και βοηθά
τις τοπικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τα έσοδά τους.
•
Για κάθε product club ξεχωριστά θα γίνει από πλευράς του Δήμου μια δημόσια
πρόσκληση προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς. Η πρόσκληση θα
περιλαμβάνει και τυχόν ποιοτικές ή άλλες προδιαγραφές για τη συμμετοχή στο
product club. Εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων, θα
προχωρήσει η σύσταση εκάστου product club.
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Νοέμβριος 2012
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 30
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.2.1 Product Clubs
•
•
Προτείνεται η σύσταση κατ’ αρχήν οκτώ product clubs. Πρόκειται για product
clubs, τα οποία:
•
είτε απευθύνονται σε αγορές με σημαντική ζήτηση (π.χ. οικογένειες με
μικρά παιδιά, πεζοπόροι κοκ.)
•
είτε αναβαθμίζουν την εικόνα της Νάξου στη διεθνή τουριστική αγορά (π.χ.
Gourmet, Boutique)
Aναλόγως της ανταπόκρισης και της επιτυχίας των αρχικών product clubs
μπορεί να εξεταστεί η σύσταση και επιπλέον product clubs όπως λ.χ. για
αγροτουρισμό, για ιστιοπλοΐα, για την αγορά της κρουαζιέρας κοκ.
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 31
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.2.1 Product Clubs
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 32
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.2.1 Product Clubs
Προτεινόμενα product clubs (Ι)
•
Naxos Family: Μέλη μπορούν να γίνουν οι επιχειρήσεις – ιδίως τουριστικά
καταλύματα και τουριστικά γραφεία – που προσφέρουν εγκαταστάσεις και
υπηρεσίες ειδικά για οικογένειες με μικρά παιδιά. Μέσω αυτού του product club
θα προβληθούν επίσης οι παραλίες που είναι ασφαλείς για παιδιά. Τα κριτήρια
συμμετοχής θα είναι στη λογική αντίστοιχων πρωτοβουλιών σε άλλες χώρες
(π.χ. http://www.familotel.com/ok-for-kids.html)
•
Naxos Ηiking: Μέσω αυτού του product club θα προβληθεί αφενός όλο το
δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στα πέντε νησιά του Δήμου και αφετέρου οι
επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες σε πεζοπόρους (π.χ. τουριστικά
γραφεία). Μέσω αυτής της δράσης πρέπει επίσης να προωθηθεί η ενοποίηση
του δικτύου μονοπατιών, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση και
απουσία ενιαίας λογικής (βλ. λ.χ. τις πινακίδες). Ενεργό ρόλο στο πλαίσιο αυτού
του product club θα κληθούν να παίξουν οι Κοινότητες.
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 33
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.2.1 Product Clubs
Προτεινόμενα product clubs (IΙ)
•
Naxos Watersports: Ανοικτό σε επιχειρήσεις που προσφέρουν εξειδικευμένες
υπηρεσίες σε όσους ασχολούνται με καταδύσεις, με windsurfing, με kite surfing
κοκ.
•
Naxos Gourmet: Αυτό το product club μπορεί να περιλάβει επιχειρήσεις όχι
μόνο από τον τουριστικό τομέα (ξενοδοχεία, εστιατόρια) αλλά επίσης τοπικούς
παραγωγούς τροφίμων και ποτών και εμπορικά καταστήματα που προσφέρουν
ναξιώτικη γαστρονομία στην καλύτερή της εκδοχή. Για την επιλογή των μελών
μπορούν να αξιοποιηθεί η εμπειρία από την πρωτοβουλία AegeanCuisine. Το
product club θα μπορούσε κάλλιστα να μετεξελιχθεί σε ένα σύστημα
πιστοποίησης/προβολής των τοπικών προϊόντων
•
Naxos Weddings: Για την καθιέρωση των πέντε νησιών του Δήμου ως
δημοφιλών προορισμών για γάμους θα προβληθούν αφενός όλες οι ελκυστικές
τοποθεσίες για θρησκευτικούς και πολιτικούς γάμους και αφετέρου οι
επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διοργάνωση γάμων και βαπτίσεων.
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 34
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.2.1 Product Clubs
Προτεινόμενα product clubs (IΙI)
•
Naxos Culture: Σε αυτό το product club μπορούν να μετάσχουν όλοι οι φορείς
και οι ιδιώτες που διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
•
Naxos Meetings: Αυτό το product club θα περιλαμβάνει όλους τους
συνεδριακούς χώρους που λειτουργούν στα πέντε νησιά του Δήμου καθώς και
τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διοργάνωση και υποστήριξη συνεδρίων.
•
Naxos Boutique: Σε αυτό το product club μπορούν να δραστηριοποιηθούν
όσες επιχειρήσεις προσφέρουν διακοπές με πολυτέλεια και στιλ και
απευθύνονται στην αντίστοιχη πελατεία όπως λ.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια,
εμπορικά καταστήματα, spa κοκ.
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 35
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.2.1 Product Clubs
Τρόπος οργάνωσης των product clubs
•
Όλες οι μετέχουσες επιχειρήσεις και φορείς θα προβάλλονται ισότιμα.
•
Σε κάθε product club θα οριστεί ένα άτομο ως συντονιστής (από το Δήμο, από
τα μέλη του product club ή ένα τρίτο πρόσωπο).
•
Για κάθε product club θα ετοιμαστεί ένα σχέδιο δράσης για την καλύτερη δυνατή
προβολή της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων στην αντίστοιχη αγορά. Η
προβολή θα γίνει:
•
μέσω των εργαλείων μάρκετινγκ που ούτως ή άλλως χρησιμοποιεί ο
Δήμος για τη συνολική τουριστική προβολή του (ιστοσελίδα, newsletter,
Facebook και άλλες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, δελτία τύπου,
δημοσιογραφικά ταξίδια και fam trips κοκ.)
•
ενδεχομένως μέσω επιπρόσθετων ενεργειών μάρκετινγκ που θα
καλυφθούν – εφόσον χρειαστεί – από εισφορές των μελών του product
club (π.χ. για τη συμμετοχή σε θεματική τουριστική έκθεση).
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 36
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.2.2 Τουριστικό ημερολόγιο
... με τη βοήθεια όλης της τοπικής κοινωνίας
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Νοέμβριος 2012
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 37
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.2.3 Γιορτή γαστρονομίας
Διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Οκτώβριος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 38
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.2 Ανάπτυξη προϊόντων
3.2.4 Διαδρομές και πολυήμερα ταξιδιωτικά προγράμματα
Προτάσεις:
•
για διαμονή διαφορετικής διάρκειας
•
για διαφορετικά νησιά (και εκτός Δήμου)
•
για άτομα με διαφορετικά ενδιαφέροντα και ανάγκες
Χρήσιμο εργαλείο:
•
για αύξηση μέσης παραμονής
•
για άμβλυνση της εποχικότητας
•
για διάχυση της τουριστικής δαπάνης και στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Δεκέμβριος 2012
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 39
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.3 Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων
Όχι με επιβολή αλλά με επιβράβευση όσων κάνουν καλή δουλειά (και βεβαίως με
έλεγχο νομιμότητας όπου απαιτείται)
3.3.1 Εκπαίδευση και Κατάρτιση
3.3.2 Naxos Concierge
3.3.3 Tουριστικά Βραβεία Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 40
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.3 Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων
3.3.1 Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Ετήσια διοργάνωση σεμιναρίων κατόπιν διαβούλευσης με τους επαγγελματικολυς
φορείς για την επιθυμητή θεματολογία
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Μάρτιος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 41
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.3 Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων
3.3.2 Naxos Concierge
Ξέρουμε να «πουλάμε» σωστά και αποτελεσματικά τη Νάξο και τις Μικρές
Κυκλάδες; Έχουμε τα κατάλληλα επιχειρήματα και το κατάλληλο υλικό για να
πείσουμε τους δυνητικούς μαςεπισκέπτες;
Εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών σε τρεις τομείς:
• Σε βάθος γνώση των πέντε νησιών του Δήμου
• Τεχνικές εξυπηρέτησης των επισκεπτών
• Τεχνικές προβολής του προορισμού
Θα προηγηθεί διερεύνηση του ενδιαφέροντος για ένα τέτοιο πρόγραμμα
εκπαίδευσης και πιστοποίησης
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Ιανουάριος 2014
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 42
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.3 Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων
3.3.3 Tουριστικά Βραβεία Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Δύο προσεγγίσεις:
•
Ψηφοφορία του κοινού
•
Μystery guest inspections and evaluations
Εν καιρώ θα γίνει η σχετική συζήτηση
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Οκτώβριος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 43
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.4 Ενέργειες προβολής
3.4.1 Ενέργειες δημοσιότητας (Press relations)
3.4.2 Διαδικτυακό μάρκετινγκ
3.4.3 Διαφήμιση
3.4.4 Παραγωγή φυλλαδίων
3.4.5 Παρουσία σε εκθέσεις
Αναλόγως των διαθέσιμων κονδυλίων μπορούν να προβλεφθούν και πρόσθετες
ενέργειες
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 44
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.4 Ενέργειες προβολής
3.4.1 Ενέργειες δημοσιότητας (Press relations)
Το πιο αποδοτικό εργαλείο του μάρκετινγκ!
• Συστηματική διανομή δελτίων τύπου και προσχεδίων άρθρων
• Τακτική διοργάνωση δημοσιογραφικών ταξιδιών (press trips)
• Ανοικτή πρόσκληση φιλοξενίας σε δημοσιογράφους
• Επιδίωξη συνεντεύξεων
• Συνεντεύξεις τύπου
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Ιανουάριος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 45
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.4 Ενέργειες προβολής
3.4.2 Διαδικτυακό μάρκετινγκ
•
Συνεχής εμπλουτισμός και αναβάθμιση της τουριστικής ιστοσελίδας
•
Τακτική αποστολή ηλεκτρονικού newsletter σε ευρύ κύκλο αποδεκτών
•
Συνεχής παρουσία του Δήμου στα κοινωνικά δίκτυα (με διαγωνισμούς,
ψηφοφορίες, κληρώσεις δώρων κοκ.)
•
Παραγωγή viral video
•
Ιδιαίτερη στόχευση στους ομογενείς και αξιοποίησή τους ως τουριστικούς
πρεσβευτές των νησιών μας
Εκτός από τα παραπάνω βασικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν και όποιες άλλες
τεχνικές διαδικτυακής προβολής ανακύψουν στην πορεία.
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Ιανουάριος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 46
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.4 Ενέργειες προβολής
3.4.3 Διαφήμιση
Η διαφήμιση δεν πρέπει να είναι διακριτική και ήπια. Αντιθέτως, πρέπει να είναι:
• είτε τρόπον τινά προκλητική και ασυνήθιστη
• είτε να δελεάζει με ελκυστικές προσφορές (ενταγμένη στο tactical marketing,
π.χ.προβάλλοντας μια ειδική προσφορά ξενοδοχείων, ακτοπλοϊκών εταιριών κοκ.)
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Φεβρουάριος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 47
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.4 Ενέργειες προβολής
3.4.4 Παραγωγή φυλλαδίων
•
Ολιγοσέλιδο Ιmage brochure
•
Πολυσέλιδος οδηγός Νάξου
•
Πολυσέλιδος οδηγός Μικρών Κυκλάδων
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Ιανουάριος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 48
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.4 Ενέργειες προβολής
3.4.5 Παρουσία σε εκθέσεις
•
Συνετή συμμετοχή σε εκθέσεις
•
Κατάλληλη προετοιμασία και επιδίωξη επαγγελματικών συναντήσεων
•
Λόγω μεγέθους της αγοράς προτείνεται η συμμετοχή στις εκθέσεις ITB, WTM
και ΒΙΤ
•
Ενδεχομένως συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις μέσω των product clubs
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Νοέμβριος 2012
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 49
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.5 Συνεργασία με τα κανάλια διανομής
•
Συστηματική ενημέρωσή τους για οτιδήποτε προσφέρουν τα νησιά του Δήμου,
ιδίως στους specialist tour operators
•
Συναντήσεις σε εκθέσεις και ενδεχομένως με επισκέψεις στα γραφεία τους
•
Φιλοξενία τουριστικών επαγγελματιών π.χ. στο πλαίσιο fam trips
Ο Δήμος την αρχική επαφή, οι επιχειρήσεις την τελική πώληση.
Προτεινόμενος χρόνος έναρξης
Φεβρουάριος 2013
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 50
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.6 Λειτουργία του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου
Αναλύονται οι εξής πτυχές:
•
Λειτουργία σαν συντακτική ομάδα ενός περιοδικού
•
Θέματα δεοντολογίας:
•
Χειρισμός των πάσης μορφής requests
•
Συγκεκριμένες αναφορές σε επιχειρήσεις
•
Στελέχωση
•
Εξοπλισμός
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 51
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
3.8 Προϋπολογισμός τουριστικής προβολής
Βασικό σενάριο 200.000 Ευρώ
Προτείνονται επιπλέον ενέργειες για πρόσθετα κονδύλια
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 52
1. Η αγορά
2. Το σκεπτικό
3. Το σχέδιο
Ανάγκη να κινητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και ιδίως οι άμεσα
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
Το ζητούμενο: Να παρουσιάσουμε τα νησιά μας με τρόπο
ολοκληρωμένο, ελκυστικό και ιδιαίτερο
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2015 • Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σελίδα 53
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας!
Ερωτήσεις – Συζήτηση
[email protected]

similar documents